เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel :
086-3453730
087-5793337
Email/Skype
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2558
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
 
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัวไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋น ชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ ภูฟ้า
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทยกับททท.
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
• เที่ยวลาว
• เที่ยวพม่า
• เที่ยวเวียดนาม
• เที่ยวเขมร
ทัวร์หลวงพระบาง เส้นทางน่าน
• LAO01 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน น่าน (ทางเรือ) น่าน ด่านห้วยโก๋น เส้นทางสายใหม่ ท่าเรือปากห้วยแคน ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปเรือกลับเรือ)

• วันที่ 7- 9 ก.พ. 58 ท่านละ 6,500 บาท (เต็ม)

• วันที่ 2- 4 พ.ค. 58 ท่านละ 6,500 บาท (เปิดจองแล้วคะ)
• LAO04 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน สงกรานต์หลวงพระบาง น่าน ด่านห้วยโก๋น ท่าเรือปากห้วยแคน ล่องเรือแม่น้ำโขงหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี วัดวิชุน ตลาดดารา น้ำตกตาดกวางสี ถนนคนเดิน ไชยะบุรี หงสา (ไปเรือกลับรถตู้)

• วันที่ 13 - 16 เม.ย. 58 สงกรานต์หลวงพระบาง ท่านละ 8,900 บาท (เปิดจองแล้วคะ)

• LAO02 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ทางรถ) น่าน ด่านชายแดนห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน หงสา ไชยะบุรี หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปรถกลับรถ)

• กรุ้ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้คะ

• LAO03 ทัวร์น่านหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากห้วยแคน ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี วังเวียง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย

• กรุ๊ปส่วนตัว 20 ท่านขึ้นไป สามารถเลือกวันเดินทางและสอบถามค่าบริการเพิ่มเติมได้คะ
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
ล่องแม่น้ำโขงไปหลวงพระบางเข้าทางน่าน
• การเดินทางเริ่มต้นจากอ.เมือง เดินทางสู่อ.เฉลิมพระเกียรติ อำเภอสุดท้ายชายแดนของจังหวัดน่าน ระยะทาง 140 กิโลเมตร หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองเงิน สปป.ลาว เพื่อไปยังท่าเรือปากห้วยแคนอีกระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร หลังจากนั้นลงเรือที่ท่าเรือปากแคนเพื่อล่องเรือต่อไปยังเมืองหลวงพระบาง ระยะทาง 90 กิโลเมตร(ทางน้ำ)โดยใช้เวลาเดินทางล่องเรือประมาณ 5 ชั่วโมงถึงเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
 
เที่ยวหลวงพระบางทางน่านโดยทางรถ
• การเดินทางเริ่มต้นจากอ.เมือง เดินทางสู่อ.เฉลิมพระเกียรติ อำเภอสุดท้ายชายแดนของจังหวัดน่าน ระยะทาง 140 กิโลเมตร หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองเงิน หลังจากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข 4 เป็นระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตรถึงเมืองหงสา (เขตเศรษฐกิจพิเศษ) ต่อถึงเมืองไชยบุรีและเมืองหลวงพระบาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 378 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ
นะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
รู้จักเมืองเวียงสาประตู่สู่น่าน
• หากจังหวัดน่านเป็นประตูสู่ ASEAN แห่งล้านนาตะวันออก “อำเภอเวียงสา” ก็คงเปรียบเสมือนประตูแห่งเมืองน่าน ด้วยความที่เป็นเมืองเสมือนเมืองทางผ่าน เวียงสาจึงมักจะถูกนักท่องเที่ยวมองข้ามในเมืองแห่งนี้ไป หลายครั้งหลายคราที่นักท่องเที่ยวได้แต่ผ่านเวียงสาไปจนลืมไปว่า เมืองเล็กๆ น่ารักแห่งนี้ยังมีสิ่งที่เก็บรักษาอดีตไว้ให้หวนระลึกถึง หากใครได้มาสัมผัส จะได้เห็นวิถีชีวิตผู้คน ร้านค้า อาคารตึกเก่าแก่ที่ปลูกสร้างยังเป็นเรือนไม้ที่ยังคงเดิมตั้งแต่อดีตไว้ยังไม่เปลี่ยน หากมีเวลาไม่อยากให้นักท่องเที่ยวแค่ผ่านอำเภอเวียงสาไปเท่านั้น ลองมาทักทายเมืองเล็กๆ แห่งนี้ดูสักครั้งเผื่อจะหลงรัก เวียงสา
รื่นรมย์ชมเทศกาลพญาเสือโคร่งและชมพูภูคาบาน
• เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว เหล่าดอกไม้เมืองหนาวต่างรออวดช่อให้รอความงาม ช่วงเวลาตั้งแต่กลางเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ดอกไม้เมืองหนาวเหล่านี้จะบานสะพรั่งเต็มที่คือช่วงเดือนสุดท้ายคือกุมภาพันธ์ ก่อนที่จะเริ่มร่วงโรยหมดไปก่อนฤดูร้อนที่จะมาถึง ไม่ว่าจะไปทางไหนช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีแต่สีชมพูของดอกไม้และผลไม้ประจำฤดูหนาว ตั้งแต่ดอกไม้หนึ่งเดียวในเมืองไทย “ดอกชมพูภูคา” ที่ปัจจุบันหาดูได้ที่จังหวัดน่านที่เดียวเท่านั้นและยังมี “ดอกซากุระเมืองไทยหรือดอกพญาเสือโคร่ง” บานสะพรั่งเต็มดอย
นั่งรถรางชมเมืองเก่าน่าน สัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชน
• รถรางชมเมืองเก่าน่าน ลักษณะเป็นรถรางแบบโบราณขนาด 24 ที่นั่ง บริหารจัดการโดยเทศบาลเมืองน่าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความเพลิดเพลินสู่ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจังหวัดน่าน การให้บริการในแต่ละรอบจะมีผู้บรรยาย โดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนำเที่ยวประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โดยจะพานักท่องเที่ยวชมและสัมผัสเมืองน่าน เมืองที่ได้ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิต ในการท่องเที่ยวชมโบราณสถานโบราณวัตถุ สัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเมืองน่าน เรียนรู้ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชุมชน เรียนรู้การบริหารการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เพลิดเพลินและสัมผัสบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำน่าน
นั่งสามล้อ ผ่อเมืองน่าน..ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
• ท่องเที่ยวทั่วไทยแสนสุขใจ ไปกับรถท้องถิ่น นั่งสามล้อ ผ่อเมืองน่าน” (ผ่อ แปลว่า มอง , ดู, ชม) เพื่อนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวที่จะพาไปสัมผัสกับวิถีชีวิต ละชุมชนชาวน่านได้อย่างใกล้ชิดและได้ซึมซับวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของเมืองน่าน ที่ใช้รถสามล้อ ซึ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะท้องถิ่นที่คงอยู่คู่เมืองน่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

• รถสามล้อน่านเป็นพาหนะที่จะนักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสความงดงามของศิลปวัฒนธรรมของเมืองน่าน ได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่าน เพื่อเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต เมื่อได้เยือนเมืองน่าน
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวไทย
เส้นทางท่องเที่ยวไทย แดนดอกไม้เที่ยวได้ทุกเดือน

•
DREAM DESTINATIONS ออกไปสัมผัสความฝันแสนหวาน กับ 22 เส้นทางดอกไม้ทั่วเมืองไทยที่จะผลิบานอยู่ในหัวใจของคุณตลอดไป ททท. ได้คัดสรรเส้นทางสายดอกไม้ที่มีความงดงามจากทั่วประเทศมาให้เดินทางไปเที่ยวชมกันได้ทุกเดือน ตลอดทั้งปี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และทำให้รู้ว่าเมืองไทยนั้นมีดอกไม้สวยๆ อยู่ทั่วประเทศ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปเที่ยวชมกันได้ตลอดทั้งปีจริงๆ
10 ทะเลหมอกบนดอยหนาว

• เทือกเขาสูงใหญ่สลับซับซ้อนนับเป็นแหล่งธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้ เพราะเป็นที่รวมสภาพธรรมชาติอันหลากหลาย การเดินทางท่องเที่ยวภูเขาจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายแลละต้องได้รับการใส่ใจจากนักเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาในช่วงฤดูหนาว ดูเหมือนจะมีปรากฏการณ์พิเศษเกิดขึ้นมากมาย หนึ่งในนั้นคือทะเลหมอก ซึ่งได้ทำให้เกิดภาพจำอันน่ามหัศจรรย์ กลายเป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนเดินทางขึ้นภูเขาครั้งแล้วครั้งเล่า
เส้นทางท่องเที่ยวรถยนต์เชื่อมโยงอาเซียน
• ในปีพ.ศ. 2558 กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ มีพันธสัญญาจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC-ASEAN Economic Community) ประเทศไทยในฐานะเสาหลัก AEC ในด้านการท่องเที่ยวและการบินพาณิชย์ ประเทศไทยเราได้รับเกียรติให้เป็นประเทศริเริ่มในการดำเนินการต่างๆ หลากหลาย และภาครัฐไทยก็มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาค เนื่องจากความพร้อมในหลายประการ โดยเฉพาะสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่เสมือนตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางภูมิภาคพอดี
แนะนำโรงแรมที่พัก จองโรงแรม
บุราส่าหรี เฮอริเทจ หลวงพระบาง
•
หลวงพระบางเมืองมรดกโลกแห่งนี้มีเสน่ห์ชวนหลงใหลมากมาย ทั้งอาคารบ้านเรือนแบบดั้งเดิมที่สะท้อนชีวิตชาวหลวงพระบางอย่างแจ่มชัด บรรยากาศริมแม่น้ำคาน วัดวาอารามเก่าแก่ วิวสวยยามเย็นแสนโรแมนติก วิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นและภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม การย้อมผ้าคราม การทอผ้า และการปักลวดลายผ้าอย่างงดงามเป็นเอกลักษณ์ จะดีสักเพียงไหนถ้ามีการมาเยือนหลวงพระบางของคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศเหล่านี้อย่างครบครัน ภายในห้องพักที่แสนโรแมนติกและน่าพักผ่อนที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองหลวงพระบาง.. บุราส่าหรี เฮอริเทจ หลวงพระบาง
คลิปวิดีโอท่องเที่ยวลานนาทัวร์ริ่ง LannatouringClip
 

• น่าน เป็นเมืองชายแดนแห่งล้านนาตะวันออกอันอุดมไปด้วยวัฒนธรรมที่หลอมรวมจากเทือกเขาสูงถึงพื้นราบ มีความเก่าแก่รุ่นเดียวกับกรุงสุโขทัย มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมา รวมทั้งสิ้น 64 พระองค์
• น่าน เดิมมีชื่อว่า “นันทบุรี” หรือ “วรนคร” สร้างขึ้นโดยพระยาภคา ราวพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณที่ราบตำบลศิลา-เพชร หรือ อำเภอปัวในปัจจุบัน ใน พ.ศ.1902 พระยาการเมืองได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากกรุงสุโขทัย ทรงเลือกดอยภูเพียงแช่แห้ง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพร้อมกับย้ายเมืองมาสร้างใหม่บริเวณเชิงดอย ต่อมาประมาณ พ.ศ. 1911 แม่น้ำน่านได้เปลี่ยนทิศทาง พระยาผากอง ราชบุตรพระยาการเมือง ได้ย้ายเมืองอีกครั้งมาตั้งที่บ้านห้วยไค้ ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองน่านปัจจุบัน
• จังหวัดน่านมีอาณาเขตทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับประเทศลาว จนได้รับฉายาว่า เป็นเมืองชายแดนแห่งล้านนาตะวันออก ทิศใต้ติดกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนทิศตะวันตกติดจังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงราย การมาเที่ยวจังหวัดน่าน นักท่องเที่ยวจึงสามารถจัดโปรแกรมเที่ยว 3 จังหวัดใกล้เคียงต่อได้สะดวกสบาย
• จังหวัดน่านมี 15 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเวียงสา อำเภอสันติสุข อำเภอแม่จริม อำเภอท่าวังผา อำเภอบ้านหลวง อำเภอนาน้อย อำเภอปัว อำเภอสองแคว อำเภอเชียงกลาง อำเภอนาหมื่น อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอภูเพียง
• ปัจจุบัน เมืองน่าน ยังคงดำเนินวิถีชีวิตอย่างสงบสุขและเรียบง่าย ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพิงเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก โดยมีแม่น้ำน่านซึ่งนับว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเมืองไหลหลั่งจากเทือกเขา หลวงพระบางและเทือกเขาผีปันน้ำ จนไปรวมกับแม่น้ำปิง วัง ยม เป็นแม่น้ำเจ้าพระยา เส้นเลือดหลักของประเทศ ด้วยอากาศที่ค่อนข้างเย็นสบาย ชุ่มฉ่ำตลอดปี จึงสามารถเลือกเที่ยวน่านได้ทุกฤดูกาล ฤดูร้อนก็เหมาะกับการเที่ยววัด ชมวิถีชีวิต ฤดูฝนก็โรแมนติก จะเลือกเที่ยวน้ำตกหรือล่องแก่งก็สนุกสนาน ในฤดูหนาวนั้นไม่ต้องบรรยาย ทัศนียภาพของทะเลหมอกแห่งขุนเขานั้นงามจับใจ
• การที่น่านมีธรรมชาติมั่งคั่ง ถึงขนาดจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในจังหวัดเดียวได้ถึง 7 แห่ง นอกเหนือจากการเป็นดินแดนเดียวในโลกที่พบพันธุ์ไม้งามนาม 'ชมพูภูคา' ซึ่งจะเบ่งบานช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคมของทุกปี ขณะเดียวกันกับการเป็นจังหวัดเดียวของประเทศ ที่สามารถบริหารจัดการนำสายไฟฟ้ารกรุงรังบริเวณ 'ข่วงเมือง' หรือใจกลางเมืองอันถือเป็นจิตวิญญาณของชาวเมือง...ลงใต้ดิน จนอาณาบริเวณวัดภูมินทร์ วัดช้างค้ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน อลังการตระการตา หาที่ใดเสมอเหมือน
• "เมืองเก่ามีชีวิต" เป็นคำที่เหมาะสมกับเมืองน่านที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โบราณสถานจำนวนมาก ซึ่งคนน่านยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองน่านได้เป็นอย่างดี กระบวนการขับเคลื่อน 'น่าน' ให้องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็น "มรดกโลก" ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมดำเนินไปไม่หยุดนิ่ง แต่ไม่เคยเร่งรีบ เพื่อใช้เวลาระหว่างทางสู่การเป็นมรดกโลกรณรงค์ให้ชาวน่าน อย่ารีบรื้อโบสถ์เก่า วิหารแก่ เพราะจะมีประโยชน์อันใด หากได้มรดกโลก โดยคนน่าน..ยังไม่รู้ค่ามรดกตน

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
รู้จักน่านสักนิด...ก่อนมาเยือนน่าน..Let's go to Nan
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าน  เยี่ยมชม แสดงความคิดเห็น จังหวัดน่าน
• น่าน ข้อมูลทั่วไปจังหวัดน่าน เดินทางแอ่วน่าน • อุทยานแห่งชาติ ดอยภูคา
• น่าน ประวัติศาตร์จังหวัดน่าน ประวัติศาสตร์น่านอันยาวไกล • อุทยานแห่งชาติ นันทบุร
• ท่องเที่ยว อำเภอเมือง ภูเพียง • อุทยานแห่งชาติ ขุนน่าน
• ท่องเที่ยว ท่าวังผา : ปัว • อุทยานแห่งชาติ ถ้ำสะเกิน
• ท่องเที่ยว ทุ่งช้าง : เชียงกลาง : เฉลิมพระเีกียรติ • อุทยานแห่งชาติ ขุนสถาน
• ท่องเที่ยว สองแคว : บ้านหลวง : บ่อเกลือ • อุทยานแห่งชาติ ศรีน่าน ดอยเสมอดาว
• ท่องเที่ยว สันติสุข : แม่จริม • อุทยานแห่งชาติ แม่จริม ล่องแก่งน้ำว้า
• ท่องเที่ยว เวียงสา : นาน้อย : นาหมื่น • วนอุทยาน ผาตูบ
• ด่านชายแดนห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ : ประตูสู่หลวงพระบาง • โปรแกรมทัวร์น่าน - หลวงพระบาง
• โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก เกสต์เฮาส์ จังหวัดน่าน • แผนที่น่าน : แผนที่เมืองน่าน
• ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดน่าน • กาแฟน่าน ร้านกาแฟน่าน
• ช้อปปิ้ง ของฝาก โอทอป จังหวัดน่าน • รถเช่าน่าน : รวมรถเช่าน่าน รถเก๋ง รถตู้ รถบัสให้เช่าน่าน
• เทศกาลและงานประเพณีน่าน • สปาน่าน นวดแผนไทยน่าน

ลานนาทัวร์ริ่ง : โทร. 086-345 3730, 087-579-3337, 054 - 765 222 แฟกซ์ 054-710195
ที่อยู่สำนักงาน
: 115 หมู่ 5 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

Your Travel We Care..