เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel :
086-3453730
087-5793337
Email/Skype
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2557
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
 
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัวไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋น ชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ ภูฟ้า
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทยกับททท.
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
• เที่ยวลาว
• เที่ยวพม่า
• เที่ยวเวียดนาม
• เที่ยวเขมร
ทัวร์หลวงพระบาง เส้นทางน่าน
• LAO01 ทัวร์น่าน หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน น่าน (ทางเรือ) ด่านชายแดนห้วยโก๋น ผ่านเส้นทางสายใหม่ เมืองเงิน - ปากห้วยแคน ล่องแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน (เดินทางโดยเรือท่องเที่ยว)


• วันที่ 10-12 ธ.ค. 57 ท่านละ 6,500 บาท (เต็ม)
• วันที่ 31 ธ.ค. 57 - 2 ม.ค. 58 ท่านละ 6,900 บาท (เต็ม)
• วันที่ 16 - 18 ม.ค. 58 ท่านละ 6,500 บาท (เปิดจองแล้วคะ)

• LAO02 ทัวร์น่าน หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ทางรถ) น่าน ด่านชายแดนห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน ปากห้วยแคน วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน (เดินทางโดยรถตู้นำเที่ยว)

• กรุ้ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้คะ (ทริปปีใหม่ เต็มแล้วคะ)

• LAO03 ทัวร์น่าน หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากห้วยแคน ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี วังเวียง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย

• กรุ๊ปส่วนตัว 20 ท่านขึ้นไป สามารถเลือกวันเดินทางและสอบถามค่าบริการเพิ่มเติมได้คะ
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
ล่องแม่น้ำโขงไปหลวงพระบางเข้าทางน่าน
• การเดินทางเริ่มต้นจากอ.เมือง เดินทางสู่อ.เฉลิมพระเกียรติ อำเภอสุดท้ายชายแดนของจังหวัดน่าน ระยะทาง 140 กิโลเมตร หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองเงิน สปป.ลาว เพื่อไปยังท่าเรือปากห้วยแคนอีกระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร หลังจากนั้นลงเรือที่ท่าเรือปากแคนเพื่อล่องเรือต่อไปยังเมืองหลวงพระบาง ระยะทาง 90 กิโลเมตร(ทางน้ำ)โดยใช้เวลาเดินทางล่องเรือประมาณ 5 ชั่วโมงถึงเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
 
