เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel :
086-3453730
087-5793337
Email :
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2558
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
 
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัวไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋น ชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ ภูฟ้า
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
• เที่ยวลาว
• เที่ยวพม่า
• เที่ยวเวียดนาม
• เที่ยวเขมร
ทัวร์หลวงพระบาง เส้นทางน่าน
• LAO01 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน น่าน (ทางเรือ) น่าน ด่านห้วยโก๋น เส้นทางสายใหม่ ท่าเรือปากห้วยแคน ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปเรือกลับเรือ)

• วันที่ 2 - 4 พ.ค. 58 ท่านละ 6,500 บาท (เปิดจองแล้วคะ)

• LAO04 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน สงกรานต์หลวงพระบาง น่าน ด่านห้วยโก๋น ท่าเรือปากห้วยแคน ล่องเรือแม่น้ำโขงหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี วัดวิชุน ตลาดดารา น้ำตกตาดกวางสี ถนนคนเดิน ไชยะบุรี หงสา (ไปเรือกลับรถตู้)

• วันที่ 13 - 16 เม.ย. 58 สงกรานต์หลวงพระบาง ท่านละ 8,900 บาท (เต็มแล้วคะ)

• LAO02 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ทางรถ) น่าน ด่านชายแดนห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน หงสา ไชยะบุรี หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปรถกลับรถ)

• กรุ้ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้คะ

• LAO03 ทัวร์น่านหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากห้วยแคน ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี วังเวียง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย

• กรุ๊ปส่วนตัว 20 ท่านขึ้นไป สามารถเลือกวันเดินทางและสอบถามค่าบริการเพิ่มเติมได้คะ
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
ล่องแม่น้ำโขงไปหลวงพระบางเข้าทางน่าน
• การเดินทางเริ่มต้นจากอ.เมือง เดินทางสู่อ.เฉลิมพระเกียรติ อำเภอสุดท้ายชายแดนของจังหวัดน่าน ระยะทาง 140 กิโลเมตร หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองเงิน สปป.ลาว เพื่อไปยังท่าเรือปากห้วยแคนอีกระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร หลังจากนั้นลงเรือที่ท่าเรือปากแคนเพื่อล่องเรือต่อไปยังเมืองหลวงพระบาง ระยะทาง 90 กิโลเมตร(ทางน้ำ)โดยใช้เวลาเดินทางล่องเรือประมาณ 5 ชั่วโมงถึงเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
 
เที่ยวหลวงพระบางทางน่านโดยทางรถ
• การเดินทางเริ่มต้นจากอ.เมือง เดินทางสู่อ.เฉลิมพระเกียรติ อำเภอสุดท้ายชายแดนของจังหวัดน่าน ระยะทาง 140 กิโลเมตร หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองเงิน หลังจากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข 4 เป็นระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตรถึงเมืองหงสา (เขตเศรษฐกิจพิเศษ) ต่อถึงเมืองไชยบุรีและเมืองหลวงพระบาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 378 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ
ใส่บาตรข้าวเหนียวหลวงพระบาง

• หากใครได้ไปเยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลกนั้น สิ่งที่ควรทำตามประเพณีของชาวหลวงพระบางและชาวลาวคือ การใส่บาตรข้าวเหนียวหลวงพระบาง ซึ่งในยามเช้าตรู่ราวตีห้าครึ่ง จะมีพระสงฆ์และสามเณรจากทุกวัดในตัวเมืองราว 300-400 รูป จะออกมาบิณฑบาตตามท้องถนน โดยตามปกติชาวหลวงพระบางใส่บาตรด้วยข้าวเหนียวเพียงอย่างเดียว ห้ามใส่อย่างอื่นลงไปอีกเด็ดขาด
เที่ยวตลาดเช้าหลวงพระบางจิบกาแฟลาวประชานิยม

•
ตลาดเช้าหลวงพระบางเป็นตลาดสดแบบดั้งเดิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศลาวเพราะไม่มีแหล่งช้อปปิ้งสมัยใหม่อย่างห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เกต ฉะนั้น ทุกๆเช้าชาวเมืองหลวงพระบางจึงต้องออกมาจับจ่ายซื้อข้าวของจากตลาดเช้าแห่งนี้ และถ้ามาถึงหลวงพระบางทั้งทีถ้าไม่ได้นั่งจิบกาแฟยามเช้าที่ร้านกาแฟประชานิยม ก็คงเหมือนขาดอะไรไปสักอย่าง
นะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
ไหว้สาพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ

