เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel : (HOT LINE)
086-3453730, 087-5793337
LINE No.
083-761 7040, 084 - 335-7175
Email/Skype
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2557
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ข้อมูลท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัว ไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋นชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ เกลือภูเขา
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
เที่ยวน่านกับ อสท.
ท่องเที่ยวน่านกับนิตยสารอสท.
• สองน่องท่องเมืองแฝด
น่านหลวงพระบาง
• ทางภูเขาเรื่องราวเมืองน่าน
• ภูเข้วิถีแห่งขุนเขา
ข้อมูลท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทยกับททท.
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
• ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว
• ข้อมูลท่องเที่ยว กัมพูชา
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อุทยานแห่งชาติสาละวิน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

   อุทยานแห่งชาติสาละวิน มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่ อำเภอสบเมย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับกับที่ราบริมฝั่งน้ำซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง มีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ ธรรมชาติ ทิวทัศน์ และลักษณะทางธรรมชาติ ที่สวยงามหลายแห่ง เช่น แม่น้ำสาละวิน มีเนื้อที่ประมาณ 720 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 450,950 ไร่ เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ชื่อ ป่าสาละวิน เป็นป่าตามแนวชายแดนและมีแม่น้ำสาละวินกั้นเป็นพรหมแดนไทย-พม่า หลังจากรัฐบาลได้ยกเลิกสัมปทานทำไม้แล้วได้ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติสาละวิน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537   
สถานที่ตั้งที่ทำการอุทยานฯ
อยู่ที่บ้านแม่สะลาบ หมู่ 8 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ห่างจากตัวเมือง 7 กิโลเมตร ถนนลาดยางอย่างดี

ลักษณะภูมิประเทศ
   เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน แนวเขาวางตัวในทิศเหนือ-ใต้ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัย มียอดเขาที่สูงที่สุดอยู่ทางทิศเหนือของพื้นที่ มีความสูง 1,027 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ความสูงของพื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 200-1,100 เมตร มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำยวม แม่น้ำสาละวิน แม่น้ำกองคา แม่น้ำแม่แงะ แม่น้ำหาร
ต้นกำเนิดแม่น้ำสาละวิน อยู่บนเทือกเขาสูงของประเทศทิเบต ซึ่งปกคลมด้วยหิมะ ไหลผ่านประเทศจีน พม่า ไทย แล้วไหลวกกลับเข้าพม่าไหลลงอ่าวเมาะตะมะ รวมความยาวของแม่น้ำสาละวินสายนี้ถึง 3,151 กิโลเมตร
ลักษณะภูมิอากาศ
    ภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติสาละวิน แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ
   ฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
   ฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม
   ฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
   จากการที่มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำยวม แม่น้ำสาละวิน แม่น้ำกองคา แม่น้ำแม่แงะ แม่น้ำหาร
   สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง พรรณไม้สำคัญที่พบมี ไม้สัก แดง ประดู่ ชิงชัน มะค่าโมง ตะเคียนหมู ตะเคียนทอง เต็ง รัง เหียง พลวง ฯลฯ
   สัตว์ป่าที่สำคัญมี เลียงผา กวางป่า เก้ง หมูป่า หมีชนิดต่าง ๆ หนูหริ่ง เสือปลา วัวแดง กระทิง เสือโคร่ง กระต่ายป่า กระรอก กระแต ชะนี อีเห็น และนกชนิดต่าง ๆ
แหล่งท่องเที่ยว
   แม่น้ำสาละวิน เป็นสายน้ำที่งดงามมาก โดยเฉพาะในฤดูหนาวมีสายหมอกปกคลุมตลอดลำน้ำซึ่งไหลผ่านกลางป่าผลัดใบที่เริ่มเปลี่ยนสี ส่วนในฤดูร้อนสายน้ำจะใสสะอาดกว่าฤดูอื่น นอกจากนี้ในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนระดับน้ำจะลดต่ำมองเห็นหาดทรายขาวละเอียดทั้งสองฝั่งสลับกับโขดหินใหญ่ นักท่องเที่ยวนิยมมากางเต็นท์พักแรมบนหาดทรายริมน้ำ หรือนั่งเรือชมความงามของลำน้ำและทิวทัศน์ธรรมชาติริมสองฝั่งน้ำล่องแม่น้ำสาละวิน ในหน้าแล้งระดับน้ำของแม่น้ำสาละวินจะลดต่ำจนหาดทรายและโขดหินโผล่พ้นน้ำขึ้นมา นักท่องเที่ยวนิยมนั่งเรือหางยาวของชาวบ้านที่บ้านแม่สามแลบซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำสาละวิน เพื่อล่องไปตามลำน้ำ โดยมี 2 เส้นทางให้เที่ยวชม
   เส้นทางที่ 1 ล่องเรือลงใต้ จุดหมายที่สบเมย ซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น้ำเมยมาบรรจบแม่น้ำสาละวิน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
   เส้นทางที่ 2 ล่องเรือขึ้นไปทางเหนือ ผ่านบ้าน ซิมูท่า บ้านแม่ปอ จนถึงบ้านท่าตาฝั่ง ใช้เวลาไป-กลับประมาณ 2 ชั่วโมง เช่นกัน    
   บ้านแม่สามแลบ
อยู่ทางด้านทิศใต้ของบ้านท่าตาฝั่ง ห่างจาก อ.แม่สะเรียงไปตามทางหลวงหมายเลข 1194 ประมาณ 47 กม. เส้นทางบางช่วงขึ้นเขาสูงชันและคดเคี้ยว จนกระทั่งถึงทางแยกไปบ้านแม่สามแลบ เลี้ยวขวาเลียบลำน้ำไปอีก 2 กม.
สิ่งอำนวยความสะดวก อุทยานแห่งชาติสาละวิน มีบ้านพักและสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ 3 จุดด้วยกันคือ
  จุดที่ 1 บริเวณที่ทำการอุทยานฯ มีบ้านพักจำนวน 3 หลัง รองรับนักท่องเที่ยวได้ 25 - 30 ท่าน
  จุดที่ 2 บริเวณหน่วยบ้านแม่สามแลบ (สว.4) ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 45 กิโลเมตร อยู่ติดริมแม่น้ำสาละวิน บริเวณบ้านแม่สามแลบ มีบ้านพัก 2 หลัง รองรับนักท่องเที่ยวได้ 20 ท่าน
  จุดที่ 3 บริเวณหน่วยบ้านท่าตาฝั่ง อยู่ติดริมแม่น้ำสาละวิน ต้องนั่งเรือจากบ้านแม่สามแลบขึ้นไปอีก 45 นาที มีบ้านพัก 3 หลัง รองรับนักท่องเที่ยวได้ 35 ท่าน บรรยากาศยามเช้าและเย็นสวยมากครับ มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นบ้านกะเหรี่ยงครับ
หมายเหตุ อาหารและน้ำดื่มควรเตรียมไปเองนะครับ เพราะที่อุทยานฯไม่มีของขายนะครับ
การติดต่อ อุทยานแห่งชาติสาละวิน
   ตู้ ปณ. 8 ปทจ.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110

Untitled Document

จังหวัดแม่ฮ่องสอน : หมอกสามฤดู  กอมูเสียดฟ้า  ป่าเขียวขจี  ผู้คนดี  ประเพณีงาม  ลือนามถิ่นบัวตอง

• ข้อมูลท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน แผนที่ เดินทางแม่ฮ่องสอน • อุทยานแห่งชาติ น้ำตกแม่สุรินทร
• ประวัติแม่ฮ่องสอน ตำนานเมืองแม่ฮ่องสอน • อุทยานแห่งชาติ สาละวิน
• รวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน • อุทยานแห่งชาติ ถ้ำปลา-ผาเสื่อ
• โรงแรมแม่ฮ่องสอน รีสอร์ทแม่ฮ่องสอน ที่พักแม่ฮ่องสอน • อุทยานแห่งชาติ แม่เงา
• ร้านอาหาร ที่กิน ของกินในแม่ฮ่องสอน • วนอุทยาน ถ้ำแก้วโกมล  
• ช้อปปิ้ง ของพื้นเมืองแม่ฮ่องสอน ของฝากจากแม่ฮ่องสอน • วนอุทยาน ทุ่งบัวตอง  
• เทศกาลงานประเพณีจังหวัดแม่ฮ่องสอน • วนอุทยาน ผาหินตั้ง  
• กิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน • วนอุทยาน น้ำตกแม่สวรรค์น้อย  
• รวมเวบไซด์โรงแรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แม่เลา-แม่แสะ 
• บริษัททัวร์ ทัวร์แม่ฮ่องสอน บริษัทนำเที่ยวและรถเช่าในแม่ฮ่องสอน • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ลุ่มน้ำปาย 
• ปาย : ชีวิตช้าลงที่ปาย • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แม่ยวมฝั่งขวา
• ทุ่งดอกบัวตอง : ดอยสีเหลือง • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สาละวิน
• ปางอุ๋ง : สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย • โครงการหลวง แม่ลาน้อย 
• ถ้ำแก้วโกมล : สุดยอดถ้ำแก้วผลึกของไทย • โครงการหลวง แม่สะเรียง  
• ถ้ำน้ำลอด - ถ้ำผีแมน : มหัศจรรย์น้ำลอดถ้ำ  
• ปาดอง : กะเหรี่ยงคอยาว  
Untitled Document
ทัวร์โปรโมชั่นพิเศษ....
ทัวร์น่านหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางทางน่าน
• LAO01 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน น่าน (ทางเรือ) น่าน ด่านห้วยโก๋น เส้นทางสายใหม่ ท่าเรือปากห้วยแคน ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปเรือกลับเรือ)

• วันที่ 3-5 มี.ค. 61 ท่านละ 6,900 บาท (เปิดจองแล้วค่ะ)
ทัวร์น่านหลวงพระบางทางรถ

• LAO02 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ทางรถ) น่าน ด่านชายแดนห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน หงสา ไชยะบุรี หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปรถกลับรถ)

• กรุ้ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 5-6 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

• LAO03 ทัวร์น่านหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากห้วยแคน ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี วังเวียง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย

• สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว 25 ท่านขึ้นไป
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,500 บาท

ลานนาทัวร์ริ่ง : โทร. 086-345 3730, 087-579-3337, 054 - 765 222 แฟกซ์ 054-710195
สำนักงาน จ.น่าน : 202 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอภููเพียง จ.น่าน 55000

Your Travel We Care..