งานสลากภัต วัดช้างค้ำ ข้อมูลการถวายทานสลากภัตจังหวัดน่าน
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าน
ประเพณีทานสลาก "ตานก๋วยสลาก" จ.น่าน


  
ประเพณีทานสลาก คือ การทำบุญสลากภัตในล้านนาไทย มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น บางแห่งเรียกว่า "กิ๋นก๋วยสลาก" บางแห่งเรียก "กิ๋นสลาก" บางแห่ง "ตานก๋วยสลาก" ตามสำเนียงพูดของเมืองเหนือ ในความหมายเป็นอย่างเดียวกัน เป็นประเพณีที่ชาวล้านนาถือสืบเนื่องมานมนานแล้ว การทานก๋วยสลากจะเริ่มในราวเดือน 12 เหนือน่าน (คือเดือน 10 ใต้ เดือนกันยายน) และสิ้นสุดเอาในเดือนเกี๋ยงดับ (เดือน 11 ใต้ ) ในสมัยโบราณประเพณีการถวายสลากภัต จึงต้องจัดขึ้นที่วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารอันเป็นปฐมอารามในจังหวัดน่านก่อนเป็นวัดแรก แล้ววัดอื่นๆจึงจะจัดวายทานไ้ด้ ส่วนจังหวัดอื่น ๆ เช่น ในจังหวัดเชียงใหม่ จะเริ่มทำที่วัดเชียงมั่น ในจังหวัดลำปาง จะเริ่มทำที่ วัดปงยากคก

ค่านิยมในการกินสลากของชาวล้านนา
การทำบุญสลาภัต นับเป็นประเพณีที่สำคัญของล้านนาไทยประการหนึ่ง เนื่องมาจากค่านิยมที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ จนกลายเป็นประเพณีสืบมาช้านาน คือ
1. ประชาชนว่างจากภาระกิจทำนา
2. ผลไม้ส้ม เช่น ส้ม ส้มโอ ส้มเขียวหวาน ส้มเกลี้ยงฯลฯ กำลังสุก
3. ประชาชนหยุดพัก ไม่เดินทางไกลเพราะเป็นฤดูฝน
4. พระสงฆ์จำพรรษาอยู่อย่างพรักพร้อม
5. ได้โอกาสสงเคราะห์คนเป็นสังคหทาน
6. ถือว่ามีอานิสงส์แรง คนทำบุญสลากมันจะมีโชคลอยมา
7. มีโอกาสหาเงินและวัสดุบำรุงวัด


ด้วยเหตุผลเจ็ดประการนี้ ประชาชนชาวไทยในล้านนา จึงนิยมทำบุญสลากภัตกันเกือบทุกวัด มีแต่หากวัดใดตั้งธรรมหลวง (ฟังธรรมมหาชาติ) วัดนั้นจะเว้นจากการทำบุญสลากภัต

การทานสลากภัต "ตานก๋วยสลาก"
ประเพณีถวายสลากภัต หรือประเพณีถวายข้าวสลาก หรือ ตานก๋วยสลาก ของวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน จะมีขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ หรือ เดือน 10 ใต้ของทุกๆ ปี เป็นประเพณีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เจ้านครน่านเป็นผู้จัดนำ จะมีศรัทธาประชาชนในบ้านต่างๆ จัดทำสลากภัต และจัดขบวนแห่มาร่วมเป็นกลุ่มเป็นคณะ ชาวบ้านจะนำพืชผลมาถวายก๋วยสลาก นิมนต์พระสงฆ์แต่ละวัดในเขตอำเภอเมืองมารับไทยทานสลากภัต ปีหนึ่งๆ จะมีพระสงฆ์มารับไทยทานประมาณ 200-300 รูป ซึ่งศรัทธาประชาชนร่วมกันถวายสลากภัต สลากภัตนั้น มีหลายชนิด ทางภาคเหนือประกอบด้วย
1. สลากน้อย หรือ สลากซอง คือ สลากกระชุเล็ก (ก๋วยขี้ปุ๋ม เพราะมีลักษณะป๋องเหมือนขึ้ปุ๋ม หรือท้องนั่นเอง)
2. สลากใหญ่ หรือ สลากโชค หรือ สลากสร้อย บางทีเจ้าภาพทำเป็นรูปต่างๆ เช่น ต้นกัลปพฤกษ์ รูปบ้านเรือน รูปเรือ หงส์ เรือสำเภา ไทยทานจะมีครบทุกอย่าง


