ดอยวาว ดอยผาจิ ดอยผาช้างอุทยานแห่งชาตินันทบุรี จังหวัดน่าน
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าน
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี  จ.น่าน

อุทยานแห่งชาตินันทบุรี มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอท่าวังผา อำเภอเมือง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ตามทางหลวงหมายเลข 1080-1148-1082 เนื้อที่ประมาณ 548 ,125 ไร่ มีสภาพป่า ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีจุดเด่นทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งของอุทยานฯ คือ จุดชมทิวทัศน์ บริเวณที่ทำการฯ ตั้งอยู่บนสันเขาดอยติ้ว-ดอยวาว ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่ยอดผาจิ-ผาช้าง ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการฯ 1 กม.

ดอยวาว
ดอยวาว

พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในอดีต เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย มีการต่อสู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมาย ดังปรากฎในสมรภูมิรบที่ลือลั่นในอดีต ภายใต้ชื่อว่า "ยุทธภูมิที่ดอยผาจิ"

อุทยานแห่งชาตินันทบุรี มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
ทิศเหนือ จดเขต อ.สองแคว จ.น่าน และ เขตอ.ปง จ.พะเยา
ทิศใต้ จดเขต อ.เวียงสา จ.น่าน
ทิศตะวันออก จดทางหลวงหมายเลข 1080 (น่าน- ทุ่งช้าง)
ทิศตะวันตก จดเขต อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ดอยผาช้าง จ.พะเยา

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนวางตัวในแนวเหนือใต้ อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดน่าน จนไปจดสาธารณรัฐประชาชนลาว ระดับความสูงของพื้นที่ประมาณ 300-1,674 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ความลาดชันของพื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ “ยอดดอยวาว” ความสูง 1,710 เมตร จากระดับน้ำทะเล

ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงฤดูฝนและมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว
แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ตุลาคม และฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน- กุมภาพันธ์
อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีต่ำสุดประมาณ 8.4 0C สูงสุดประมาณ 40.8 0C ประมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,197.6 มิลลิเมตร

ดอยวาว
ดอยวาว

พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า ป่าผสมผลัดใบ พันธุ์ไม้สำคัญ ได้แก่ สัก ประดู่ แดง ตะแบก มะค่าโรง ไม้พื้นล่าง ได้แก่ ไผ่ชนิดต่างๆ
ป่าดิบแล้ง พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ยางขาว ยางแดง ตะเคียน ยมหอม จำปีป่า มะม่วงป่า ไม้พื้นล่าง ได้แก่ ไผ่ชนิดต่างๆ หวาย ปาล์ม เฟิร์น
ป่าดิบเขา พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ก่อชนิดต่างๆ กำลังเสือโคร่ง พญาไม้ กำยาน อบเชย กฤษณา ไม้พื้นล่าง ได้แก่ มอส และเฟิร์นชนิดต่างๆ

