เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel : (HOT LINE)
086-3453730, 087-5793337
LINE No.
083-761 7040, 084 - 335-7175
Email/Skype
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2557
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ข้อมูลท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัว ไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋นชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ เกลือภูเขา
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
เที่ยวน่านกับ อสท.
ท่องเที่ยวน่านกับนิตยสารอสท.
• สองน่องท่องเมืองแฝด
น่านหลวงพระบาง
• ทางภูเขาเรื่องราวเมืองน่าน
• ภูเข้วิถีแห่งขุนเขา
ข้อมูลท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทยกับททท.
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
• ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว
• ข้อมูลท่องเที่ยว กัมพูชา
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าน
ร้านของฝาก สินค้าพื้นเมือง โอทอป จังหวัดน่าน
อำเภอเมือง
จางตระกูล ถ.สุมนเทวราช โทร. 054-710016, 054-771357 (ผ้าทอ)
บ้านทนันไชย ถ.เจตบุตร ข้างโรงเรียนสตรีศรีน่าน โทร. 054-710515 (ผ้าทอลายน้ำไหล, ของชำร่วยจากเงิน)
ศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคาและหัตถกรรมเมืองน่าน ถ.น่าน-พะเยา กิโลเมตรที่ 2 โทร. 054-710177 (เครื่องเงิน ผ้าทอลายน้ำไหล มะไฟจีน)
ฝ้ายเงิน ถ.ยันตรกิจโกศล โทร. 054-741564 (ผ้าทอลายน้ำไหล, เครื่องเงิน)
น่านซิลเวอร์แวร (ข้างโรงแรมน่านฟ้า) ถ.สุมนเทวราช
ราตรีผ้าฝ้าย หลังโรงแรมเทวราช จ.น่าน
ศุภิสราผ้าไหมบาติก ถ.ยันตรกิจโกศล โทร. 054-741720 (ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย)
บ้านอำนวยพร โทร. 054-773062
ผ้าน่าน โทร. 054-774229
พิมผ้าไท โทร. 054-710725
น่านหัตถศิลป์ โทร. 054-710308
ลายผ้าโบราณ โทร. 054-741719
ชุลีภรณ์ โทร. 054-772773
เขาน้อยซิลเวอร์แวร์ โทร. 054-772486
บ้านเงินนันทบุรี ศศิดารารีสอร์ท โทร. 054-773936
กลุ่มเครื่องเงินห้วยลี่ โทร. 081-2875341
กลุ่มบ้านน้ำงาว (OTOP) โทร. 054-779300
อำเภอภูเพียง
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านท่าน้าว (OTOP) โทร. 054-750850
กลุ่มแปรรูปมะไฟจีนบ้านกอก (OTOP) โทร. 054-757357
กลุ่มแปรรูปมะไฟจีน โทร. 054-757355
อำเภอเวียงสา
กลุ่มปลายอบ้านห้วยแก้ว (OTOP) ปลายอ แหนมปลา โทร. 086-197-4747
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนาเหลือง (OTOP) โทร. 054-763081
กลุ่มทอผ้าบ้านดอนชัย ทอผ้าไทยประดิษฐ์ ลายน้ำไหล โทร. 054-752205
กลุ่มทอผ้าบ้านไผ่งาม บ้านไผ่งาม ต.ส้าน โทร. 054-753565
อำเภอนาน้อย
กลุ่มปลูกมะขามหวานบ้านป่าสัก โทร. 081-7469254
กลุ่มตัดเย็บผ้าหม้อฮ่อมบ้านหนองห้า (OTOP) โทร. 054-789154
อำเภอนาหมื่น
กลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำแพะ (OTOP) โทร. 054-779001
กลุ่มแม่บ้านอำเภอนาหมื่น โทร. 086-1502281, 054-787063
อำเภอท่าวังผา
จันทร์สมการทอ (OTOP) บ้านหนองบัว โทร. 054-771519 (ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัว (OTOP) โทร. 087-1884109
กลุ่มเครื่องหวายดอนตัน (OTOP) โทร. 054-799006
กลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านดอนมูล (OTOP) โทร. 087-0040885
กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านท่าค้ำ (OTOP) โทร. 054-7555084
อำเภอปัว
ดอยซิลเวอร์ แฟคตอรี เครื่องเงินราคาถูก คุณภาพดี โทร. 054-791650
กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเฮี้ย (OTOP) อยู่ระหว่างเส้นทางสายปัว-ป่ากลาง ก่อนถึงโรงแรมป่าปัวภูคา ผลิตผ้าทอมือไทลื้อสามารถแวะชมและซื้อผ้าได้ในราคาประหยัด
โทร. 054-791-255
