อุทยานแห่งชาติศรีน่าน รูปและข้อมูลเดินทาง ผาชู้ ดอยเสมอดาว
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าน
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน  : ผาชู้ ดอยเสมอดาว ทะเลหมอก จ.น่าน
ทะเลหมอก ผาชู้
จุดชมวิว ผาชู้
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ผาชู้
จุดกางเต็นท์ ผาชู้
• อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาของแม่น้ำน่านตอนใต้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยงวง ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี ครอบคลุมพื้นที่ 7 ตำบล 3 อำเภอ คือ ตำบลส้าน และตำบลน้ำมาบ อำเภอเวียงสา ตำบลศรีษะเกษ ตำบลเชียงของ และตำบลสถาน อำเภอนาน้อย ตำบลบ่อแก้ว และตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีพื้นที่ประมาณ 934 ตารางกิโลเมตร หรือ 583,750 ไร่

ปัจจุบัน สังกัดส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.dnp.go.th

ลักษณะภูมิประเทศ
• สภาพภูมิประเทศ เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน วางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ ขนานกันทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก มีแม่น้ำน่านทอดตัวไหลผ่านไปจนถึงปากนาย ซึ่งเป็นบริเวณเหนือเขื่อนสิริกิติ์ บริเวณที่ราบลุ่มตรงกลางจะมีลักษณะเป็นภูเขาน้อยใหญ่ลดหลั่นกันลงไป ตอนกลางของพื้นที่มีแม่น้ำน่านทอดตัวไหลผ่านจากเหนือสุด-ใต้สุด ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร แบ่งอุทยานออกเป็นซีกตะวันตกและซีกตะวันออก ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ดอยคำ สูง 1,229 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง นอกจากนี้ยังมีดอยจำลึก ดอยไหว ดอยสุไข ดอยจำปูหลวงแก้ว ดอยหวดและดอยภูหลักหมื่น เป็นต้น

ลักษณะภูมิอากาศ
• สภาพอากาศ : ในช่วงฤดูหนาว อากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 24 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนสิงหาคม-กุมภาพันธุ์ เป็ํนช่วงที่มีทะเลหมอกสวยงามมาก

พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีความสูงต่างกันหลายระดับ จึงทำให้มีสภาพป่าหลายชนิด เช่น
• ป่าดิบเขา พบตามแนวสันเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ไม้ก่อต่างๆ ตะเคียน กระบาก ไม้พื้นล่างประกอบด้วยพืชในตระกูลปาล์ม ขิง ข่า และเฟิร์น
• ป่าดิบแล้ง พบตามหุบเขาและริมห้วย ในระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 500-1,000 เมตร พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ยาง กระบก แดง เหียง
• ป่าสน พบเป็นหย่อมๆตามแนวสันเขาที่มีความสูงระหว่าง 500-1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล
• ป่าเบญจพรรณ พบขึ้นตามที่ราบเชิงเขา ริมห้วยและหุบเขา กระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ไม้สัก ชิงชัน ประดู่ ตะเคียนทอง มะค่าโมง ฯลฯ
• ป่าเต็งรัง พบขึ้นอยู่ตามไหล่เขา เชิงเขา และพื้นที่ค่อนข้างราบ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง เหียง เป็นต้น
• สัตว์ป่า เนื่องจากสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ ประกอบกับมีแม่น้ำไหลผ่านใจกลางอุทยานฯ จึงทำให้ความหลากหลายของสัตว์ในพื้นที่มีมาก ที่พบมี ช้าง วัวแดง กระทิง ซึ่งสัตว์ทั้ง 3 ชนิดนี้จะอพยพข้ามไปมาในเขตติดต่อระหว่างประเทศไทยและลาว นอกจากนี้ยังมีหมี เลียงผา กวาง เก้ง เสือ หมูป่า หมาป่า กระจง อีเห็น ไก่ฟ้า ตะกวด เต่า และที่สำคัญมีนกยูงป่า นั้นก็เป็นตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าได้เป็นอย่างดี นกนานาชนิดและงูชนิดต่างๆ
จุดชมวิว ดอยเสมอดาว
จุดชมวิว ดอยเสมอดาว
จุดชมวิว ผาหัวสิงห์
จุดกางเต็นท์ ดอยเสมอดาว

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและจุดเด่นที่น่าสนใจ
1. ผาชู้ (Pha Chu) มีลักษณะเด่นเป็นผาหินขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางขุนเขาที่เขียวขจีหลายแสนไร่ สามารถมองเห็นทิวทัศน์และแม่น้ำน่านที่ทอดตัวคดเคี้ยวไปตามที่ราบลุ่มยาวหลายสิบกิโลเมตรอย่างงดงามและเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามอีกจุด การเดินทางให้ไปตามเส้นทางเดียวกับทางไปแก่งหลวง แต่ถึงก่อนแก่งหลวง จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำน่านและสภาพป่าไม้ที่สวยงามตลอดจนโขดหินและหน้าผาต่างๆ