ดอยวาว
ดอยวาว

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ:
ยอดดอยวาว เป็นยอดดอยสูง 1,674 เมตร จากระดับน้ำทะเล นับเป็นจุดสูงสุดของอุทยานแห่งชาตินันนทบุรี อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปอีกราว 4 กิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปอีกราว 4 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์ไปถึงหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำคาง แล้วเดินเท้าขึ้นสู่ยอดดอย ตลอดเส้นทางเป็นป่าดิบเขาที่อุดมสมบูรณ์ เป็นถิ่นอาศัยของนกบนที่สูงนานาชนิด โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว จะมีนกย้ายถิ่นเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งหลายชนิดเป็นนกหายาก ที่นี่จึงเหมาะสำหรับการเดินดูนกและศึกษาธรรมชาติ
ดอยผาจิและดอยผาช้าง จุดชมวิวทิวทัศน์ตั้งอยู่บนสันดอยติ้ว ในบริเวณเดียวกับที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ทิวทัศน์ในยามเย็นจะมองเห็นดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าท่่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อน และยามเช้าในช่วงฤดูหนาวจะปรากฎทะเลหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณ การเดินทางจากอำเภอท่าวังผาใช้ทางหลวงหมายเลข 1082 สายท่าวังผา-สบขุ่น ไปประมาณ 27 กิโลเมตร มีทางแยกขวามือไปประมาณ 500 เมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
เส้นทางยุทธศาสตร์และถ้ำดอยผาจิ เป็นเส้นทางและฐานบัญชาการในการต่อสู้ตามความขัดแย้งลัทธิทางการเมืองในอดีตของ "ยุทธภูมิดอยผาจิ"
เทือกเขาหินปูน ถ้ำผาลุก เป็นเทือกเขาหินปูนที่ประกอบด้วยถ้ำต่างๆ และพันธุ์พืชที่ลุ่มต่ำที่หายาก ตั้งอยู่ที่ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน
น้ำตกสันติสุข
เป็นน้ำตกขนาดเล็ก-ขนาดกลาง มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีความสูงประมาณ 5 ชั้น ชั้นสูงสุดประมาณ 5 ชั้น ชั้นบนสุดสูงประมาณ 10 เมตรตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
น้ำตกตาดวาว เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีทั้งหมด 3 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปี ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ บรรยากาศโดยรอบน้ำตกร่มรื่นมาก เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อยู่ห่างจากบริเวณที่ทำการอุทยานฯ เดิมเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
น้ำตกนันทบุรี 1 เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีความสูงประมาณ 6 ชั้น มีโตรกธาร โขดหินและเพิงพา มีความสวยงาม อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 1 กิโลเมตร
น้ำตกนันทบุรี 2 เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีทั้งหมด 8 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงตั้งแต่ 3 เมตร ถึง 20 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ เป็นระยะทาง 1.5 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบน้ำตกมีความสมบูรณ์เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด เช่น เฟิร์น ลูกชิด นอกจากนี้ ยังพบสัตว์หายาก คือ เต่าปูลู
น้ำตกดอยหมอก เป็นน้ำตกขนาด กลาง-เล็ก มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีความสวยงามและเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนอาบน้ำ-เล่นน้ำ ตั้งอยู่ที่ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
บ่อน้ำพุร้อนบ้านน้ำกิ ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำกิ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีความร้อน ประมาณ 80 องศาเซลเซียส มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับอาบน้ำแร่

ดอยวาว
ดอยวาว


สิ่งอำนวยความสะดวก
อุืทยานฯ นันทบุรี มีบ้านพักรับรองเอาไว้บริการให้นักท่องเที่ยวทั้งหมด 3 หลัง คือบ้านนันทบุรี 1,2,3 สำหรับ บ้านพักนันทบุรี 1 และ 3 แต่ละหลังจะมีห้องนอนทั้งหมด 3 ห้อง ส่วนบ้านพัก นันทบุรี 2 เป็นห้องโถงโล่งๆ มีทั้งหมด 4 ห้อง มีห้องน้ำในตัว อุปกรณ์เครื่องนอนต้องเตรียมมาเอง
นอกจากนี้ ทางอุทยานฯ ยังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรัับกางเต็นท์ ณ จุดกางเต็นท์ ซึ่งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานฯ ไว้เพื่อบริการให้กับนักท่องเที่ยว
ส่วนอาหาร ทางอุทยานฯ ยังไม่พร้อมให้บริการ นักท่องเที่ยวต้องจัดหามาเอง

บ้านพักนันทบุรี

การเดินทาง การเดินทางจากตัวเมืองน่าน ใช้ทางหลวงหมายเลข 1080 (น่าน-ทุ่งช้าง) ไปยังอำเภอท่าวังผาแล้วไปตามทางหลวงหมายเลข 1148 (ท่าวังผา-สองแคว) ประมาณ 1.5 กม. แยกไปตามถนนหมายเลข 1081 (สายนาหนุน-สบขุ่น) ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงหลัก กม.ที่ 27 แยกขวามือเข้าไปอีกประมาณ 3.5 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาตินันทบุรี

การติดต่อ

อุทยานแห่งชาตินันทบุรี โทร. 081-948-5990,081-706-8506 ตู้ ปณ. 3 อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140

แผนที่อุทยานแห่งชาตินันทบรี