กลุ่มหัตถกรรมอิ้วเมี่ยน บ้านห้วยสะนาว ต. ป่ากลาง โทร 054-792340
(เครื่องประดับเงินแท้และผ้าปักฝีมือชาวเขา)
หมู่บ้านพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาป่ากลาง ต.ศิลา ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 69 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าแม้ว เย้า และถิ่น ซึ่งมาจากการกวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในจังหวัดน่านของทางราชการ เมื่อ พ.ศ.2511 การจัดสร้างจะแยกกันอยู่ตามลักษณะเผ่า มีการผลิตงานหัตถกรรมที่สวยงาม
ป่ากลางซิลเวอร์ โทร 054-792309
กลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านเก็ต (OTOP) โทร 086-9151641
กลุ่มดอนไชยไร่อ้อย (OTOP) โทร 081-3667323
กลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านร้องแง (OTOP) โทร 086-9151641
ปัวหัตถกรรม โทร 054-756022
นำชัยเครื่องเงิน โทร 054-792375
อำเภอทุ่งช้าง
กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายทุ่ง (OTOP) ผ้าทอไทลื้อ โทร 084-8091446
กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งสน (OTOP) บ้านทุ่งสน ต.งอบ เป็นกลุ่มสตรีทอผ้าโดยการนำของคุณศรีวลัย คำรังษี โดยประยุกต์ลายน้ำไหลแบบเดิม สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ผ้าปูที่นอน พรม ผ้าบุเครื่องเรือน โทร. 089-5215029
อำเภอเชียงกลาง
กลุ่มทอผ้าบ้านดู่ (OTOP) โทร. 086-1888814
กลุ่มทอผ้าพรมบ้านวังทอง (OTOP) โทร. 054-753255
อำเภอบ่อเกลือ
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านบอหลวง (OTOP) โทร. 054-778119
กลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์หวายบ้านสปัน (OTOP) โทร. 054-778064
กลุ่มจักสานหญ้าสามเหลี่ยมบ้านห่างหลวง (OTOP) โทร. 054-778064
อำเภอสองแคว
กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านปางกอม (OTOP) โทร. 054-779014, 089-5594434
อำเภอแม่จริม
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอำเภอแม่จริม (OTOP) โทร. 054-769027, 054-769013
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาไพร (OTOP) โทร. 054-767051, 054-767322
กลุ่มแม่บ้านน้ำแนะ (OTOP) โทร. 054-779124
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า (OTOP) โทร. 054-779702, 086-1849719
อำเภอบ้านหลวง
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ OTOP โทร. 089-2617961
กลุ่มปลูกมะขามหวาน OTOP โทร. 054-761107
กลุ่มทำกระเช้าเถาวัลย์ บ้านเป้า โทร. 089-758-2482
ผลิตภัณฑ์ชุมชนคัดสรรสุดยอดจังหวัดน่าน : หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP) ของจ.น่าน
ผ้า/เครื่องแต่งกาย/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
ผลิภภัณฑ์ ชื่อกลุ่มผู้ผลิต ตำบล อำเภอ เบอร์โทร
ผ้าปักชนบท กลุ่มผ้าปักชนบท กองควาย เมืองน่าน 054-741965
กำไลรมดำ ศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคาและหัตถรรมเมืองน่าน ไชยสถาน เมืองน่าน 054-710177
ผ้ายกมุก เรือนริพล ศิลาเพชร ปัว 087-1819414
ผ้าทอไทลื้อยกดอก กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านทุ่งอ้าว และ ทุ่งช้าง 0868998888
ผ้าชุดฝ้ายลายน้ำไหล มาทิพย์ผ้าทอบ้านดู่ใต้ ดู่ใต้ เมืองน่าน 054-741827
ลายยกดอก กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง สวก เมืองน่าน 089-5207523
ผ้าปักดิ้นเงินดิ้นทอง บ้านไหมลายปัก ป่ากลาง ปัว 081-0323033
ผ้าลายขัดพื้นฐาน กลุ่มฝ้ายดอย วรนคร ปัว 081-4731042
ซิ่นม่าน กลุ่มทอผ้าบ้านศาลา ศิลาแลง ปัว 086-9117383
ผ้าลายน้ำไหลยกดอก กลุ่มทอผ้าบ้านถ่อน จอมพระ ท่าวังผา 087-1833737
ผ้าลายน้ำไหล กลุ่มทอผ้าจันทร์สมการทอ ป่าคา ท่าวังผา 054-685222
ผ้าฝ้ายลายน้ำไหล ขวัญเมืองน่าน น้ำปั้ว เวียงสา 081-8855892