เที่ยวหลวงพระบางทางน่านโดยทางรถ
• การเดินทางเริ่มต้นจากอ.เมือง เดินทางสู่อ.เฉลิมพระเกียรติ อำเภอสุดท้ายชายแดนของจังหวัดน่าน ระยะทาง 140 กิโลเมตร หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองเงิน หลังจากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข 4 เป็นระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตรถึงเมืองหงสา (เขตเศรษฐกิจพิเศษ) ต่อถึงเมืองไชยบุรีและเมืองหลวงพระบาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 378 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ
นะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
สนุกสุดแสนล่องแก่งน้ำว้าจังหวัดน่าน
• ด้วยความสวยงามของธรรมชาติป่าเขาลำเนาไพรและสายน้ำใสเย็นของ “ลำน้ำว้า” หรือ “แม่น้ำว้า” อันมีต้นน้ำมาจากเทือกเขาผีปันน้ำตะวันออกและเทือกเขาหลวงพระบาง ทางด้านตะวันออกในแถบตอนเหนือของจังหวัดน่านทอดตัวยาวจาก ทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ก่อเกิดลำน้ำว้า ไหลลงมาทางสู่จังหวัดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บรรจบกับแม่น้ำน่านที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ผ่านพื้นที่ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาติแม่จริม เพื่อเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวธรรมชาติและผจญภัยที่นำนักท่องเที่ยว สัมผัสภูมิประเทศ ธรรมชาติ ธารน้ำ ป่าเขา และสัตว์ป่าอย่างแท้จริง
รื่นรมย์ชมเทศกาลพญาเสือโคร่งและชมพูภูคาบาน
• เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว เหล่าดอกไม้เมืองหนาวต่างรออวดช่อให้รอความงาม ช่วงเวลาตั้งแต่กลางเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ดอกไม้เมืองหนาวเหล่านี้จะบานสะพรั่งเต็มที่คือช่วงเดือนสุดท้ายคือกุมภาพันธ์ ก่อนที่จะเริ่มร่วงโรยหมดไปก่อนฤดูร้อนที่จะมาถึง ไม่ว่าจะไปทางไหนช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีแต่สีชมพูของดอกไม้และผลไม้ประจำฤดูหนาว ตั้งแต่ดอกไม้หนึ่งเดียวในเมืองไทย “ดอกชมพูภูคา” ที่ปัจจุบันหาดูได้ที่จังหวัดน่านที่เดียวเท่านั้นและยังมี “ดอกซากุระเมืองไทยหรือดอกพญาเสือโคร่ง” บานสะพรั่งเต็มดอย
นั่งรถรางชมเมืองเก่าน่าน สัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชน
• รถรางชมเมืองเก่าน่าน ลักษณะเป็นรถรางแบบโบราณขนาด 24 ที่นั่ง บริหารจัดการโดยเทศบาลเมืองน่าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความเพลิดเพลินสู่ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจังหวัดน่าน การให้บริการในแต่ละรอบจะมีผู้บรรยาย โดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนำเที่ยวประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โดยจะพานักท่องเที่ยวชมและสัมผัสเมืองน่าน เมืองที่ได้ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิต ในการท่องเที่ยวชมโบราณสถานโบราณวัตถุ สัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเมืองน่าน เรียนรู้ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชุมชน เรียนรู้การบริหารการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เพลิดเพลินและสัมผัสบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำน่าน
นั่งสามล้อ ผ่อเมืองน่าน..ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
• ท่องเที่ยวทั่วไทยแสนสุขใจ ไปกับรถท้องถิ่น นั่งสามล้อ ผ่อเมืองน่าน” (ผ่อ แปลว่า มอง , ดู, ชม) เพื่อนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวที่จะพาไปสัมผัสกับวิถีชีวิต ละชุมชนชาวน่านได้อย่างใกล้ชิดและได้ซึมซับวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของเมืองน่าน ที่ใช้รถสามล้อ ซึ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะท้องถิ่นที่คงอยู่คู่เมืองน่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

• รถสามล้อน่านเป็นพาหนะที่จะนักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสความงดงามของศิลปวัฒนธรรมของเมืองน่าน ได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่าน เพื่อเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต เมื่อได้เยือนเมืองน่าน
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวไทย
9 น้ำตกน่าเที่ยวของเมืองไทย

• ในประเทศไทยมีน้ำตกต่างๆ กระจายอยู่ตามผืนป่าหลายร้อยแห่ง ทั้งเล็ก ใหญ่ บ้างก็มีน้ำไหลชุ่มฉ่ำตลอดปี บ้างก็มีเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าต้นน้ำและภูมิอากาศของโลกในปีนั้นๆ ด้วย การท่องเที่ยวน้ำตกให้สนุกสนานและเข้าใจถ่องแท้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการได้อยู่กับสายน้ำที่แสนงดงาม ไม่ใช่เพียงแค่มองเห็นเท่านั้น แต่สภาพโดยรอบมีสิ่งงดงามต่างๆ ให้เราได้สัมผัสอีกมากมาย
เส้นทางท่องเที่ยวท้องถิ่นวิถีไทย
• การเข้าไปเยือนและสัมผัสเรื่องราวของวิถีไทยอันเป็นเสมือนรากเหง้าที่หยั่งลึกของสังคมเกษตรที่ปัจจุบันนี้ยังคงเติบโตและผลิดอกออกผลให้เราชื่นใจได้เป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้เองที่ผู้คนในสังคมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงมาเยือนอย่างรวดเร็วโหยหา และอยากจะย้อนบางเวลากลับไปยังอดีต ชุมชนงดงามของประเทศไทยตอบโจทย์ให้กับสังคมได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดหมู่บ้านท่องเที่ยว หมู่บ้านโฮมสเตย์ เพื่อให้ผู้คนได้เรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึงวิถีชีวิตที่เป็นอยู่อย่างแท้จริง
เส้นทางท่องเที่ยวเยือนย่านศิลป์ในเมืองไทย
• ย่านศิลป์ในเมืองไทยนั้นมีมากมายทั้งในแหล่งประวัติศาสตร์ ชุมชนเล็กๆ และในเมืองใหญ่ โดยงานศิลป์ที่จัดแสดงอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคมีทั้งศิลปะงดงามจากอดีต ย้อนเวลาไปนานนับร้อยนับพันปี ซึ่งตกทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เช่น ศิลปะสถาปัตยกรรมของวัดวาอารามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน ฯลฯ กระทั่งถึงศิลปะสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นโดยการสร้างสรรค์ของศิลปินผู้มองเห็นแง่มุมในการถ่ายทอดสิ่งธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งพิเศษ เช่น หอศิลป์ริมน่าน จังหวัดน่าน บ้านศิลปินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น
เส้นทางท่องเที่ยวสะพานข้ามโขง เส้นทางแห่งความสัมพันธ์ เชียงแสน เชียงของ ห้วยทราย
• ในระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อกันในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนั้น ดำเนินมาอย่างช้านานและกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ภาคอีสานและภาคเหนือเชื่อมต่อกับประเทศลาวและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไร้พรมแดน ซึ่งอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นอีกอำเภอหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในเชิงท่องเที่ยว เพราะเป็นจุดที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 กำลังจะเสร็จในอีกไม่นาน
เส้นทางท่องเที่ยวสะพานข้ามโขง เส้นทางอิ่มบุญเมืองพระธาตุจากนครพนมถึงคำม่วน
•
ความงดงามของเมืองริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่ปัจจุบันมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 เชื่อมยึดโยงให้บ้านพี่เมืองน้องใกล้กันได้อีกหนึ่งทาง ผลของการสร้างสะพานนอกจากจะเป็นการเชื่อมโยงให้ประเทศในภูมิภาคแล้ว ยังเป็นโอกาสให้กับคนเดินทางได้ท่องเที่ยวไปตามเส้นทางเหล่านี้ด้วย โดยจังหวัดนครพนมกับแขวงคำม่วนก็เป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่วสะพานมิตรภาพ ซึ่งมีสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว
เส้นทางท่องเที่ยวสะพานข้ามโขง ไหว้พระดีเมืองมุกดาหาร สักการะพระธาตุอิงฮัง
• ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและลาวก่อกำเนิดมาเนิ่นนานท่ามกลางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเหมือนพี่เหมือนน้อง ดังนั้น การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 ที่จังหวัดมุกดาหาร เชื่อมต่อกับแขวงสะหวันนะเขต จึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนพื้นฐานของมิตรภาพที่แน่นแฟ้น รวมถึงการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มีความสะดวกสบายและสามารถเที่ยวได้หลากหลายมากขึ้น ภายใน 1 วันก็สามารถเที่ยวทั้ง 2 ประเทศได้อย่างสนุกสนาน
เส้นทางท่องเที่ยวสะพานข้ามโขง จุดเริ่มต้นแห่งมิตรภาพ หนองคาย-เวียงจันทน์
• จังหวัดหนองคาย ดินแดนแห่งอีสานเหนือที่ยังคงความสงบและงดงาม หากได้ไปเยือน จะเห็นความเรียบง่ายที่ดำเนินไปอย่างที่เคยเป็นมา เช้าตรู่เรายังคงเห็นควันไฟกรุ่นจากครัวเรือนริมชายโขง ถนนเริ่มมีการสัญจรสองข้างทาง ผู้คนถือถาดใบน้อยใหญ่ที่ใส่ข้าวปลาอาหารซึ่งบรรจงปรุงขึ้นอย่างพิถีพิถันไว้จนเต็ม กระติบใบโตอัดแน่นด้วยข้าวเหนียว พระสงฆ์เริ่มออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนที่เฝ้ารอจะสืบทอดความดีงามแห่งพระพุทธศานา วิถีชีวิตของผู้คนดำเนินแบบนี้เรื่อยมา
แนะนำโรงแรมที่พัก จองโรงแรม
แสงทองรีสอร์ทน่าน
•
น่านเป็นเมืองเล็กๆ ในหุบเขา มีเสน่ห์ทางธรรมชาติที่สวยงาม มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวน่าดูชม แต่จะมีสถานที่พักสวยแห่งไหนของจังหวัดน่าน ที่จะสามารถพาคุณไปสัมผัสกับความงามอันทรงเสน่ห์ของน่านได้ทั้งหมด นอกจากที่พักสวยหรูท่ามกลางธรรมชาติแห่งนี้...แสงทองรีสอร์ท