• วัดพระบรมธาตุแช่แห้งนับเป็นโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองน่านมาช้านาน ทุกๆ ปีเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 6 เหนือ หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ชาวเมืองนานจะจัดประเพณีนมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ ตามคติการไหว้พระธาตุตามปีนักษัตรของชาวล้านนา ที่นับเป็นประเพณีสำคัญที่ทั้งชาวน่านและชาวต่างจังหวัดใกล้เคียงต่างเดินทางมาร่วมทำบุญกันอย่างมากมาย
เสพสุนทรียะในนครศิลปะเมืองน่าน

• วันนี้ต้องถือว่า เมืองน่าน กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวและเป็นทางการไปแล้ว อย่างไรก็ตาม หลังผ่านพ้นช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ดูเหมือนเมืองน่านกลับคืนสู่ความเป็นเมืองที่เงียบสงบและงดงาม ด้วยจังหวะเป็นไปอันเนิบช้า ดูเหมือนว่าหากใครได้มาเยือนเมืองพุทธศิลป์แห่งนี้ จะต้องตกหลุมรักเข้าอย่างจังกับความงดงามของศิลปกรรมในเมืองเล็กในหุบเขาแห่งนี้ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร ติดตาติดใจอยู่ตลอดมา
วัดศรีพันต้น ศรีแห่งเมืองน่าน

•
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดน่าน หากเดินทางโดยรถยนต์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ก่อนเข้าสู่เมืองน่าน คงจะเคยสังเกตเห็นวิหารสีทอง ที่ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของสี่แยกถนนเจ้าฟ้าตัดกับถนนสุริยพงษ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดศรีพันต้น อันเป็นวัดที่เปรียบเสมือนจุดหมายตาของการเข้าสู่เมืองน่าน...
รู้จักเมืองเวียงสาประตู่สู่น่าน
• หากจังหวัดน่านเป็นประตูสู่ ASEAN แห่งล้านนาตะวันออก “อำเภอเวียงสา” ก็คงเปรียบเสมือนประตูแห่งเมืองน่าน ด้วยความที่เป็นเมืองเสมือนเมืองทางผ่าน เวียงสาจึงมักจะถูกนักท่องเที่ยวมองข้ามในเมืองแห่งนี้ไป หลายครั้งหลายคราที่นักท่องเที่ยวได้แต่ผ่านเวียงสาไปจนลืมไปว่า เมืองเล็กๆ น่ารักแห่งนี้ยังมีสิ่งที่เก็บรักษาอดีตไว้ให้หวนระลึกถึง หากใครได้มาสัมผัส จะได้เห็นวิถีชีวิตผู้คน ร้านค้า อาคารตึกเก่าแก่ที่ปลูกสร้างยังเป็นเรือนไม้ที่ยังคงเดิมตั้งแต่อดีตไว้ยังไม่เปลี่ยน หากมีเวลาไม่อยากให้นักท่องเที่ยวแค่ผ่านอำเภอเวียงสาไปเท่านั้น ลองมาทักทายเมืองเล็กๆ แห่งนี้ดูสักครั้งเผื่อจะหลงรัก เวียงสา
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวไทย
หนีร้อน ร่อนเร่..ชมทะเลเมืองประจวบคีรีขันธ

• ประจวบคีรีขันธ์ ดินแดนแห่ง 4 ป่า 5 เขา และ 9 ทะเลแห่งนี้ นอกจากจะเป็นจังหวัดที่มีขนาดความยาวเหนือจรดใต้ยาวที่สุด คือประมาณ 200 กว่ากิโลเมตรแล้ว ยังเป็นดินแดนที่เป็นเอวคอดแคบที่สุดประมาณ 15 กิโลเมตร นอกจากนี้่ยังเป็นดินแดนแห่งความหลากหลายของหาดทรายชายทะเล ดังนั้นแทบทุกแห่งของประจวบคีรีขันธ์ ต่างคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมายจนนับไม่หวาดไหว
ตามรอยทรายและเกลียวคลื่น สิมิลัน

• น้ำทะเลสีฟ้าใสมองเห็นลึกลงไปใต้ผืนทรายขาว ริ้วคลื่นเล็กๆพัดเข้าหาฝั่ง ผืนทรายยังคงเรียบสนิทไร้รอยเท้าของผู้คน มีเพียงรอยเดินเบาๆของปูตัวเล็กๆ ที่วิ่งเต็มชายหาดในช่วงเวลากลางคืน ความงดงามของเช้าวันที่ไร้ผู้คนบนเกาะนับเป็นสิ่งดีเยี่ยมเหลือเกิน ทว่าในช่วงเวลาสาย ๆเมื่อนักท่องเที่ยวมาถึง ความคึกคัก รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะแห่งความสุข ก็ทำให้ได้เห็นอีกบรรยากาศปลายทางแห่งนี้ผู้คนมากมายจากทั่วโลกยกให้เป็นจุดหมายที่ยอดเยี่ยม ทั้งผืนทราย น้ำทะเล และโลกใต้ทะเล แล้วเราจะพลาดการไปเยือนหมู่เกาะกลางทะเลแห่งนี้เชียวหรือ...สิมิลัน
เส้นทางท่องเที่ยวไทย แดนดอกไม้เที่ยวได้ทุกเดือน