2. ดอยเสมอดาว (Doi Samer Dao) เป็นพื้นที่ที่มีลานกว้างบนสันเขา เหมาะสำหรับการพักผ่อน เป็นจุดที่ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ซึ่งท่านสามารถมองเห็นได้รอบทิศทาง เห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำน่านที่ทอดยาวในหุบเขาและเห็ยยอดผาชู้ที่ตั้งตระหง่านอยู่ข้างหน้ารวมทั้งมองเห็นบ้านพักและที่ทำการอุทยานฯ ในตอนเย็นท่านสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกได้ด้วยและสามารถมองเห็นตัวเมืองนาน้อย ไร่ นา ของชาวบ้าน (สวยงามค่ะ)

3. ผาหัวสิงห์ (Pha Hua Sing) มีลักษณะเป็นผาหิน มองจากดอยเสมอดาวขึ้นไปจะเห็นลักษณะเหมือนสิงห์กำลังนอนหมอบ ส่วนที่เป็นจุดเด่นคือ ส่วนหัว ที่เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของอุทยานฯ ศรีน่านได้รอบทิศ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงาม และเป็นจุดชมทะเลหมอกอีกจุดของอุทยานฯ ศรีน่าน

3. เสาดินนาน้อย (Sao Din) มีลักษณะิเกิดจากการกัดเซาะพังทลายของดินเป็นพื้นที่กว้างประมาณ 50 ไร่ มีความงดงามด้านธรรมชาติทางธรณีวิทยาสวยงามไม่ต่างกันกับแพะเมืองผีของ จังหวัดแพร่ และมีการพังทลายของดินเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทุกๆ ปี นอกจากนี ทางกรมทรัพยากรธรณียังได้เข้ามาสำรวจพบว่าพื้นที่บริเวณเสาดินนี้ เคยเป็นที่อยู่อาศัยมนุษย์ยุคหินมาก่อน เพราะมีการค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ยุคหิน

4. คอกเสือ (Kok Sua) มีลักษณะคล้ายกับเสาดิน แต่ที่คอกเสือมีลักษณะเป็นหลุมลึกลงไป ประมาณ 7 เมตร
5. แก่งหลวง (Kang Luang) มีลักษณะเป็นโขดหิน มีทั้งหินน้อยใหญ่ กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ยามหน้าน้ำจะมีเสียงน้ำไหลกระทบโขดหินดังกึกก้อง ยามหน้าแล้งจะมองเห็นแนวหิน โขดหินที่มีรูปทรงหลากหลายอย่างสวยงาม และหาดทรายที่ขาวสะอาด

6. ปากนาย (Pak Nai) มีลักษณะเกิดจากสภาพป่าที่ถูกน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์ท่วมถึง เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดน่าน มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถนั่งเรือชมธรรมชาติ มีเรือนแพของชาวประมงไว้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมและพักค้างแรม

7.
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ : บริเวณดอยเสมอดาวมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้ท่านได้เดินเที่ยวชมกัน บรรยากาศสวยงาม

เสาดินนาน้อย
เสาดินนาน้อย
เสาดินนาน้อย
แกรนด์แคนยอนเมืองไทย

การเดินทาง
• จากกรุงเทพฯ ถึงแพร่ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ไปจนถึงอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามถนนเจ้าฟ้า ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1026 จากอำเภอเวียงสา ไปจนอำเภอนาน้อย ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปตามถนนสายนาน้อย-ปางไฮทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1083 ไปอีกประมาณ 22 กิโลเมตร จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 18 เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก 1.5 กิโลเมตร จนถึผาชู้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติศรีน่าน รวมระยะทางจากรุงเทพฯ ถึงที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 700 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก
• ที่ทำการอุทยานฯ มีบ้านพักจำนวน 3 หลัง พักได้ประมาณ 60 ท่าน และมีสถานที่กางเต้นบริเวณดอยเสมอดาวและที่ทำการอุทยานฯที่ผาชู้ เลือกพักได้ จำนวน 3 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 บริเวณที่ทำการอุทยานฯแห่งชาติศรีน่าน (ดอยผาชู้)
จุดที่ 2 บริเวณดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์ และ
จุดที่ 3 บริเวณลานป่าสน (ดอยผาชู้)

อัตราค่าธรรมเนียม

คนไทย
• ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท

ชาวต่างชาติ

• ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท
• บัตรอำนวยความสะดวก 30 บาท

ยานพาหานะ
• รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 30 บาท
• รถจักรยานยนต์ 20 บาท
• รถจักรยาน 10 บาท

การติดต่อ
สอบถามเพิ่มเติมรายละเอียด ได้ที่
1. ดอยผาชู้ หมู่ที่ 9 ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 โทรศัพท์/แฟกซ์ : 054-701106 Email: Srinan_13@hotmail.com
2. ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์/แฟกซ์ : 054-626770 Email: np_12phare@hotmail.com
3. สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-579 7223, 02-561 2919, 02-561-4292-4 ต่อ 724, 725 และเว็บไซต์ www.dnp.go.th

แผนที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน