เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel : (HOT LINE)
086-3453730, 087-5793337
LINE No.
083-761 7040, 084 - 335-7175
Email/Skype
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2557
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ข้อมูลท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัว ไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋นชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ เกลือภูเขา
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
เที่ยวน่านกับ อสท.
ท่องเที่ยวน่านกับนิตยสารอสท.
• สองน่องท่องเมืองแฝด
น่านหลวงพระบาง
• ทางภูเขาเรื่องราวเมืองน่าน
• ภูเข้วิถีแห่งขุนเขา
ข้อมูลท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทยกับททท.
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
• ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว
• ข้อมูลท่องเที่ยว กัมพูชา
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการหลวงแม่ลาน้อย
     เมื่อ 25 ปีที่ผ่านมา บริเวณบ้านดง บ้านห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย และบ้านป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำแม่ลาน้อย และแม่น้ำแม่สะเรียง มีการปลูกฝิ่น และทำไร่เลื่อนลอยอย่างกว้างขวาง ในปี พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมราษฎรชาวเขาบ้านป่าแป๋และบ้านห้วยห้อมเป็นครั้งแรก ทั้งยังได้พระราชทานทุนทรัพย์ จำนวน 20,000 บาท จัดตั้งเป็นธนาคารข้าวแห่งแรกของโลก จนกระทั้งปี พ.ศ. 2516 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฎรทั้งสองหมู่บ้านเป็นครั้งที่ 2 และทรงรับสั่งให้ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เข้าช่วยเหลือพัฒนาอาชีพแก่ชาวเขา โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม สังคม และสาธารณสุข
     ปี พุทธศักราช 2523 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยจึงก่อตั้งขึ้นสำเร็จ โดยใช้พื้นที่บ้านดงเป็นที่ทำการ เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยทอดพระเนตรพื้นที่แล้ว ประกอบกับเป็นที่ตั้งของโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน (สมเด็จย่าฯ ทรงก่อตั้งขึ้นในนามของสมาคมศิษย์เก่าศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. 2516) ซึ่งเป็นศูนย์กลางพัฒนาด้านการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย มีพื้นที่รับผิดชอบ 91.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 57,368 ไร่ ครอบคลุม 14 หมู่บ้า ประกอบด้วยชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง และเผ่าลั๊วะ
การเดินทาง
   จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ผ่านอำเภอหางดง-สันป่าตอง-จอมทอง-ฮอด-แม่สะเรียง มุ่งหน้าอำเภอแม่ลาน้อย ถึง กม. 132 ให้เลี้ยวขวาขึ้นดอยอีก 30 กิโลเมตร (ถนนบางส่วนเป็นลูกรัง) ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ฯ ประมาณ 255 กิโลเมตร
หมายเหตุ.- ใช้รถกระบะหรือรถโฟร์วีลไดร์ฟเท่านั้น หรือใช้บริการรถยนต์รับจ้าง จุดจอด ณ สถานีขนส่งอาเขต ลงที่ตัวอำเภอแม่ลาน้อย จากนั้นต้องเหมารถต่อไปยังศูนย์ฯ อีก 30 กิโลเมตร (เป็นทางขึ้นเขา)
กิจกรรมท่องเที่ยว
   - ชมไร่เสาวรส เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม
   - ชมไร่กาแฟ พร้อมชิมกาแฟสด
   - นาข้าวแบบขั้นบันได
   - เที่ยวชมวัฒนธรรมและประเพณีการไหว้ผีหมู่บ้าน จัดในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี
   - พิธีกรรมเซ่นไหว้เจ้าที่เพื่อการเกษตร จะเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยว
   - การเรียกขวัญและผูกด้ายขวัญ พิธีนี้กระทำขึ้นในหลายโอกาส อาทิ ขึ้นปีใหม่ แต่งงาน รับขวัญเด็กแรกเกิด งานศพ ฯลฯ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
   - น้ำตกทีราชันย์ ขนาดกลาง สูง 3 ชั้น อยู่ห่างจากศูนย์ฯ 6 กิโลเมตร
   - น้ำตกในเขตบ้านดงใหม่ สูง 5 ชั้น หนทางค่อนข้างลำบากจึงควรติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อน
   - น้ำตกทีลอเล สูง 5 ชั้น ห่างจากศูนย์ฯ 15 กิโลเมตร มีทางรถเกือบถึงน้ำตกแล้ว เดินเท้าต่ออีก 3 กิโลเมตร
ของฝาก
   - การทอผ้าฝ้ายและผ้าขนแกะ
   - การตีเครื่องเงิน
   - การจักสาน
ที่พัก + ร้านอาหาร
   - บ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 2 หลัง รับรองได้หลังละ 20 คน
   - เต็นท์บริการ ขนาด 3-4 คน ราคา 100 บาท/หลัง/คืน ถุงนอนราคา 20 บาท/ถุง/คืน กรณีนำเต็นท์มาเองคิดค่าบริการพื้นที่ 20 บาท/หลัง/คืน
   - พักแบบโฮมสเตย์ใน 4 หมู่บ้านรอบๆ ศูนย์ฯ ประมาณ 50 หลัง ราคา 100 บาท/คน/คืน
   - ไม่มีร้านอาหารบริการภายในศูนย์ฯ แต่หากมาเป็นหมู่คณะมีบริการจัดหาให้ ราคาตามแต่ตกลง
สถานที่ติดต่อ
   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย บ้านดง หมู่ 5 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
   หรือติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5381-0765 ต่อ 108
   หรือกองพัฒนาเกษตรที่สูง โทร. 0-5328-1238-40