•
DREAM DESTINATIONS ออกไปสัมผัสความฝันแสนหวาน กับ 22 เส้นทางดอกไม้ทั่วเมืองไทยที่จะผลิบานอยู่ในหัวใจของคุณตลอดไป ททท. ได้คัดสรรเส้นทางสายดอกไม้ที่มีความงดงามจากทั่วประเทศมาให้เดินทางไปเที่ยวชมกันได้ทุกเดือน ตลอดทั้งปี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และทำให้รู้ว่าเมืองไทยนั้นมีดอกไม้สวยๆ อยู่ทั่วประเทศ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปเที่ยวชมกันได้ตลอดทั้งปีจริงๆ
เส้นทางท่องเที่ยวรถยนต์เชื่อมโยงอาเซียน
• ในปีพ.ศ. 2558 กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ มีพันธสัญญาจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC-ASEAN Economic Community) ประเทศไทยในฐานะเสาหลัก AEC ในด้านการท่องเที่ยวและการบินพาณิชย์ ประเทศไทยเราได้รับเกียรติให้เป็นประเทศริเริ่มในการดำเนินการต่างๆ หลากหลาย และภาครัฐไทยก็มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาค เนื่องจากความพร้อมในหลายประการ โดยเฉพาะสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่เสมือนตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางภูมิภาคพอดี
แนะนำโรงแรมที่พัก จองโรงแรม
โรงแรมสาลาพระบาง หลวงพระบาง
•
สาลาพระบาง เป็นที่พักที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มคนรักหลวงพระบาง ที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงามทางด้านศิลปะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของหลวงพระบาง อันเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมฝรั่งเศสของอาคารปูนสีเหลืองสไตล์โคโลเนียล โดยอาคารที่พักของ สาลาพระบาง นั้นมีมากถึง 7 อาคาร โดยมีอาคารหลักอยู่ริมแม่น้ำโขง สวยงามโดดเด่นที่สุดบนถนนสายริมแม่น้ำโขงของหลวงพระบาง
คลิปวิดีโอท่องเที่ยวลานนาทัวร์ริ่ง LannatouringClip
 

