เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel : (HOT LINE)
086-3453730, 087-5793337
LINE No.
083-761 7040, 084 - 335-7175
Email/Skype
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2557
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ข้อมูลท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัว ไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋นชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ เกลือภูเขา
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
เที่ยวน่านกับ อสท.
ท่องเที่ยวน่านกับนิตยสารอสท.
• สองน่องท่องเมืองแฝด
น่านหลวงพระบาง
• ทางภูเขาเรื่องราวเมืองน่าน
• ภูเข้วิถีแห่งขุนเขา
ข้อมูลท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทยกับททท.
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
• ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว
• ข้อมูลท่องเที่ยว กัมพูชา
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าน
สถานที่ท่องเที่ยว อ.สองแคว : อ.บ้านหลวง จ.น่าน
สถานที่ท่องเที่ยว อ.สองแคว จ.น่าน

อำเภอสองแคว

ถ้ำหลวงสะเกิน อ.สองแคว จ.น่าน

อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน อยู่ในเขต อ.สองแคว ห่างจากตัวเมืองน่าน ประมาณ ๑๒๐ กม. ตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๐-๑๑๔๘ มีพื้นที่ ๑๕๗,๘๑๒ ไร่ เป็นพื้นที่กำเนิดของสามลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำยมตอนบน ลุ่มน้ำยาวตอนบน และลุ่มน้ำลาว ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำน่าน และแม่น้ำยม มียอดเขาสูงที่สุด คือ ดอยจี๋ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลง ๑,๕๗๒ ม.
สถานที่น่าสนใจของอุทยานฯ
ถ้ำหลวงสะเกิน ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง ลึกประมาณ ๖๐๐ ม.เป็นถ้ำขนาดกลาง ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยและเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวจำนวนมาก อยู่ที่บ้านสะเกิน หมู่ที่ 1 ตำบลยอด ห่างจากอำเภอประมาณ 33 กม. ถนนลาดยาง 30 กม. ลูกรัง 3 กม. รถยนต์สามารถ เข้าถึงหน้าถ้ำ ใช้เส้นทางสายท่าวังผา-เชียงคำ (ทางหลวงหมายเลข 1148) ระหว่างเดินทาง สามารถมองเห็นทิวทัศน์ เป็นภูเขา สลับซับซ้อน ได้อย่างสวยงาม มีจุดพักสำหรับชมวิว ถ่ายรูป เป็นถ้ำขนาดใหญ่มีหินงอกย้อยสวยงาม ปากถ้ำอยู่สูงจากพื้นดิน 20 ม.

อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน อ.สองแคว จ.น่าน

น้ำตกผาธาร เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีทั้งหมด ๙ ชั้น

ถ้ำเวียงแก อยู่ที่บ้านเวียงแก หมู่ที่ 1 ตำบลนาไร่หลวง ห่างอำเภอประมาณ 9 กม. ถนนลาดยางตลอดสาย สามารถนำรถไปถึงได้ ถึงหน้าถ้ำ ปากถ้ำอยู่ระดับเดียวกับพื้นดิน ลักษณะปากถ้ำกว้างและค่อยๆ แคบเข้าไปข้างใน ช่องถ้ำค่อยๆ สูงขึ้นไปประมาณ 1.50 ม.อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมาก สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้สวยงาม เหมาะสำหรับการชมวิว ถ่ายรูป

น้ำตกห้วยตาด อยู่ที่บ้านใหม่ หมูที่ 4 ตำบลนาไร่หลวง ห่างจากอำเภอประมาณ 4 กม. ถนนลาดยาง 1.5 กม. และเดินทางอีก 2.5 ม. สูง 12 ม. เป็นน้ำตกชั้นเดียว มีโขดหินสลับรับน้ำตกอย่างสวยงาม มีแอ่งน้ำสำหรับลงเล่นน้ำได้ มีน้ำตลอดปี

