ทัวร์หลวงพระบาง เส้นทางน่าน
ทัวร์น่านหลวงพระบาง LAO01 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน น่าน (ทางเรือ) : น่าน ด่านห้วยโก๋น ท่าเรือปากแบ่ง ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง ตักบาตรข้าวเหนียว วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงเดิม (ไปเรือกลับเรือ)

วันที่ 8 - 10 ก.ค. 60 ท่านละ 6,900 บาท (เปิดจองแล้วค่ะ)
ทัวร์น่านหลวงพระบางทางรถ

LAO02 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ทางรถ) : น่าน ด่านห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน หงสา ไชยะบุรี หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปรถกลับรถ)

กรุ้ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 5-6 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ
ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

ทัวร์หลวงพระบางวังเวียงเวียงจันทน์ LAO03 ทัวร์น่านหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน : น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากแบ่ง ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี วังเวียง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย (เรือ+รถ)

สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว 25 ท่านขึ้นไป
ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,500 บาท
 
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
ล่องแม่น้ำโขงไปหลวงพระบางเข้าทางน่าน
ล่องแม่น้ำโขงไปหลวงพระบางเข้าทางน่าน
การเดินทางเริ่มต้นจากอ.เมือง เดินทางสู่อ.เฉลิมพระเกียรติ อำเภอสุดท้ายชายแดนของจังหวัดน่าน ระยะทาง 140 กิโลเมตร หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองเงิน สปป.ลาว เพื่อไปยังท่าเรือปากห้วยแคนอีกระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร หลังจากนั้นลงเรือที่ท่าเรือปากแคนเพื่อล่องเรือต่อไปยังเมืองหลวงพระบาง ระยะทาง 90 กิโลเมตร(ทางน้ำ)โดยใช้เวลาเดินทางล่องเรือประมาณ 5 ชั่วโมงถึงเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
เที่ยวหลวงพระบางทางน่านโดยทางรถ
เที่ยวหลวงพระบางทางน่านโดยทางรถ
การเดินทางเริ่มต้นจากอ.เมือง เดินทางสู่อ.เฉลิมพระเกียรติ อำเภอสุดท้ายชายแดนของจังหวัดน่าน ระยะทาง 140 กิโลเมตร หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองเงิน หลังจากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข 4 เป็นระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตรถึงเมืองหงสา (เขตเศรษฐกิจพิเศษ) ต่อถึงเมืองไชยบุรีและเมืองหลวงพระบาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 378 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ
สองขาสองล้อบนหลังอานจากน่านสู่หลวงพระบาง
ปั่นจักรยานเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างเมืองคู่แฝดทั้งสอง ชีวิตบนหลังอาน จากน่านสู่หลวงพระบาง เริ่มต้นจากอ.ปัว จ.น่าน ไปยังด่านห้วยโก๋น ผ่านเมืองเงิน เมืองหงสา เมืองไชยะบุรี จวบจนไปถึงเมืองหลวงพระบาง
ภูดู่อุตรดิตถ์ถึงหลวงพระบาง
ขับรถเที่ยวเส้นทางใหม่ จากด่านภูดู่อุตรดิตถ์ ถึงหลวงพระบาง
ด่านภูดู่ จุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว ที่เชื่อมกับแขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตั้งอยู่ที่บ้านภูดู่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ฝั่งตรงข้ามติดต่อกับด่านสากลผาแก้ว บ้านผาแก้ว เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว แต่เดิมเป็นเพียงจุดผ่อนปรนชั่วคราว จากด่านนี้สามารถเดินทางไปหลวงพระบางและเวียงจันทน์ได
นะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ราตรีนี้ที่หลวงพระบาง

ราตรีเมืองซัวนับเป็นสีสันยามราตรี (บาร์รำวงหลวงพระบาง) ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของหลวงพระบาง ซึ่งนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะคนไทยต่างหมายมั่นว่าจะต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองให้ได้สักครั้ง
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ . น่าน