บุราส่าหรี เฮอริเทจ หลวงพระบาง
•
หลวงพระบางเมืองมรดกโลกแห่งนี้มีเสน่ห์ชวนหลงใหลมากมาย ทั้งอาคารบ้านเรือนแบบดั้งเดิมที่สะท้อนชีวิตชาวหลวงพระบางอย่างแจ่มชัด บรรยากาศริมแม่น้ำคาน วัดวาอารามเก่าแก่ วิวสวยยามเย็นแสนโรแมนติก วิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นและภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม การย้อมผ้าคราม การทอผ้า และการปักลวดลายผ้าอย่างงดงามเป็นเอกลักษณ์ จะดีสักเพียงไหนถ้ามีการมาเยือนหลวงพระบางของคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศเหล่านี้อย่างครบครัน ภายในห้องพักที่แสนโรแมนติกและน่าพักผ่อนที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองหลวงพระบาง.. บุราส่าหรี เฮอริเทจ หลวงพระบาง
คลิปวิดีโอท่องเที่ยวลานนาทัวร์ริ่ง LannatouringClip
 

• น่าน เป็นเมืองชายแดนแห่งล้านนาตะวันออกอันอุดมไปด้วยวัฒนธรรมที่หลอมรวมจากเทือกเขาสูงถึงพื้นราบ มีความเก่าแก่รุ่นเดียวกับกรุงสุโขทัย มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมา รวมทั้งสิ้น 64 พระองค์
• น่าน เดิมมีชื่อว่า “นันทบุรี” หรือ “วรนคร” สร้างขึ้นโดยพระยาภคา ราวพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณที่ราบตำบลศิลา-เพชร หรือ อำเภอปัวในปัจจุบัน ใน พ.ศ.1902 พระยาการเมืองได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากกรุงสุโขทัย ทรงเลือกดอยภูเพียงแช่แห้ง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพร้อมกับย้ายเมืองมาสร้างใหม่บริเวณเชิงดอย ต่อมาประมาณ พ.ศ. 1911 แม่น้ำน่านได้เปลี่ยนทิศทาง พระยาผากอง ราชบุตรพระยาการเมือง ได้ย้ายเมืองอีกครั้งมาตั้งที่บ้านห้วยไค้ ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองน่านปัจจุบัน
• จังหวัดน่านมีอาณาเขตทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับประเทศลาว จนได้รับฉายาว่า เป็นเมืองชายแดนแห่งล้านนาตะวันออก ทิศใต้ติดกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนทิศตะวันตกติดจังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงราย การมาเที่ยวจังหวัดน่าน นักท่องเที่ยวจึงสามารถจัดโปรแกรมเที่ยว 3 จังหวัดใกล้เคียงต่อได้สะดวกสบาย
• จังหวัดน่านมี 15 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเวียงสา อำเภอสันติสุข อำเภอแม่จริม อำเภอท่าวังผา อำเภอบ้านหลวง อำเภอนาน้อย อำเภอปัว อำเภอสองแคว อำเภอเชียงกลาง อำเภอนาหมื่น อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอภูเพียง
• ปัจจุบัน เมืองน่าน ยังคงดำเนินวิถีชีวิตอย่างสงบสุขและเรียบง่าย ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพิงเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก โดยมีแม่น้ำน่านซึ่งนับว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเมืองไหลหลั่งจากเทือกเขา หลวงพระบางและเทือกเขาผีปันน้ำ จนไปรวมกับแม่น้ำปิง วัง ยม เป็นแม่น้ำเจ้าพระยา เส้นเลือดหลักของประเทศ ด้วยอากาศที่ค่อนข้างเย็นสบาย ชุ่มฉ่ำตลอดปี จึงสามารถเลือกเที่ยวน่านได้ทุกฤดูกาล ฤดูร้อนก็เหมาะกับการเที่ยววัด ชมวิถีชีวิต ฤดูฝนก็โรแมนติก จะเลือกเที่ยวน้ำตกหรือล่องแก่งก็สนุกสนาน ในฤดูหนาวนั้นไม่ต้องบรรยาย ทัศนียภาพของทะเลหมอกแห่งขุนเขานั้นงามจับใจ
• การที่น่านมีธรรมชาติมั่งคั่ง ถึงขนาดจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในจังหวัดเดียวได้ถึง 7 แห่ง นอกเหนือจากการเป็นดินแดนเดียวในโลกที่พบพันธุ์ไม้งามนาม 'ชมพูภูคา' ซึ่งจะเบ่งบานช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคมของทุกปี ขณะเดียวกันกับการเป็นจังหวัดเดียวของประเทศ ที่สามารถบริหารจัดการนำสายไฟฟ้ารกรุงรังบริเวณ 'ข่วงเมือง' หรือใจกลางเมืองอันถือเป็นจิตวิญญาณของชาวเมือง...ลงใต้ดิน จนอาณาบริเวณวัดภูมินทร์ วัดช้างค้ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน อลังการตระการตา หาที่ใดเสมอเหมือน
• "เมืองเก่ามีชีวิต" เป็นคำที่เหมาะสมกับเมืองน่านที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โบราณสถานจำนวนมาก ซึ่งคนน่านยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองน่านได้เป็นอย่างดี กระบวนการขับเคลื่อน 'น่าน' ให้องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็น "มรดกโลก" ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมดำเนินไปไม่หยุดนิ่ง แต่ไม่เคยเร่งรีบ เพื่อใช้เวลาระหว่างทางสู่การเป็นมรดกโลกรณรงค์ให้ชาวน่าน อย่ารีบรื้อโบสถ์เก่า วิหารแก่ เพราะจะมีประโยชน์อันใด หากได้มรดกโลก โดยคนน่าน..ยังไม่รู้ค่ามรดกตน

