เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel : (HOT LINE)
086-3453730, 087-5793337
LINE No.
083-761 7040, 084 - 335-7175
Email/Skype
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2557
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ข้อมูลท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัว ไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋นชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ เกลือภูเขา
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
เที่ยวน่านกับ อสท.
ท่องเที่ยวน่านกับนิตยสารอสท.
• สองน่องท่องเมืองแฝด
น่านหลวงพระบาง
• ทางภูเขาเรื่องราวเมืองน่าน
• ภูเข้วิถีแห่งขุนเขา
ข้อมูลท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทยกับททท.
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
• ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว
• ข้อมูลท่องเที่ยว กัมพูชา
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าน
โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก เกสต์เฮาส์ น่าน
ที่พักอำเภอเมือง
โรงแรมเทวราช : 466 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน
โทร : 054-751-577, 054-710-078
แฟกซ์ : 054-771-365
เว็บไซต์ : www.dhevarajhotel.com
จำนวน :150 ห้อง
ราคา : 600-3,500 บาท

ศศิดารารีสอร์ท : 629 หมู่ 4 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน
โทร. 054-774-483,054-773-936,081-973-3791
แฟกซ์ 054-773-894

เว็บไซต์ : www.sasidararesort.com
จำนวน : 30 ห้อง
ราคา : 900-7,000 บาท

น่านบูติคโฮเตล
โทร. 054-775-532, 084-617-7913, 081-638-8857
แฟกซ์ : 054 711-219
เว็บไซต์ : www.nanboutiquehotel.com
จำนวน : 32 ห้อง
ราคา : 1,200-3,400 บาท
โรงแรม เดอะซิตี้ปาร์ค : 99 หมู่ 4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน
โทร. 054-741-343-52
เว็บไซต์ : www.thecityparkhotel.com
จำนวน : 129 ห้อง
ราคา : 700-2,500 บาท
โรงแรมน่านฟ้า : 436-440 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียงอ.เมือง
โทร : 054-710-284
แฟกซ์ : 054-751-087
เว็บไซต์ : -
จำนวน : 14 ห้อง
ราคา : 350-700 บาท

โรงแรมภูฟ้าเพลส : 237/8 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง
โทร : 054-710-222
แฟกซ์ : 054-710-222
เว็บไซต์ : -
จำนวน : 24 ห้อง
ราคา : 350 บาท


โรงแรมแกรนด์แมนชั่น : 71/1 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง
โทร. 054-750-514, 054-711-505
เว็บไซต์ : -
จำนวน : 72 ห้อง
ราคา : 230-500 บาท

วอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท : 293 ม. 10 บ.ผาขวาง ต.บ่อ อ.เมืองน่าน
โทร. 054-701-001, 081-365-0404, 081-306-5590
เว็บไซต์ : www.nanthewatersideresort.com
จำนวน : 6 หลัง
ราคา : 700-1,000 บาท
น่านวัลเลย์รีสอร์ท : 229 ม.4 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน
โทร. 054-682251, 054-682-286
เว็บไซต์ : www.nanvalley.com
แฟกซ์ : 054-682252
จำนวน : 40 ห้อง
ราคา : 700-2,500 บาท

สุขไทยโฮมรีสอร์ท : 273 ม.2 ถ.น่าน - ปัว ก.ม 2 ต.ผาสิงห์
โทร. 054-775-895-9
เว็บไซต์ : -
จำนวน : 26 ห้อง
ราคา : 350 - 500 บาท

เอื้องคำ เกตส์เฮาท์ : 319 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง
โทร.054-775-817, 089-852-5570
เว็บไซต์ : www.eurnkgum.com
จำนวน : 21 ห้อง
ราคา : 350 บาท

  ไผ่เหลืองเกสเฮาส์ :
โทร.08-1594-2062
  พี.เค.เกสเฮาส์ : โทร. 054-771-999
  ศรีนวลลอร์ด : โทร.
  น่านฟ้าใสรีสอร์ท โทร.
  อัมพร เกสเฮาส โทร. 054-772-291
  โรงแรมริมสวนเพลส : 300 หมู่ 3 ถ.ผากอง ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน
โทร. 054-774-660-2, 081-595-9000
เว็บไซต์ : -
จำนวน : 24 ห้อง
ราคา : 200-350 บาท
  โรงแรมซิกตี้ไนน์โฮเต็ล : โทร. 054-710-918
  น่านอะเมซิ่งเกสเฮาส์ : 25/7 ถ.ราษฎร์อำนวย ต.ในเวียง
โทร. 054-710-893
เว็บไซต์ : -
จำนวน :
ราคา : 100-350 บาท
  น่านนทีเกสเฮาส์ โทร. 054-775-81
ที่พักอำเภอเวียงสา
  เวียงสา พาราไดซ์ รีสอร์ท โทร. 054-781-124
เว็บไซต์ www.geocities.com/wiangsaparadise1
   