ผ้าซิ่นต่อตีนจก กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำปั้ว น้ำปั้ว เวียงสา 080-1212569
ผ้าทอลายไทลื้อโบราณยกดอกสอดิ้น กลุ่มสตรีอนุรักษ์ผ้าน่าน ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง 054-795050
ผ้าซิ่นตีนจกลายโบราณ กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้างปางกอม ชนแดน สองแคว 089-5594434
ชุดเครื่องประดับเงิน กลุ่มเครื่องเงินบ้านเขาน้อย ไชยสถาน เมืองน่าน 054-772486
ผ้าถุงปักเต็มตัว นางมาลี เชี่ยวชาญ สะเนียน เมืองน่าน 089-8505846
ลายน้ำไหล กลุ่มทอผ้าบ้านนาปงพัฒนา สวก เมืองน่าน 081-7067950
ผ้าปักมือลายเตาเผาโบราณ นายประดุลย์ รวมศิลป์ สวก เมืองน่าน 081-8859404
ผ้าลายน้ำไหล กลุ่มทอผ้ามือลายโบราณ สวก เมืองน่าน 089-9992742
เสื้อเชิ้ตซาฟารีหม้อห้อม กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าหม้อห้อมบ้านหนองห้า ศรีษะเกษ นาน้อย 054-789154
ย่ามปักมือชาวเขา ร้านฝ้ายเงิน ฝ้ายทอง ป่ากลาง ปัว 081-1676197
ผ้าคลุมไหล่ กลุ่มทอผ้าลายโบราณร้านร้องแง วรนคร ปัว 085-1888306
ผ้าคลุมไหล่ ร้านฝ้ายเงิน ฝ้ายทอง ป่ากลาง ปัว 081-1676197
ผ้าคลุมไหล่ กลุ่มสตรีสหกรณ์ดอนไชย-ไร่อ้อย ศิลาแลง ปัว 081-3667323
ผ้าคลุมไหล่ กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านห้วยหาด-หลักลาย อวน ปัว 089-8522301
เสื้อผ้าสำเร็จรูป กลุ่มออมทรัพย์บ้านน้ำเปิน ป่ากลาง ปัว 054-792407
ผ้าทอลายน้ำไหลลายมุก กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านถ่อน จอมพระ ท่าวังผา 084-7266581
ผ้าทอลายน้ำไหล กลุ่มทอผ้าบ้านส้านเหนือ ส้าน เวียงสา 086-9183221
ผ้าทอลายน้ำไหล กลุ่มทอผ้าบ้านพระเนตร ส้าน เวียงสา 084-6086464
ผ้าทอพื้นเมืองลายน้ำไหล กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ ส้าน เวียงสา 081-5687947
ผ้าทอลายน้ำไหล กลุ่มทอผ้าและหัตถกรรมพื้นบ้านตำบลส้าน ส้าน เวียงสา 087-1759579
ผ้าทอลายไทลื้อ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหล่ายทุ่ง ปอน ทุ่งช้าง 084-8091446
ผ้าพรมปูโต๊ะ กลุ่มทอผ้าพรมบ้านวังทอง พระพุทธบาท เีชียงกลาง 089-7566361
ผ้าปูโต๊ะ กลุ่มทอผ้าบ้านภูแหน พระพุทธบาท เีชียงกลาง 089-5602371
ผ้าคลุมไหล่ กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านโป่งคำ ดู่พงษ์ สันติสุข 081-7548344
ผ้ายกดอกลายน้ำไหล นางนวรัตน์ อาศัยธรรม ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ 081-7655975
ชุดเครื่องประดับเงินประกอบพลอย นางเพ็ญนภา บุญมาก ไชยสถาน เมืองน่าน 054-775483
ผ้าม่านหน้าต่าง ประตู กลุ่มทอผ้าบ้านเฮี้ย ศิลาแลง ปัว 081-4733627
กางเกงเลขายาว กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนายาง บ่อแก้ว นาหมื่น 086-9150281
ผ้าฝ้ายทอมือลายน้ำไหล(ผ้าคลุมเตียง) กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านทุ่งสน งอบ ทุ่งช้าง 089-5215029
ชุดรับแขกลายดอกพิกุล นายเขียน ธะนะสม ไชยสถาน เมืองน่าน 054-716082
จักสานหวายชุดดาวล้อมเดือน นางจิตรวดี บุญจินนา ไชยสถาน เมืองนาน 089-7010690
ตุงไชย กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านห้วยเก็ต วรนคร ปัว 081-1802964
อาหาร/เครื่องดื่ม/สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ผลิภภัณฑ์ ชื่อกลุ่มผู้ผลิต ตำบล อำเภอ เบอร์โทร
มะไฟจีนเชื่อมแห้ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าดอนไชย นาเหลือง เวียงสา 054-763170
ไกยี (ไคน้ำยี) กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองบัว2 ป่าคา ท่าวังผา 054-755439
น้ำพริกหมูกรอบ กลุ่มแปรรูปอาหาร อวน ปัว 086-1974064
น้ำพริกตาข่ายตรายวนผึ้ง กลุ่มแปรรูปน้ำพริกยวนผึ้ง สถาน ปัว 089-8550062
ขนมดอกจอก กลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารบ้านตึ๊ด วรนคร ปัว 081-6037134
