เส้นทางชมนางพญาเสือโคร่งบานที่น่าน ซากุระบานที่น่าน รูปและข้อมูลเดินทางชมนางพญาเสือโคร่งดอยภูคาและขุนถาน จังหวัดน่าน
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าน
ชมดอยสีชมพู ซากุระบานที่น่าน : เส้นทางชมนางพญาเสือโคร่งดอยภูคาและขุนสถาน จ.น่าน

นางพญาเสือโคร่ง (Prunus cerasoides) เรียกกันว่า ซากุระเมืองไทย เป็นไม้สกุล บ้วย ท้อ และซากุระ จึงได้ชื่อว่า ซากุระเมืองไทย พบทั่วไปบนดอยสูง เช่น ดอยขุนถาน จังหวัดน่าน ดอยแม่สะลอง จังหวัดเชียงราย ดอยเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ แต่เดิมนั้น นางพญาเสือโคร่ง เป็นพรรณไม้ที่มีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ปัจจุบันพบอยู่ในป่าที่ระดับความสูง 500-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเลในประเทศไทย

ดอกนางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่ง : เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ   ขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 10-15 เมตร ใบ เป็นชนิดใบเดี่ยว ลักษณะรูปรีแบบไข่ หรือไข่กลับ ออกสลับกัน ใบมีความกว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 5 -12 เซนติเมตร  ปลายใบเรียวแหลม โคนใบกลมหรือสอบแคบ ขอบจักปลายก้านใบมีต่อม 2-4 ต่อม หูใบแตกแขนงคล้ายเขากวาง ใบร่วงง่าย ดอก สีขาว  ชมพู หรือดง ออกเป็นช่อกระจุกใกล้ปลายกิ่ง ก้านดอกยาว 0.7-2 เซนติเมตร ขอบริ้วประดับจักไม่เป็นระเบียบ กลีบเลี้ยงติดกันเป็นรูปกรวย กลีบดอกมี 5 กลีบ เมื่อบานขนาดโตเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 เซนติเมตร ผล  รูปไข่หรือกลม ยาว 1-1.5 เซ็นติเมตร  เมื่อสุกจะมีลูกสีแดง
ระยะเวลาออกดอก : ออกดอกระหว่างดือนธันวาคมจนถึงกุมภาพันธ์ โดยจะทิ้งใบก่อนออกดอก
การปลูก การเจริญเติบโตและการปรับปรุงพันธุ์ : ได้มีการปลูกนางพญาเสือโคร่งบนพื้นที่ต้นน้ำลำธารมาเป็นเวลา 10 ปี แล้วปรากฏว่าได้ผลดี เป็นไม้ที่มีความเหมาะสมในการที่จะขึ้นอยู่ในพื้นที่ผ่านการทำไร่เลื่อนลอย บนพื้นที่สูงแต่ไม่ควรปลูกบนพื้นที่ซึ่งมีลมพัดจะทำให้กิ่งก้านหักได้ง่าย
การใช้ประโยชน์ : ผลของพญาเสือโคร่งสามารถนำมารับประทานได้ มีรสเปรี้ยว ส่วนเนื้อไม้และการใช้ประโยชน์ ด้านอื่นยังไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้ นอกจากการนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ เนื่องจากมีดอกสวยงาม
ลักษณะการชม : สามารถไปชมไกล ๆ แบบทัศนียภาพให้เห็นเกลื่อนไปทั้งดอย

นางพญาเสือโคร่ง ขุนสถาน
นางพญาเสือโคร่งขุนถสาน

เส้นทางชมนางพญาเสือโคร่งบานในจังหวัดน่าน ได้ที่
1. อุทยานแห่งชาติขุนสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
การเดินทาง: ใช้เส้นทางจากตัวจังหวัดแพร่ได้ 2 เส้นทาง คือ
   1.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (ถนนยนตรกิจโกศล) เป็นเส้นทางจากตัวจังหวัดแพร่ไปจังหวัดน่าน มาตามเส้นทางประมาณ 66 กิโลเมตรจะถึงหม่บ้านห้วยแก๊ต ให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวง 1216 ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร
   1.2 จากจังหวัดน่าน ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1026 สายอำเภอเวียงสา - อำเภอนาน้อย และจากอำเภอนาน้อยเลี้ยวขวา ไปถึงที่ทำการอุทยาน ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร
สิ่งอำนวยความสะดวก : อุทยานแห่งชาติขุนสถาน มีบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยวและลานกางเต็นท์สำหรับแคมป์ไฟ หากเดินทางมาท่องเที่ยวควรเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย เนื่องจากหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : อุทยานแห่่งชาติขุนสถาน :
โทร. 054-701-121, 054-731 585 , 054-731-688, 087- 173 9549, หรือ อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ตู้ ปณ.5 อ.นาน้อย จ.น่าน 55150

นางพญาเสือโคร่ง ดอยภูคา

2. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
การเดินทาง: จากจังหวัดน่าน เดินทางโดนรถยนต์ ทางหลวงหมายเลข 1080 สู่ อ.ปัว ระยะทาง 60 กิโลเมตร จากนั้นแยกไปตามทางหลวงหมายเลข 1256 (ปัว-บ่อเกลือ) ระยะทาง 25 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระยะทางโดยส่วนใหญ่จะโค้ง ลาดชัน เพราะสภาพพื้นที่ของอุทยานฯ เป็นภูเขา
สิ่งอำนวยความสะดวก : อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีบ้านพัก ร้านอาหาร อำนวยความสะดวกต่อผู้มาเยี่ยมเยือนคือ
บ้านภูคา 101 (ภูคา1) เป็นบ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พักได้ 7 ท่าน ราคา 2,500 บาทต่อคืน
บ้านภูคา 102 (ภูคา2) เป็นบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พักได้ 6 ท่าน ราคา 2,000 บาทต่อคืน
บ้านภูคา 103/1-103/4 เป็นบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พักได้ 4 ท่าน ราคา 800 บาทต่อคืน
บ้านภูคา 104/1-104/4 เป็นบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พักได้ 4 ท่าน ราคา 800 บาทต่อคืน
บ้านภูคา 105/1-105/4 เป็นบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พักได้ 4 ท่าน ราคา 800 บาทต่อคืน
บ้านภูคา 106/1-106/4 เป็นบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พักได้ 4 ท่าน ราคา 800 บาทต่อคืน
บ้านภูคา 107/1-107/4 เป็นบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พักได้ 4 ท่าน ราคา 800 บาทต่อคืน
บ้านเกวียน มีทั้งหมด 16 หลัง พักได้หลังละ 2 ท่าน ใช้ห้องน้ำรวมคะ ราคา 300 บาทต่อคืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
โทรศัพท์ 054-701-000, 081-960-0477, 089-554-1231 แฟกซ์ 054-731-1362 หรือที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร.0 2562 0760 หรือ ตู้ ปณ.8 ตำบลูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120

นางพญาเสือโคร่ง ดอยภูคา

รู้ก่อนเดินทาง :
•
ต้นนางพญาเสือโคร่งจะเบ่งบานอวดสีชมพูเต็มยอดดอย ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์