สลากก๋วยเล็กใช้ถวายอุทิศแก่ ผู้ตายหรือทำบุญเพื่อเป็นกุศลในชาติหน้า ส่่วนสลากใหญ่ใช้ถวายเป็นกุศลสำหรับผู้มีกำลังศรัทธาและร่ำรวยเงินทอง ทำถวายเพื่อเป็นนพลวะปัจจัย ให้มีบุญกุศมากยิ่งขึ้น

พิธีถวายทานสลากภัต
ที่นิยมมี 3 ประเภทคือ
1. สลากเอาเส้น ซึ่งประชาชนจับสลากแล้วนำไทยทานไปถวายสลากที่พระสงฆ์จับสลากเอง
2. สลากย้อม ซึ่งนิยมทำกันในหมู่ไทยยอง ซึ่งหญิงสาวในหมู่บ้านจัดถวายเป็นพิธี
ประเพณีสลากภัตที่ทำกันในล้านนาปัจจุบันนี้ นิยมให้พระสงฆ์จับสลากเองเป็นส่วนมาก เพราะง่ายและทุ่นเวลา


ก่อนทำพิธีทานก๋วยสลาก หนึ่งวันเรียกว่า "วันดา" คือ เป็นวันจัดเตรียมสิ่งของไทยทาน พวกผู้ชายก็จะจัดการจักตอกสานก๋วย (สานตะกร้า) ไว้หลายๆ ใบ บางครอบครัวอาจทำหลายสิบลูกแล้วแต่ศรัทธาและกำลังทรัพย์จะอำนวยให้ ทางฝ่ายผู้หญิงกจะเตรียมห่อของกระจุกกระจิก เช่น ข้าวสาร พริก หอม กระเทียม เกลือ กะปิ ปลาร้า ขนม ข้าวต้มมัด และอาหารเช่น ห่อหมก(ห่อนึ่ง) ชิ้นปิ้ง (เนื้อย่าง) เนื้อเค็ม หมากเมี่ยง บุหรี่ ไม้ขึดไฟ เทียนไข สีย้อมผ้า ผลไม้ต่างๆ เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ตามแต่ศรัทธาและฐานะ สิ่งของต่างๆ เหล่านี้จะบรรจุลงในก๋วยซึ่งกรุด้วยใบตอบหรือกระดาษสีต่างๆ มื่อจัดการบรรจุสิ่งของต่างๆ ลงในก๋วยเรียบร้อยแล้ว ก็จะเอายอดคือ สตางค์หรือธนาณัติ ผูกติดกับไม้เรียวเสียบไว้ยอดที่ใส่นั้น ไม่จำกัดว่าเท่าใด แล้วแต่กำลังทรัพย์และศรัทธา

เมื่อเตรียมสิ่งของดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นในวันทานสลาก เขาก็จะใช้เด็กลูกหลานเอาเสื่อไปปูที่ลานวัด หรือตามข้างพระวิหาร แต่ส่วนใหญ่ทางวัดได้จัดเตรียมที่ตั้งสลากไว้แล้ว และเอาก๋วยสลากไปเรียงไว้เป็นแถวๆ ส่วนผู้เฒ่าผู้แก่จะจัดเตรียมขัน(พาน) ข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียน ถือขัน(พาน) ไปวัดกันเป็นหมู่ๆ ส่วนมากไปกันเกือบหมดทั้งครอบครัว เพราะถือว่าการทานสลากภัตนี้มีอานิสงส์มาก และจะได้ช่วยกันเอาก๋วยสลากไปถวายพระในเวลามีการเรียกเส้นสลาก