น้ำจิ้มหมูกะทะ-สุกี้ นางสุูธีรา เรืองขำ กลางเวียง เวียงสา 054-752760
มะไฟจีนเชื่อมแห้ง กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านกอก ท่าน้าว ภูเพียง 089-7594199
แหนมหมู กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านท่าค้ำ ริม ท่าวังผา 054-755482
ปลายอ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยแก้ว น้ำปั้ว เวียงสา 054-752760
ชาใบหม่อน กลุ่มส่งเสิรมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หนองแดง แม่จริม 081-0224590
ครีมนวดผมสมุนไพรว่านหางจระเข้ กลุ่มสมุนไพรบ้านร้องแง วรนคร ปัว 054-688092
ที่มา : ขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มงานส่งเสิรมพัฒนาชุมชน สำันักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน โทร.054-710091 ต่อ 14 เว็บไซต์ www.cddweb.cdd.go.th/nan/
Untitled Document
รู้จักน่านสักนิด...ก่อนมาเยือนน่าน..Let's go to Nan
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าน  เยี่ยมชม แสดงความคิดเห็น จังหวัดน่าน
• น่าน ข้อมูลทั่วไปจังหวัดน่าน เดินทางแอ่วน่าน • อุทยานแห่งชาติ ดอยภูคา
• น่าน ประวัติศาตร์จังหวัดน่าน ประวัติศาสตร์น่านอันยาวไกล • อุทยานแห่งชาติ นันทบุร
• ท่องเที่ยว อำเภอเมือง ภูเพียง • อุทยานแห่งชาติ ขุนน่าน
• ท่องเที่ยว ท่าวังผา : ปัว • อุทยานแห่งชาติ ถ้ำสะเกิน
• ท่องเที่ยว ทุ่งช้าง : เชียงกลาง : เฉลิมพระเีกียรติ • อุทยานแห่งชาติ ขุนสถาน
• ท่องเที่ยว สองแคว : บ้านหลวง : บ่อเกลือ • อุทยานแห่งชาติ ศรีน่าน ดอยเสมอดาว
• ท่องเที่ยว สันติสุข : แม่จริม • อุทยานแห่งชาติ แม่จริม ล่องแก่งน้ำว้า
• ท่องเที่ยว เวียงสา : นาน้อย : นาหมื่น • วนอุทยาน ผาตูบ
• ด่านชายแดนห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ : ประตูสู่หลวงพระบาง • โปรแกรมทัวร์น่าน - หลวงพระบาง
• โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก เกสต์เฮาส์ จังหวัดน่าน • แผนที่น่าน : แผนที่เมืองน่าน
• ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดน่าน • กาแฟน่าน ร้านกาแฟน่าน
• ช้อปปิ้ง ของฝาก โอทอป จังหวัดน่าน • รถเช่าน่าน : รวมรถเช่าน่าน รถเก๋ง รถตู้ รถบัสให้เช่าน่าน
• เทศกาลและงานประเพณีน่าน • สปาน่าน นวดแผนไทยน่าน
Untitled Document
ทัวร์โปรโมชั่นพิเศษ....
ทัวร์น่านหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางทางน่าน
• LAO01 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน น่าน (ทางเรือ) น่าน ด่านห้วยโก๋น เส้นทางสายใหม่ ท่าเรือปากห้วยแคน ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปเรือกลับเรือ)

• วันที่ 3-5 มี.ค. 61 ท่านละ 6,900 บาท (เปิดจองแล้วค่ะ)
ทัวร์น่านหลวงพระบางทางรถ

• LAO02 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ทางรถ) น่าน ด่านชายแดนห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน หงสา ไชยะบุรี หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปรถกลับรถ)

• กรุ้ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 5-6 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

• LAO03 ทัวร์น่านหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากห้วยแคน ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี วังเวียง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย

• สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว 25 ท่านขึ้นไป
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,500 บาท

ลานนาทัวร์ริ่ง : โทร. 086-345 3730, 087-579-3337, 054 - 765 222 แฟกซ์ 054-710195
สำนักงาน จ.น่าน : 202 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอภููเพียง จ.น่าน 55000

Your Travel We Care..