เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel : (HOT LINE)
086-3453730, 087-5793337
LINE No.
083-761 7040, 084 - 335-7175
Email/Skype
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2557
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ข้อมูลท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัว ไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋นชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ เกลือภูเขา
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
เที่ยวน่านกับ อสท.
ท่องเที่ยวน่านกับนิตยสารอสท.
• สองน่องท่องเมืองแฝด
น่านหลวงพระบาง
• ทางภูเขาเรื่องราวเมืองน่าน
• ภูเข้วิถีแห่งขุนเขา
ข้อมูลท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทยกับททท.
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
• ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว
• ข้อมูลท่องเที่ยว กัมพูชา
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง
ข้อมูลของฝาก ของที่ระลึกและงานประเพณี จังหวัดลำปาง

ของฝากจากลำปาง
   ผ้าทอมือ ในบางหมู่บ้านยังมีการทอผ้าด้วยกี่พื้นเมือง โดยใช้ฝ้ายที่ปลูกขึ้นเอง เช่น บ้านหลวง อำเภอแม่ทะที่นิยมทอเป็นผ้าลายเชิง บ้านทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน นิยมทอเป็นผ้าลายยก นอกจากนี้ยังมีที่อำเภอแจ้ห่ม และที่ บ้านฝ้าย ตำบลพิชัย อำเภอเมือง ซึ่งมีโรงงานทอผ้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝ้ายทอมือ
   ไม้แกะสลัก หมู่บ้านแกะสลักบ้านหลุก ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาครัว อยู่ห่างที่ว่าการอำเภอแม่ทะไปประมาณ 2 กิโลเมตร ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพแกะสลักไม้ ซึ่งไม้ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นไม้ฉำฉา และจามจุรี ผลิตภัณฑ์ที่แกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น ช้าง ม้า สิงโต กวาง ฯลฯ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เป็นอุตสาหกรรมครอบครัวที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมา
   เครื่องเคลือบดินเผา(เซรามิค) เนื่องจากจังหวัดลำปางมีแหล่งดินขาวที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยและมีเป็นจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาขึ้น มีโรงงานผลิตอยู่สองฝั่งเส้นทางเข้าตัวเมืองลำปาง และมีร้านจำหน่ายอยู่ในตัวเมือง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมกรรมวิธีในการปั้นและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่โรงงาน
   กระดาษสา ทำมาจากปอสาซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนชนิดหนึ่ง มีเนื้อเยื่อเหนียวและมีคุณสมบัติในการนำมาทำกระดาษ ประโยชน์ของกระดาษสาสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของได้หลายอย่าง เช่น ร่ม โคมไฟ ไส้เทียน ดอกไม้แห้งและของที่ระลึกต่างๆ เป็นต้น กระดาษสาเป็นอุตสาหกรรมพื้นบ้าน แหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงคือ บ้านน้ำโท้ง
   รถม้าย่อขนาด เป็นของฝากที่ผู้รับจะต้องประทับใจในงานศิลปที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาจากความประณีตละเอียดอ่อนของผู้ที่มีความผูกพันและเข้าใจองค์ประกอบทุกส่วนของรถม้าเพราะสร้างให้ขยับเขยื้อนได้ มีการตกแต่งรถม้าและเครื่องแต่งกายของสารถี ได้สวยงามเหมือนรถม้าจริง

ร้านขายของที่ระลึก

   มีจำหน่ายมากบริเวณห้าแยกหอนาฬิกา หน้าโรงเรียนเทศบาล 4 ถนนรอบ เวียง และที่กาดม่วนใจ๋ตรงสี่แยกทางไปจังหวัดเชียงใหม่ ตามร้านต่างๆ มีชามตราไก่อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลำปาง รถม้าย่อขนาดที่เคลื่อนไหวได้พร้อมสารถีตกแต่งเหมือนจริง เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเซรามิคหลากรูปแบบ ส่วนร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมืองส่วนใหญ่อยู่บนถนนทิพย์ช้างและถนนบุญวาทย์ ของกิน เช่น แหนมเขลางค์ ถนนทิพย์ช้าง แหนมสมศรี ถนนป่าไม้ พวกแคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว หมูยอ หาซื้อได้ตามตลาดอัศวิน ซึ่งเป็นตลาดขายของกินตอนเย็น อยู่ถนนท่าคร่าวน้อย
   กลุ่มร่มฉัตรหัตถกรรม ตั้งอยู่ที่ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จำหน่ายสินค้าที่ชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านนำสินค้าที่ผลิตจากกะลามะพร้าวและวัสดุธรรมชาติมาวางจำหน่าย มีสินค้าหลากหลายตั้งแต่เครื่องประดับ ของใช้จุกจิก ของแต่งบ้านชิ้นใหญ่ๆ และเครื่องใช้ในครัว เป็นต้น
เซรามิก
กิตติโรจน์ เซรามิก ๕ / ๑ ม . ๓ ถ . ต้นธงชัย อ . เมือง โทร . ๐ ๕๔๒๑ ๘๖๑๒ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๕๗๑๒
เค เค เซรามิก ๒๕๔ ถ . พหลโยธิน ต . ชมพู อ . เมือง โทร . ๐ ๕๔๒๑ ๘๓๑๓ , ๐ ๕๔๒๒ ๑๕๘๐ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๕๕๘๙
ชมพูอุตสาหกรรม ๔๓๑ ม . ๕ ถ . พหลโยธิน ต . ชมพู อ . เมือง โทร . ๐ ๕๔๒๒ ๒๙๓๑ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๓๙๓๑
เชาว์ลำปาง ๑๐๗ ถ . พหลโยธิน อ . เมือง โทร . ๐ ๕๔๒๒ ๓๔๔๓ , ๐ ๕๔๒๑ ๘๔๔๓ , ๐ ๕๔๒๑ ๗๔๓๓ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๔๔๔๓
บ . ณ . ๓๒๔ ม . ๖ ถ . พหลโยธิน ต . ชมพู อ . เมือง โทร . ๐ ๕๔๒๒ ๑๕๙๘ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๑๕๙๘
พืชผล ๖๒ ถ . พหลโยธิน ต . ชมพู อ . เมือง โทร . ๐ ๕๔๒๑ ๗๔๓๒ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๔๐๘๐
ศรีสวัสดิ์ เซรามิก ๓๑๖ ม . ๑ ถ . พหลโยธิน ต . ชมพู อ . เมือง โทร . ๐ ๕๔๒๒ ๕๙๓๑ - ๒ ( ชามตราไก่ )
สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง ๑๑๑ / ๔ ข้างอาคารสิริเพลส ถนนพหลโยธิน อ . เมือง โทร . ๐ ๕๔๒๒ ๖๓๐๐ ( ถ้วย - ชามตราไก่ )
แสงอรุณ ๒๙ ถ . นาก่วมเหนือ ต . ชมพู อ . เมือง โทร . ๐ ๕๔๒๒ ๒๘๑๕ - ๖ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๔๘๑๕
อินทรา เอาท์เลท ๓๘๒ ถ . วชิราวุธดำเนิน ( ลำปาง - เด่นชัย ) กม . ๑ ต . พระบาท อ . เมือง โทร . ๐ ๕๔๓๑ ๕๕๙๑ - ๒ โทรสาร ๐ ๕๔๓๑ ๕๕๙๓ www.indraoutlet.com เปิดทุกวัน เวลา ๐๙๐๐ - ๑๗ . ๓๐ น.
ผ้าฝ้าย
กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ๕๓ ม . ๑๑ ต . แจ้ซ้อน อ . เมือง โทรง ๐ ๕๔๒๖ ๓๐๗๖ , ๐๘ ๙๘๕๒ ๘๘๙๕
บ้านฝ้าย ๒๐๖ / ๒ ม . ๒ ถ . พหลโยธิน สายลำปาง - เชียงราย ต . พิชัย อ . เมือง โทร . ๐ ๕๔๒๒ ๔๖๐๒
ซอมพอ ถ . อุปราช
กระดาษสา
สา เปเปอร์ ถ . พหลโยธิน โทร . ๐ ๕๔๒๑ ๗๗๓๑
แหนม
แหนมเขลางค ๑๖๘ ถ . ทิพย์ช้าง อ . เมือง โทร . ๐ ๕๔๒๑ ๗๐๓๗
แหนมสมศรี ๑๔๖ ถ . ป่าไม้ ต . เวียงเหนือ อ . เมือง โทร . ๐ ๕๔๒๒ ๔๐๖๑
กุนเชียง , หมูหยอง , หมูแผ่น
ตั้งเฮียงหลี ๕๗ ถ . ประสานไมตรี ต . สบตุ๋ย อ . เมือง โทร . ๐ ๕๔๒๑ ๗๓๖๔
ท่งเฮงกี่ ๖๓ - ๖๕ ถ . ประสานไมตรี ต . สบตุ๋ย อ . เมือง โทร . ๐ ๕๔๒๒ ๓๖๘๗
เล่าฮั่วกี่ ๖๑ ถ . ประสานไมตรี ต . สบตุ๋ย อ . เมือง โทร . ๐ ๕๔๒๑ ๗๔๘๙
เล่าฮั่วกี่จั่น ๖๗ ถ . ประสานไมตรี ต . สบตุ๋ย อ . เมือง โทร . ๐ ๕๔๒๒ ๓๗๗๑
อื่นๆ
ลำปางรักษ์สมุนไพร ๑๗๗ ม . ๑๒ บ้านเขลางค์ทอง ถ . คันเหมือง ต . บ่อแฮ้ว อ . เมือง โทร . ๐ ๕๔๓๕ ๐๗๘๗ , ๐ ๕๔๓๑ ๓๙๑๘ , ๐ ๕๔๓๑ ๓๑๒๘ โทรสาร ๐ ๕๔๓๑ ๓๑๒๘ www.herblpg.com เปิดทุกวันเวลา ๐๘ . ๐๐ - ๑๙ . ๐๐ น .
กลุ่มร่มฉัตรหัตถกรรม ต . ห้างฉัตร อ . ห้างฉัตร มีสินค้าที่ชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านผลิตจากกะลามะพร้าวและวัสดุธรรมชาติมาวางจำหน่าย เป็นสินค้าหลากหลายตั้งแต่เครื่องประดับ ของใช้จุกจิก ของแต่งบ้านชิ้นใหญ่ ๆ และเครื่องใช้ในครัว เป็นต้น
กลุ่มจำนงค์ศรีเครื่องหนัง เลขที่ ๓๑ ม . ๑ ต . หลวงเหนือ อ . งาว โทร . ๐ ๕๔๓๒ ๙๓๐๕ ( จำหน่ายกระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ เข็มขัด ) เปิดทุกวัน เวลา ๐๘ . ๐๐ - ๒๑ . ๐๐ น .
ตลาดกลางสินค้าเอนกประสงค จำหน่ายสินค้า ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น ผ้าทอพื้นเมือง น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู หมูยอ เป็นต้น
๑ . ตลาดกลางที่ อ . งาว อยู่ที่ ถ . ลำปาง - พะเยา - เชียงราย
๒ . กาดทุ่งเกวียน ( ตลาดทุ่งเกวียน ) ตลาดกลางที่ อ . ห้างฉัตร อยู่ริม ถ . ลำปาง - เชียงใหม่ ใกล้โรงเรียนพลตำรวจภาค ๕

Untitled Document
ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
• ลำปาง : ข้อมูลท่องเที่ยวลำปาง แผนที่ลำปาง ข้อมูลเดินทางลำปาง • อุทยานแห่งชาติ แม่วะ
• ประวัติศาสตร์ลำปาง ตำนานเมืองลำปาง ความเป็นมาลำปาง • อุทยานแห่งชาติ ดอยจง
• รวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง • อุทยานแห่งชาติ แจ้ซ้อน
• ทีี่พักลำปาง โรงแรมลำปาง รีสอร์ทลำปาง เกสเฮาท์ลำปาง • อุทยานแห่งชาติ ถ้ำผาไท
• ร้านอาหาร ภัตตาคาร ที่กินในลำปาง • วนอุทยาน ม่อนพญาแช
• ช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมืองลำปาง โอทอป ของฝากจากลำปาง • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ดอยผาเมือง
• กิจกรรมท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง  
• เทศกาลงานประเพณีจังหวัดลำปาง  
• รวมเว็บไซต์โรงแรมจังหวัดลำปาง  
• วัดพระธาตุลำปางหลวง : พระธาตุประจำปีเกิดปีฉล  
   
   
Untitled Document
ทัวร์โปรโมชั่นพิเศษ....
ทัวร์น่านหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางทางน่าน
• LAO01 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน น่าน (ทางเรือ) น่าน ด่านห้วยโก๋น เส้นทางสายใหม่ ท่าเรือปากห้วยแคน ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปเรือกลับเรือ)

• วันที่ 3-5 มี.ค. 61 ท่านละ 6,900 บาท (เปิดจองแล้วค่ะ)
ทัวร์น่านหลวงพระบางทางรถ

• LAO02 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ทางรถ) น่าน ด่านชายแดนห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน หงสา ไชยะบุรี หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปรถกลับรถ)

• กรุ้ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 5-6 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

• LAO03 ทัวร์น่านหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากห้วยแคน ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี วังเวียง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย

• สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว 25 ท่านขึ้นไป
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,500 บาท

ลานนาทัวร์ริ่ง : โทร. 086-345 3730, 087-579-3337, 054 - 765 222 แฟกซ์ 054-710195
สำนักงาน จ.น่าน : 202 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอภููเพียง จ.น่าน 55000

Your Travel We Care..