เส้นสลาก "ก้านตาน"
เส้นสลาก หรือ "ก้านตาน" คือ
เส้นหรือใบที่ผู้เป็นเจ้าของกัณฑ์สลากจะต้องเอาใบลานหรือกระดาษมาตัดเป็นแผ่นยาวๆ เขียนชื่อเจ้าของไว้ ส่วนมากจะเขียนอุทิศให้ผู้ตาย ให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และบอกด้วยว่าอุทิศส่วนกุศลนั้นให้ใครบ้าง


คำจารึกในเส้นสลากนั้นแบ่งออกเป็น 2 อย่าง ตามลักษณะของสลาก
1. สำหรับสลากหน้อย(น้อย) หรือสลากซอง มักจะเขียนดังนี้
"ข้าวสลากซองนี้ เจ้าเก้าเหง้าปะฐะมะมูลศรัทธาหมายมีนายพฤหัสบดี - นาย/นาง ........ เป็นเก้า พร้อมกับด้วยลูกเต้าจุคน ก็หาได้ยังข้าวสลากก๋วยหนึ่ง เพื่อว่าจักอุทิศไปหา พ่อผู้หนึ่งชื่อว่าพ่อ...และแม่ผู้หนึ่งชื่อว่าแม่....ขอหื้อได้กิ๋นได้บริโภค ว่าฉันนี้แต้ดีหลีฯ"
แปลว่า "ข้าวสลากนี้ มีนาย/นาง..นำด้วยลูกหลาน พร้อมด้วยข้าวสลากซอง ถวายทานไว้อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว ชื่อ...ขอให้.....ได้กินได้ใช้ด้วยเทอญฯ"
2. สำหรับสลากใหญ่ หรือ สลากโชค มักจะเขียนดังนี้
"สุทินนัง วะตะเม ทานัง ข้าวสลากกัณฑ์นี้ เจ้าเก้าเหง้า ปะฐะมูลศรัทธา หมายมี นาย.....นาง.....เป็นเก้า พร้อมกับด้วยลูกเต้าและญาติพี่น้องทุกผู้ทุกคน ก็พากันหาได้ยังข้าวสลากกัณฑ์หนึ่ง ก็เพื่อว่าจักตานไปหานาย...นาง...และอุทิศไว้เป็นปัจจัยไปปายหน้า ขอหื้อได้กิ๋นได้บริโภค ว่าฉันนี้แต้ดีหลีฯ"
แปลว่า "ข้าวสลากนี้ มีนาย/นาง..นำด้วยลูกหลาน พร้อมด้วยข้าวสลากซอง ถวายทานไว้อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว ชื่อ...ขอให้.....ได้กินได้ใช้ด้วยเทอญฯ"

ข้อสังเกตุคือ สลากหน้อย นั้นมักจะเรียกว่า "ก๋วย" ส่วนสลากใหญ่หรือสลากโชคนั้น มักจะเรียกว่า "กั๋น"(กัณฑ์) นั่นเอง

"เส้นสลาก" ที่กล่าวนี้ จะต้องเขียนให้ครบจำนวนก๋วยสลาก เมื่อชาวบ้านนำเอาก๋วยสลากไปที่วัดแล้วก็จะเอาสลากไปรวมกันที่หน้าพระประธานในวิหาร ซึ่งผู้รวบรวมสลากมักจะเป็นมัคนายก หรือที่เรียกกันว่า อาจารย์ รวบรวมได้เท่าไร ก็จะเอาจำนวนพระสงฆ์ สามเณรที่นิมนต์มาจากหัววัดต่างๆ นั้น หารจำนวนสลาก และหักเหลือไว้ส่วนหนึ่งเป็นส่วนของพระเจ้า (คำว่า พระเจ้า เมืองเหนือ หมายถึง พระพุทธรูป) ซึ่งสลากของพระเจ้านี้ เมื่อเสร็จจากการทำบุญแล้วก็จะแบ่งบันให้พระภิกษุ สามเณรและเด็กวัด โดยทั่วถึงกัน และอาจารย์หรือมัคนายก ก็จะได้ส่วนหนึ่ง แต่เงินยอดก๋วยสลากนั้นส่วนของพระเจ้า จะต้องเป็นเงินกองกลางของวัดสำหรับใช้จ่ายในกิจของวัดต่อไป