น้ำตกห้วยหาดหรือน้ำตกบ้านยอด อยู่ที่บ้านยอด หมู่ที่ 2 ตำบลยอด ห่างจากอำเภอประมาณ 19 กม. ถนนลาดยางตลอดสายเดินเท้าเข้าไป 400 ม. น้ำตกกว้าง 6 ม. สูง 12 ม. เป็นน้ำตกสองชั้น มีโขดหินเป็นชั้นเล็กๆ ซ้อนกันอย่างสวยงาม มีแอ่งน้ำสำหรับลงเล่นได้ มีน้ำตลอดปี

ถ้ำพระ อยู่บ้านสะเกิน หมู่ที่ 1 ตำบลยอด ห่างจากอำเภอประมาณ 32 กม. ถนนลาดยาง 30 กม. ลูกรัง 2 กม. รถยนต์สามารถ เข้าไปถึงหน้าถ้ำ ลักษณะถ้ำพระปากถ้ำอยู่สูงจากพื้นดิน 10 ม. เป็นถ้ำกว้าง ลึกเข้าไปข้างใน 50 กม. มีหินงอกย้อยสวยงาม เป็นที่จำพรรษาของพระภิกษุ

การเดินทาง : จากตัวเมืองน่านไปตามทางหลวงหมายเลข 1080 ระยะทาง 42 กม. ถึงอ.ท่าวังผา แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1148 อีก 33 กม. จะถึง อ.สองแคว จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1148 เส้นเดิมอีก 30 กม. จะึถึงบ้านสะเกินให้มองหาทางเลี้ยวขวาไปยังที่ทำการอุทยานฯ อีก 6 กม.

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน โทร. 089-045-9831 : อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน ตู้ ป.ณ. 13 อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140

จุดผ่อนปรนการค้าขายชายแดนไทย-ลาว อยู่บ้านใหม่ชายแดน หมู่ที่ 9 ตำบลชนแดน ห่างจากอำเภอประมาณ 25 กม. ถนนลาดยาง 11 กม. ลูกรัง 14 กม. อยู่ห่างจากเมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว 4 กม. สามารถเข้าไปเที่ยว สปป.ลาวได้ โดยติดต่อขอบัตรผ่านแดนได้ที่ ที่ว่าการอำเภอสองแคว เปิดให้ทำการค้าขายทุกวันที่ 5,10,15,20,25,30 ของทุกเดือน

แผนที่อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน อ.สองแคว จ.น่าน
สถานที่ท่องเที่ยว อ.บ้านหลวง จ.น่าน