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
รู้จักน่านสักนิด...ก่อนมาเยือนน่าน..Let's go to Nan
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าน  เยี่ยมชม แสดงความคิดเห็น จังหวัดน่าน
• น่าน ข้อมูลทั่วไปจังหวัดน่าน เดินทางแอ่วน่าน • อุทยานแห่งชาติ ดอยภูคา
• น่าน ประวัติศาตร์จังหวัดน่าน ประวัติศาสตร์น่านอันยาวไกล • อุทยานแห่งชาติ นันทบุร
• ท่องเที่ยว อำเภอเมือง ภูเพียง • อุทยานแห่งชาติ ขุนน่าน
• ท่องเที่ยว ท่าวังผา : ปัว • อุทยานแห่งชาติ ถ้ำสะเกิน
• ท่องเที่ยว ทุ่งช้าง : เชียงกลาง : เฉลิมพระเีกียรติ • อุทยานแห่งชาติ ขุนสถาน
• ท่องเที่ยว สองแคว : บ้านหลวง : บ่อเกลือ • อุทยานแห่งชาติ ศรีน่าน ดอยเสมอดาว
• ท่องเที่ยว สันติสุข : แม่จริม • อุทยานแห่งชาติ แม่จริม ล่องแก่งน้ำว้า
• ท่องเที่ยว เวียงสา : นาน้อย : นาหมื่น • วนอุทยาน ผาตูบ
• ด่านชายแดนห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ : ประตูสู่หลวงพระบาง • โปรแกรมทัวร์น่าน - หลวงพระบาง
• โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก เกสต์เฮาส์ จังหวัดน่าน • แผนที่น่าน : แผนที่เมืองน่าน
• ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดน่าน • กาแฟน่าน ร้านกาแฟน่าน
• ช้อปปิ้ง ของฝาก โอทอป จังหวัดน่าน • รถเช่าน่าน : รวมรถเช่าน่าน รถเก๋ง รถตู้ รถบัสให้เช่าน่าน
• เทศกาลและงานประเพณีน่าน • สปาน่าน นวดแผนไทยน่าน

ลานนาทัวร์ริ่ง : โทร. 086-345 3730, 087-579-3337, 054 - 765 222 แฟกซ์ 054-710195
สำนักงาน จ.น่าน : 202 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอภููเพียง จ.น่าน 55000

Your Travel We Care..