ที่พักอำเภอปัว
  อูปแก้วรีสอร์ท โทร. 054-756-587
  ชมพูภูคารีสอร์ท โทร. 054-791-156
  ป่าปัวภูคา โทร. 054-791-156
  กรีนฮิลล์รีสอร์ท โทร. 054-791-111, 086-810-1271
ที่พักอำเภอเชียงกลาง
  ไร่จุฑามาศรีสอร์ท โทร. 054-797-044
  เอื้องดอยรีสอร์ท โทร. 089-552-1505
ที่พักอำเภอท่่าวังผา
  โคโคนัท รีสอร์ท โทร. 054-799-081
   
ที่พักอำเภอบ่อเกลือ
  บ่อเกลือวิว โทร. 054-799-081
เว็บไซต์ :
 
ที่พักโฮมสเตย์จ.น่าน
  บ้านดอนมูล (วิถีไทลื้อ) อ.ท่าวังผา โทร. 089-489-2274
  บ้านหาดผาขน (ล่องแพลำน้ำยาว) โทร. 086 - 921 - 7795,
085 - 183 - 4975,086 - 045 - 9971
  ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำโฮมสเตย์ อ.ปัว โทร. 086 - 921 - 7795,
085 - 183 - 4975,086 - 045 - 9971
 

 


Untitled Document
รู้จักน่านสักนิด...ก่อนมาเยือนน่าน..Let's go to Nan
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าน  เยี่ยมชม แสดงความคิดเห็น จังหวัดน่าน
• น่าน ข้อมูลทั่วไปจังหวัดน่าน เดินทางแอ่วน่าน • อุทยานแห่งชาติ ดอยภูคา
• น่าน ประวัติศาตร์จังหวัดน่าน ประวัติศาสตร์น่านอันยาวไกล • อุทยานแห่งชาติ นันทบุร
• ท่องเที่ยว อำเภอเมือง ภูเพียง • อุทยานแห่งชาติ ขุนน่าน
• ท่องเที่ยว ท่าวังผา : ปัว • อุทยานแห่งชาติ ถ้ำสะเกิน
• ท่องเที่ยว ทุ่งช้าง : เชียงกลาง : เฉลิมพระเีกียรติ • อุทยานแห่งชาติ ขุนสถาน
• ท่องเที่ยว สองแคว : บ้านหลวง : บ่อเกลือ • อุทยานแห่งชาติ ศรีน่าน ดอยเสมอดาว
• ท่องเที่ยว สันติสุข : แม่จริม • อุทยานแห่งชาติ แม่จริม ล่องแก่งน้ำว้า
• ท่องเที่ยว เวียงสา : นาน้อย : นาหมื่น • วนอุทยาน ผาตูบ
• ด่านชายแดนห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ : ประตูสู่หลวงพระบาง • โปรแกรมทัวร์น่าน - หลวงพระบาง
• โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก เกสต์เฮาส์ จังหวัดน่าน • แผนที่น่าน : แผนที่เมืองน่าน
• ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดน่าน • กาแฟน่าน ร้านกาแฟน่าน
• ช้อปปิ้ง ของฝาก โอทอป จังหวัดน่าน • รถเช่าน่าน : รวมรถเช่าน่าน รถเก๋ง รถตู้ รถบัสให้เช่าน่าน
• เทศกาลและงานประเพณีน่าน • สปาน่าน นวดแผนไทยน่าน
Untitled Document
ทัวร์โปรโมชั่นพิเศษ....
ทัวร์น่านหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางทางน่าน
• LAO01 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน น่าน (ทางเรือ) น่าน ด่านห้วยโก๋น เส้นทางสายใหม่ ท่าเรือปากห้วยแคน ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปเรือกลับเรือ)

• วันที่ 3-5 มี.ค. 61 ท่านละ 6,900 บาท (เปิดจองแล้วค่ะ)
ทัวร์น่านหลวงพระบางทางรถ

• LAO02 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ทางรถ) น่าน ด่านชายแดนห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน หงสา ไชยะบุรี หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปรถกลับรถ)

• กรุ้ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 5-6 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

• LAO03 ทัวร์น่านหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากห้วยแคน ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี วังเวียง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย

• สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว 25 ท่านขึ้นไป
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,500 บาท

ลานนาทัวร์ริ่ง : โทร. 086-345 3730, 087-579-3337, 054 - 765 222 แฟกซ์ 054-710195
สำนักงาน จ.น่าน : 202 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอภููเพียง จ.น่าน 55000

Your Travel We Care..