อำเภอบ้านหลวง

อุทยานแห่งชาตินันทบุรี ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอบ้านหลวง รวมทั้งพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำยาว-น้ำสวก และป่าสงวนแห่งชาติถ้ำพุเตย เป็นป่าผสมผลัดใบ ดิบแล้ง ดิบเขา มีไม้ประเภท สัก ประดู่ ตะแบก ฯลฯ และในเขตอุทยานฯ นี้ยังเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนเผ่ามลาบรี หรือ ผีตองเหลือง
สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ คือ
ดอยผาจิ การเดินทางจากน่านใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ระยะทางประมาณ ๔๐ กิโลเมตร เมื่อถึงอำเภอบ้านหลวงใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๒ เข้าบ้านพี้เหนือสู่ดอยผาจิ ระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร การเดินทางสู่ดอยผาจิต้องเดินเท้าจากอุทยานแห่งชาตินันทบุรี เขตติดต่อน่าน-พะเยา ดอยผาจิ เป็นดอยที่มีความสวยงาม มีธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ทั้งน้ำตก ต้นไม้นานาพันธุ์ ดอยผาจินี้เคยเป็นพื้นที่ตั้งฐานกำลังของฝ่าย ผกค. ปัจจุบันยังมีอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ท่อประปา อยู่ในพื้นที่ นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงยังมีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง และเย้าตั้งอยู่
ดอยวาว อยู่ในการดูแลของหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำค้าง เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม อำเภอท่าวังผาเดิมเป็นป่าเสื่อมโทรมมาก ปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูโดยทางหน่วยจัดการต้นน้ำฯได้ปลูกพันธุ์ไม้เดิม เช่น แอปเปิ้ลป่า เมเปิ้ล สนสามใบ ก่อนถึงดอยวาวจะผ่านดอยติ้วซึ่งเคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองน่าน อุทยานแห่งชาตินันทบุรี หมู่บ้านม้งที่บ้านดอยติ้ว และบ้านสบขุ่น อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปอีกราว ๔ กิโลเมตร สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ไปถึงหน่วยจัดการต้นน้ำฯ แล้วเดินเท้าขึ้นสู่ยอดดอย ตลอดเส้นทางเป็นป่าดิบเขาที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นถิ่นอาศัยของนกบนที่สูงนานาชนิด ได้แก่ นกมุ่นรกตาแดง นกหางรำหางยาว นกติ๊ดแก้มเหลือง นกเสือแมลงปีกแดง นกระวังไพรปากแดงยาว ฯลฯ และฤดูหนาวจะมีนกอพยพมาพำนัก สถานที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้แก่ น้ำตกสันติสุข น้ำตกสองแคว น้ำตกห้วยพริก น้ำตกตาดฟ้าร้อง น้ำตกดอยหมอก น้ำพุร้อน
สถานที่พัก อุทยานฯ มีสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว ติดต่อได้ที่ ตู้ ปณ.๓ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ๕๕๑๔๐ โทร. ๐ ๑๖๐๒ ๗๒๘๖
การเดินทาง จากอำเภอท่าวังผาใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๒ สายท่าวังผา-สบขุ่น ไปประมาณ ๒๗ กิโลเมตร มีทางแยกขวามือเข้าไปประมาณ ๕๐๐ เมตร จะถึงที่ทำการอุทยานฯ หรืออีกเส้นทางหนึ่ง คือ จากตัวเมืองน่าน ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๐ ไปท่าวังผาจากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘ สายท่าวังผา-สองแคว ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร แยกไปตามถนนสายยายหนุน-สบขุ่น ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๒๗ แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ ๕๐๐ เมตร

พระธาตุเมล็ดข้าว อยู่บ้านนาหวายใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคาหลวง ห่างจากอำเภอประมาณ 2 กม. มีตำนานเล่าสืบกันมาว่า เจ้าผู้ครองนครน่านเสด็จไปรับช้างเผือกที่ นครเชียงราย ขากลับได้มาพักแรมในตำบลสวด และได้ทำพิธีสมโภชช้างเผือก ที่ได้รับมอบมาโดยให้นิมนต์พระสงฆ์มารับบิณบาต ราษฎรที่มาร่วมพิธี ได้นำข้าวปลาอาหารมาถวายแด่พระสงฆ์ เป็นจำนวนมาก จนพอกพูนล้นบาต ข้าวที่ล้นออกมาได้นำมาปั้นเป็นรูปเจดีย์ ต่อมาชาวบ้านที่ศรัทธา ได้ช่วยกันเอาอิฐก่อหุ้มโดยรอบ จนกลายเป็น องค์เจดีย์ขึ้นมาได้เคยมีผู้เห็นแสงสว่างไสวออกมาจากพระธาตุในเวลากลางคืนทุกปีจะมีการทำบุญนมัสการ พระธาตุเมล็ดข้าว ในวันสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคล ความยึดมั่นศรัทธาของชาวอำเภอบ้านหลวงตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ภู่เขาเขียว อยู่ที่บ้านป่าคา หมู่ 1 ตำบลป่าคาหลวง ห่างจากอำเภอประมาณ 3 กม. ไม่ปรากฏ ผู้สร้าง แต่ประมาณอายุแล้วไม่ต่ำกว่า 300 ปี จากการเล่าลือ สืบต่อกันมาว่า มีพระอรหันต์รูปหนึ่งได้ธุดงค์ผ่านมาบริเวณ ณ บ้านป่าคา โดยแปลงร่างเป็นนกเขาเขียว ได้บินร่อนลงบริเวณเนินเขา แห่งหนึ่งแล้วหายไป กลายเป็นกู่ (เจดีย์) อยู่ที่นั้น ซึ่งก็คือ “กู่เขาเขียว” ในปัจจุบัน