• น่าน เป็นเมืองชายแดนแห่งล้านนาตะวันออกอันอุดมไปด้วยวัฒนธรรมที่หลอมรวมจากเทือกเขาสูงถึงพื้นราบ มีความเก่าแก่รุ่นเดียวกับกรุงสุโขทัย มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมา รวมทั้งสิ้น 64 พระองค์
• น่าน เดิมมีชื่อว่า “นันทบุรี” หรือ “วรนคร” สร้างขึ้นโดยพระยาภคา ราวพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณที่ราบตำบลศิลา-เพชร หรือ อำเภอปัวในปัจจุบัน ใน พ.ศ.1902 พระยาการเมืองได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากกรุงสุโขทัย ทรงเลือกดอยภูเพียงแช่แห้ง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพร้อมกับย้ายเมืองมาสร้างใหม่บริเวณเชิงดอย ต่อมาประมาณ พ.ศ. 1911 แม่น้ำน่านได้เปลี่ยนทิศทาง พระยาผากอง ราชบุตรพระยาการเมือง ได้ย้ายเมืองอีกครั้งมาตั้งที่บ้านห้วยไค้ ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองน่านปัจจุบัน
• จังหวัดน่านมีอาณาเขตทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับประเทศลาว จนได้รับฉายาว่า เป็นเมืองชายแดนแห่งล้านนาตะวันออก ทิศใต้ติดกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนทิศตะวันตกติดจังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงราย การมาเที่ยวจังหวัดน่าน นักท่องเที่ยวจึงสามารถจัดโปรแกรมเที่ยว 3 จังหวัดใกล้เคียงต่อได้สะดวกสบาย
• จังหวัดน่านมี 15 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเวียงสา อำเภอสันติสุข อำเภอแม่จริม อำเภอท่าวังผา อำเภอบ้านหลวง อำเภอนาน้อย อำเภอปัว อำเภอสองแคว อำเภอเชียงกลาง อำเภอนาหมื่น อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอภูเพียง
• ปัจจุบัน เมืองน่าน ยังคงดำเนินวิถีชีวิตอย่างสงบสุขและเรียบง่าย ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพิงเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก โดยมีแม่น้ำน่านซึ่งนับว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเมืองไหลหลั่งจากเทือกเขา หลวงพระบางและเทือกเขาผีปันน้ำ จนไปรวมกับแม่น้ำปิง วัง ยม เป็นแม่น้ำเจ้าพระยา เส้นเลือดหลักของประเทศ ด้วยอากาศที่ค่อนข้างเย็นสบาย ชุ่มฉ่ำตลอดปี จึงสามารถเลือกเที่ยวน่านได้ทุกฤดูกาล ฤดูร้อนก็เหมาะกับการเที่ยววัด ชมวิถีชีวิต ฤดูฝนก็โรแมนติก จะเลือกเที่ยวน้ำตกหรือล่องแก่งก็สนุกสนาน ในฤดูหนาวนั้นไม่ต้องบรรยาย ทัศนียภาพของทะเลหมอกแห่งขุนเขานั้นงามจับใจ
• การที่น่านมีธรรมชาติมั่งคั่ง ถึงขนาดจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในจังหวัดเดียวได้ถึง 7 แห่ง นอกเหนือจากการเป็นดินแดนเดียวในโลกที่พบพันธุ์ไม้งามนาม 'ชมพูภูคา' ซึ่งจะเบ่งบานช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคมของทุกปี ขณะเดียวกันกับการเป็นจังหวัดเดียวของประเทศ ที่สามารถบริหารจัดการนำสายไฟฟ้ารกรุงรังบริเวณ 'ข่วงเมือง' หรือใจกลางเมืองอันถือเป็นจิตวิญญาณของชาวเมือง...ลงใต้ดิน จนอาณาบริเวณวัดภูมินทร์ วัดช้างค้ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน อลังการตระการตา หาที่ใดเสมอเหมือน
• "เมืองเก่ามีชีวิต" เป็นคำที่เหมาะสมกับเมืองน่านที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โบราณสถานจำนวนมาก ซึ่งคนน่านยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองน่านได้เป็นอย่างดี กระบวนการขับเคลื่อน 'น่าน' ให้องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็น "มรดกโลก" ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมดำเนินไปไม่หยุดนิ่ง แต่ไม่เคยเร่งรีบ เพื่อใช้เวลาระหว่างทางสู่การเป็นมรดกโลกรณรงค์ให้ชาวน่าน อย่ารีบรื้อโบสถ์เก่า วิหารแก่ เพราะจะมีประโยชน์อันใด หากได้มรดกโลก โดยคนน่าน..ยังไม่รู้ค่ามรดกตน

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
รู้จักน่านสักนิด...ก่อนมาเยือนน่าน..Let's go to Nan
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าน  เยี่ยมชม แสดงความคิดเห็น จังหวัดน่าน
• น่าน ข้อมูลทั่วไปจังหวัดน่าน เดินทางแอ่วน่าน • อุทยานแห่งชาติ ดอยภูคา
• น่าน ประวัติศาตร์จังหวัดน่าน ประวัติศาสตร์น่านอันยาวไกล • อุทยานแห่งชาติ นันทบุร
• ท่องเที่ยว อำเภอเมือง ภูเพียง • อุทยานแห่งชาติ ขุนน่าน
• ท่องเที่ยว ท่าวังผา : ปัว • อุทยานแห่งชาติ ถ้ำสะเกิน
• ท่องเที่ยว ทุ่งช้าง : เชียงกลาง : เฉลิมพระเีกียรติ • อุทยานแห่งชาติ ขุนสถาน
• ท่องเที่ยว สองแคว : บ้านหลวง : บ่อเกลือ • อุทยานแห่งชาติ ศรีน่าน ดอยเสมอดาว
• ท่องเที่ยว สันติสุข : แม่จริม • อุทยานแห่งชาติ แม่จริม ล่องแก่งน้ำว้า
• ท่องเที่ยว เวียงสา : นาน้อย : นาหมื่น • วนอุทยาน ผาตูบ
• ด่านชายแดนห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ : ประตูสู่หลวงพระบาง • โปรแกรมทัวร์น่าน - หลวงพระบาง
• โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก เกสต์เฮาส์ จังหวัดน่าน • แผนที่น่าน : แผนที่เมืองน่าน
• ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดน่าน • กาแฟน่าน ร้านกาแฟน่าน
• ช้อปปิ้ง ของฝาก โอทอป จังหวัดน่าน • รถเช่าน่าน : รวมรถเช่าน่าน รถเก๋ง รถตู้ รถบัสให้เช่าน่าน
• เทศกาลและงานประเพณีน่าน • สปาน่าน นวดแผนไทยน่าน

ลานนาทัวร์ริ่ง : โทร. 086-345 3730, 087-579-3337, 054 - 765 222 แฟกซ์ 054-710195
ที่อยู่สำนักงาน
: 115 หมู่ 5 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

Your Travel We Care..