ส่วนเส้นสลากที่แบ่งปันให้พระภิกษุสามเณร ที่นิมนต์มาจากวัดต่างๆ นั้น เมื่อพระภิกษุสามเณรรับส่วนแบ่งแล้วก็จะไปยึดเอาชัยภูมิแห่งหนึ่งในวัดจัดการออกสลากคือ อ่านชื่อในเส้นสลากดังๆ หรือให้เด็กวัดที่ได้ด้วยนั้น ตะโกนตามข้อความที่เขียนไว้ในเส้นสลาก หรือเปลี่ยนเป็นคนสั้น ๆ เช่น "ศรัทธา นาย........บ้าน........" เมื่อผู้เป็นเจ้าของได้ยินหรือมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ยิน ก็จะไปบอกให้เจ้าของก๋วยสลากตามหาเส้นสลากตามลานวัด

การเที่ยวหาเส้นสลากนี้เป็นที่น่าสนุกสนานมาก ส่วนใหญ่จะหิวก๋วยสลากตามเส้นกันขวักไขว่ ทุกคนจะมีใบหน้าแช่มชื่นผ่องใส เพราะนานปีจะมีกิ๋นก๋วยสลากสักครั้ง พวกหนุ่มๆ ก็จะถือโอกาสช่วยสาวๆ หาเส้นสลากเป็นการผูกไมตรีไปด้วย เมื่อพบสลากของตนแล้ว ก็จะเอาก๋วยสลากไปถวายพระ พระก็จะอ่านข้อความในเส้นสลากให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง แล้วรับเอาก๋วยสลากและกล่าวอนุโมทนาพรให้แล้วคืนเส้นสลากนั้นให้เจ้าของนั้นไป เจ้าของสลากก็จะนำเอาเส้นสลากนั้นไปรวมไว้ในวิหาร เืมื่อเสร็จแล้ว มัคนายก หรือ "แก่วัด" ก็จะเอาเส้นสลากนั้นไปเผาไฟหรือทิ้งเสีย

ส่วนสลากโชค เจ้าของจะตกแต่งประณีตสวยงามกว่าสลากธรรมดา บางราย เจ้าของก็จะเอาเครื่องประดับอันมีค่า เช่น สร้อยคอทองคำ สร้อยข้อมือ หรือเข็มขัดนาค เข็มขัดเงิน ใส่ลงไปด้วยแต่ไม่ได้ทานไปจริง เมื่อถวายสลากแล้วมักจะขอบูชาคืน การเอาของมีค่าใส่ลงไปเช่นนี้ ผู้ถวายมักจะอุทิศส่วนกุศลนั้นให้ตนเอง เพราะเชื่อว่า เมื่อตายไปแล้วหากไปเกิดในภพอื่นๆ จะได้รับสิ่งของที่ตนอุทิศไว้อีก

สลากโชคนี้ มักมีไม่กี่ราย เพราะต้องใช้จ่ายเงินทองมากและเมื่อจะยกเอาสลากโชคไปวัดก็จะมีการตีฆ้อง ตีกลองแห่แหนไป เมื่อถึงวัดก็จะนำเอาเส้นสลากไปรวมกันเหมือนดังสลากน้อย

การทานก๋วยสลากนี้ มิได้จัดเฉพาะหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งเท่านั้น บางทีหลายๆ หมู่บ้านจัดรวมกันทำที่วัดใดวัดหนึ่งในตำบลนั้ำน แต่ต้องเป็นวัดใหญ่และเป็นวัดเก่าแก่เพราะถือกันอยู่ว่า วัดที่สร้างขึ้นใหม่ จะมีงานทานก๋วยสลากก่อนวัดเก่าไม่ได้ และวัดเล็กๆ ก็มักจะไปรวมกับวัดใหญ่เพื่อตัดความยุ่งยากในการจัดงานและการเตรียมอาหารเลี้ยงพระสงฆ์สามเณรที่มาร่วมในงานด้วย