สถานที่ท่องเที่ยว อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

อำเภอบ่อเกลือ

บ่อเกลือสินเธาว์ บนภูเขา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

บ่อเกลือสินเธาว์ พื้นที่บนยอดเขาสูงเสียดเมฆอย่างอำเภอบ่อเกลือ ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นแหล่งเกลือที่มีความสำคัญมาแต่โบราณ เมืองน่านเป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ ส่งเป็นสินค้าออกในภาคเหนือ และแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ชุมชนผลิตไม่ได้ จากกองคาราวานจีนฮ่อจากยูนนาน กวางสี และมณฑลอื่น ๆ ในจีน โดยใช้เส้นทางสิบสองปันนา รัฐฉาน สู่เชียงราย เชียงใหม่ น่าน เมืองสา (อำเภอเวียงสาในปัจจุบัน) และแพร่ รวมทั้งพ่อค้าไทเขินจากเชียงตุง และพ่อค้าวัวชาวไทลื้อจากอำเภอท่าวังผา ในอดีตท้าวพญาในเค้าสนามหลวงได้รับส่วนแบ่งจากส่วยเกลือ นอกจากค่าธรรมเนียม และค่าปรับอื่น ๆ พระยาติโลกราชแห่งเชียงใหม่ยกทัพมาตีน่านก็มุ่งหวังครอบครองบ่อเกลือซึ่งถือเป็นยุทธปัจจัยสำคัญสมัยนั้น
บ่อเกลือสำคัญในน่านมี ๒ แห่ง คือบริเวณต้นน้ำว้า ซึ่งมีบ่อเกลือใหญ่ ๒ บ่อ อีกแห่งคือบริเวณต้นน้ำน่าน มีบ่อใหญ่ ๕ บ่อและมีบ่อเล็กบ่อน้อยอีกจำนวนมาก ปัจจุบันชาวบ้านยังคงต้มเกลือด้วยวิธีแบบดั้งเดิม โดยตักน้ำเกลือจากบ่อส่งผ่านมาตามลำไม้ไผ่สู่บ่อพัก ก่อนจะนำน้ำเกลือมาต้มในกะทะใบบัวขนาดใหญ่เคี่ยวจนน้ำงวดแห้ง ใส่ถุงวางขายกันหน้าบ้าน เกลือเมืองน่านไม่มีไอโอดีนเหมือนเกลือทะเลจึงต้องมีการเติมสารไอโอดีนก่อนถึงมือผู้บริโภค บ่อเกลือสินเธาว์ อยู่ห่างจากตัวเมืองน่าน ๘๐ กิโลเมตร ชาวอำเภอบ่อเกลือนอกจากจะมีอาชีพทำนาทำไร่แล้วยังมีอาชีพทำเกลือสินเธาว์อีกด้วย มีแหล่งเกลือสินเธาว์อยู่บนภูเขา (บ่อเกลือจะปิดช่วงเข้าพรรษาเพราะเป็นฤดูฝน)

ภูเข้บนความสูง 2070 ของเทือกเขาหลวงพระบาง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

ภูเข้ เป็นยอดสูงสุดของเทือกเขาหลวงพระบางมีความสูง ๒,๐๗๙ ม. สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าดิบเขา เป็นต้นกำเนิดลำน้ำว้า ลำน้ำหมาว ลำน้ำปัว และลำน้ำน่าน นักท่องเที่ยวที่สนใจสัมผัสธรรมชาติ มีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ใช้ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน ภูเข้ตั้งอยู่ที่บ้านสไล อ.บ่อเกลือ

น้ำตกรางจาน อยู่ที่บ้านห้วยลึก เป็นน้ำตกสูงประมาณ ๗๐ ม. ลักษณะเป็นร่องน้ำแล้วตกลงในแอ่งเหมือนจาน จึงเรียกว่า "น้ำตกรางจาน" ช่วงฤดูฝน น้ำจะเยอะ ยากต่อการเข้าไปชมและถ่ายรูป ควรจะไปในช่วงเดือน ตุลาคม-เดือน ธันวาคม

อุทยานแห่งชาติขุนน่าน อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ตำบลภูฟ้า ตำบลบ่อเกลือใต้ ตำบลดงพญา ครอบคลุมเทือกเขาที่สำคัญ ได้แก่ เทือกเขาภูฟ้า เทือกเขาขุนน้ำว้าน้อย เทือกเขาน้ำว้ากลาง และเทือกเขาผีปันน้ำ โดยมียอดผีปันน้ำ ตำบลดงพญา เป็นยอดดอยที่สูงที่สุด ประมาณ ๑,๗๔๕ เมตร จากระดับน้ำทะเล และน้ำตกภายในอุทยานฯ จะมีน้ำตลอดทั้งปี

น้ำตกสะปัน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

ถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ
น้ำตกสะปัน หมู่ ๑ บ้านสะปัน ตำบลดงพญา ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ๑ กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑ เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ ๒ กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดกลางสูง ๓ ชั้น มีน้ำตลอดปี สภาพร่มรื่น ป่าไม้สมบูรณ์ สวยงาม อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ ๑๐ กิโลเมตร รถยนต์เข้าถึงสะดวก แล้วเดินต่อไปอีก 700-800 เมตร
น้ำตกห้วยห้า หมู่ ๑๔ บ้านนาบง ตำบลบ่อเกลือใต้ เป็นน้ำตกขนาดกลาง ชั้นที่ ๑, ๒, ๓ สูงประมาณ ๘, ๑๒ และ ๕๐ เมตร ตามลำดับ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ชั้นที่ ๓ (ชั้นผาแดง) น้ำตกเป็นขั้นบันได กระจายสวยงาม
การเดินทาง รถประจำทาง: จากอำเภอเมืองน่าน นั่งรถสายน่าน-ปัว แล้วต่อรถสายปัว-บ่อเกลือ ลงที่อำเภอบ่อเกลือ แล้วต่อรถสายบ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ รถผ่านหน้าอุทยานฯ แล้วเดินเท้าเข้าอีก ๕๐๐ เมตร รถยนต์ส่วนตัว : จากสามแยกบ่อเกลือ เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงสาย ๑๐๘๑ไปประมาณ ๕ กิโลเมตร อุทยานฯ อยู่ขวามือ เข้าไปอีก ๕๐๐ เมตร ทางเข้าเป็นถนนลูกรัง ทั้งนี้ จุดชมวิวสามารถเดินจากอุทยานฯ ไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน มีบ้านพักและลานกางเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว ติดต่อที่ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จังหวัดน่าน ๕๕๒๒๐ โทร. ๐ ๑๙๖๐ ๕๕๐๗ หรือ www.dnp.go.th หรือ E-mai : reserve@dnp.go.th

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตั้งอยู่ที่ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านอยู่ติดแนวตะเข็บชายแดนไทย-ลาว เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ศูนย์พัฒนาภูฟ้ามีที่พักให้นักท่องเที่ยวสามารถพักชมวิธีการปลูกชา ชมผลิตภัณฑ์ภูฟ้า และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เีคียง
ที่พัก : มีหลายแบบ ห้องพักแบบรวม มีทั้งหมด 4 ห้อง พักได้ห้องละ 18 คน ราคาต่อคน/คืน 100 บาท ไม่รวมอาหาร
ส่วนห้องพักแบบเดี่ยว เป็นห้องพักเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ ห้องพัก VIP ห้องละ 500 บาท/คืน (พักได้ 2ท่าน ) ห้องพักธรรมดา ห้องละ 900 บาท /คืน(พักได้ 4 ท่าน) ไม่รวมอาหาร
ห้องประชุมสัมมนา : มีจำนวน 1 ห้อง รับรองได้ 30-40 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประชุมสัมมนา (เครื่องเสียง,LCD) มีเจ้าหน้าที่ดูแล อัตราบริการวันละ 1,000 บาท ไม่รวมอาหารว่าง
อาหารและอาหารว่าง :
อาหารเช้า ท่านละ 50 บาท (ข้าวต้ม+กับข้าว+ชา+กาแฟ)
อาหารกลางวันและอาหารเย็น กับข้าว 3 อย่าง ท่านละ 50 บาท , กับข้าว 4 อย่าง ท่านละ 60 บาท
อาหารว่าง (สำหรับอบรมสัมมนา) ท่านละ 20 บาท