นับเป็นความโชคดีของชาวบ้านในเขตอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีภายหลังเสด็จพระราชดเนินไปเยี่ยมราษฎรและ
ทอดพระเนตรบ่อเกลือสินเธาว์ ณ บ้านบ่อหลวง และทรงทราบถึงปัญหาในพื้นที่ จึงมีพระราชดำริให้ดำเนินการช่วยเหลือการพัฒนานับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จนกลายมาเป็นศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำร
คลิปวิดีโอท่องเที่ยวลานนาทัวร์ริ่ง LannatouringClip
 

น่านเมืองต้องห้ามพลาด จังหวัดน่านมีแหล่งทอ่งเทียวให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวมากมายไม่รู้จักจบ ทั้งสถานที่ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี แหล่งอารยธรรมโบราณ ทั้งในเขตอำเภอเมืองน่านและรอบๆจังหวัดที่มีวัดเก่าแก่ให้เห็นแทบทุกอำเภอ จนปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดจากการโปรโมตของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพกระซิบรักบันลือโลกและดอยเสมอดาวกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่าน นำพามาซึ่งการเป็นเมืองที่ต้องห้ามพลาด นอกจากนี้น่านยังมีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด สามารถท่องเที่ยวได้ทั่วทุกอำเภออีกเช่นกัน ด้วยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยู่แล้ว มีงานบุญประเพณีที่สำคัญ นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาจังหวัดน่าน ขอให้ใช้ชีวิตแบบคนน่าน เป็นการใช้ชีวิตแบบช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป สามารถมาเที่ยวน่านได้ทุกฤดูกาล น่านเป็นเมืองเล็กๆ อันอุดมไปด้วยท้องทะเลแห่งขุนเขา อีกทั้งสายลมหนาวและสายหมอก มีวิถีชีวิตงดงาม จนได้ชื่อเป็นเมืองต้องห้าม....พลาด

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
รู้จักน่านสักนิด...ก่อนมาเยือนน่าน..Let's go to Nan
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าน  เยี่ยมชม แสดงความคิดเห็น จังหวัดน่าน
น่าน ข้อมูลทั่วไปจังหวัดน่าน เดินทางแอ่วน่าน อุทยานแห่งชาติ ดอยภูคา
น่าน ประวัติศาตร์จังหวัดน่าน ประวัติศาสตร์น่านอันยาวไกล อุทยานแห่งชาติ นันทบุร
ท่องเที่ยว อำเภอเมือง ภูเพียง อุทยานแห่งชาติ ขุนน่าน
ท่องเที่ยว ท่าวังผา : ปัว อุทยานแห่งชาติ ถ้ำสะเกิน
ท่องเที่ยว ทุ่งช้าง : เชียงกลาง : เฉลิมพระเีกียรติ อุทยานแห่งชาติ ขุนสถาน
ท่องเที่ยว สองแคว : บ้านหลวง : บ่อเกลือ อุทยานแห่งชาติ ศรีน่าน ดอยเสมอดาว
ท่องเที่ยว สันติสุข : แม่จริม อุทยานแห่งชาติ แม่จริม ล่องแก่งน้ำว้า
ท่องเที่ยว เวียงสา : นาน้อย : นาหมื่น วนอุทยาน ผาตูบ
ด่านชายแดนห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ : ประตูสู่หลวงพระบาง โปรแกรมทัวร์น่าน - หลวงพระบาง
โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก เกสต์เฮาส์ จังหวัดน่าน แผนที่น่าน : แผนที่เมืองน่าน
ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดน่าน • กาแฟน่าน ร้านกาแฟน่าน
ช้อปปิ้ง ของฝาก โอทอป จังหวัดน่าน รถเช่าน่าน : รวมรถเช่าน่าน รถเก๋ง รถตู้ รถบัสให้เช่าน่าน
เทศกาลและงานประเพณีน่าน สปาน่าน นวดแผนไทยน่าน