ติดต่อสำรองห้องพักได้ที่ : ศูนย์พัฒนาภูฟ้า 054-710-610

ชาอู่หลงภูฟ้า ปลูกเองบนศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

แผนที่ท่องเที่ยวอ.บ่อเกลือ จ.น่าน

Untitled Document
รู้จักน่านสักนิด...ก่อนมาเยือนน่าน..Let's go to Nan
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าน  เยี่ยมชม แสดงความคิดเห็น จังหวัดน่าน
• น่าน ข้อมูลทั่วไปจังหวัดน่าน เดินทางแอ่วน่าน • อุทยานแห่งชาติ ดอยภูคา
• น่าน ประวัติศาตร์จังหวัดน่าน ประวัติศาสตร์น่านอันยาวไกล • อุทยานแห่งชาติ นันทบุร
• ท่องเที่ยว อำเภอเมือง ภูเพียง • อุทยานแห่งชาติ ขุนน่าน
• ท่องเที่ยว ท่าวังผา : ปัว • อุทยานแห่งชาติ ถ้ำสะเกิน
• ท่องเที่ยว ทุ่งช้าง : เชียงกลาง : เฉลิมพระเีกียรติ • อุทยานแห่งชาติ ขุนสถาน
• ท่องเที่ยว สองแคว : บ้านหลวง : บ่อเกลือ • อุทยานแห่งชาติ ศรีน่าน ดอยเสมอดาว
• ท่องเที่ยว สันติสุข : แม่จริม • อุทยานแห่งชาติ แม่จริม ล่องแก่งน้ำว้า
• ท่องเที่ยว เวียงสา : นาน้อย : นาหมื่น • วนอุทยาน ผาตูบ
• ด่านชายแดนห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ : ประตูสู่หลวงพระบาง • โปรแกรมทัวร์น่าน - หลวงพระบาง
• โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก เกสต์เฮาส์ จังหวัดน่าน • แผนที่น่าน : แผนที่เมืองน่าน
• ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดน่าน • กาแฟน่าน ร้านกาแฟน่าน
• ช้อปปิ้ง ของฝาก โอทอป จังหวัดน่าน • รถเช่าน่าน : รวมรถเช่าน่าน รถเก๋ง รถตู้ รถบัสให้เช่าน่าน
• เทศกาลและงานประเพณีน่าน • สปาน่าน นวดแผนไทยน่าน
Untitled Document
ทัวร์โปรโมชั่นพิเศษ....
ทัวร์น่านหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางทางน่าน
• LAO01 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน น่าน (ทางเรือ) น่าน ด่านห้วยโก๋น เส้นทางสายใหม่ ท่าเรือปากห้วยแคน ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปเรือกลับเรือ)

• วันที่ 3-5 มี.ค. 61 ท่านละ 6,900 บาท (เปิดจองแล้วค่ะ)
ทัวร์น่านหลวงพระบางทางรถ

• LAO02 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ทางรถ) น่าน ด่านชายแดนห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน หงสา ไชยะบุรี หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปรถกลับรถ)

• กรุ้ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 5-6 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

• LAO03 ทัวร์น่านหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากห้วยแคน ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี วังเวียง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย

• สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว 25 ท่านขึ้นไป
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,500 บาท

ลานนาทัวร์ริ่ง : โทร. 086-345 3730, 087-579-3337, 054 - 765 222 แฟกซ์ 054-710195
สำนักงาน จ.น่าน : 202 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอภููเพียง จ.น่าน 55000

Your Travel We Care..