Untitled Document

จังหวัดแม่ฮ่องสอน : หมอกสามฤดู  กอมูเสียดฟ้า  ป่าเขียวขจี  ผู้คนดี  ประเพณีงาม  ลือนามถิ่นบัวตอง

• ข้อมูลท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน แผนที่ เดินทางแม่ฮ่องสอน • อุทยานแห่งชาติ น้ำตกแม่สุรินทร
• ประวัติแม่ฮ่องสอน ตำนานเมืองแม่ฮ่องสอน • อุทยานแห่งชาติ สาละวิน
• รวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน • อุทยานแห่งชาติ ถ้ำปลา-ผาเสื่อ
• โรงแรมแม่ฮ่องสอน รีสอร์ทแม่ฮ่องสอน ที่พักแม่ฮ่องสอน • อุทยานแห่งชาติ แม่เงา
• ร้านอาหาร ที่กิน ของกินในแม่ฮ่องสอน • วนอุทยาน ถ้ำแก้วโกมล  
• ช้อปปิ้ง ของพื้นเมืองแม่ฮ่องสอน ของฝากจากแม่ฮ่องสอน • วนอุทยาน ทุ่งบัวตอง  
• เทศกาลงานประเพณีจังหวัดแม่ฮ่องสอน • วนอุทยาน ผาหินตั้ง  
• กิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน • วนอุทยาน น้ำตกแม่สวรรค์น้อย  
• รวมเวบไซด์โรงแรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แม่เลา-แม่แสะ 
• บริษัททัวร์ ทัวร์แม่ฮ่องสอน บริษัทนำเที่ยวและรถเช่าในแม่ฮ่องสอน • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ลุ่มน้ำปาย 
• ปาย : ชีวิตช้าลงที่ปาย • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แม่ยวมฝั่งขวา
• ทุ่งดอกบัวตอง : ดอยสีเหลือง • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สาละวิน
• ปางอุ๋ง : สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย • โครงการหลวง แม่ลาน้อย 
• ถ้ำแก้วโกมล : สุดยอดถ้ำแก้วผลึกของไทย • โครงการหลวง แม่สะเรียง  
• ถ้ำน้ำลอด - ถ้ำผีแมน : มหัศจรรย์น้ำลอดถ้ำ  
• ปาดอง : กะเหรี่ยงคอยาว  
Untitled Document
ทัวร์โปรโมชั่นพิเศษ....
ทัวร์น่านหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางทางน่าน
• LAO01 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน น่าน (ทางเรือ) น่าน ด่านห้วยโก๋น เส้นทางสายใหม่ ท่าเรือปากห้วยแคน ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปเรือกลับเรือ)

• วันที่ 3-5 มี.ค. 61 ท่านละ 6,900 บาท (เปิดจองแล้วค่ะ)
ทัวร์น่านหลวงพระบางทางรถ

• LAO02 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ทางรถ) น่าน ด่านชายแดนห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน หงสา ไชยะบุรี หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปรถกลับรถ)

• กรุ้ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 5-6 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

• LAO03 ทัวร์น่านหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากห้วยแคน ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี วังเวียง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย

• สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว 25 ท่านขึ้นไป
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,500 บาท

ลานนาทัวร์ริ่ง : โทร. 086-345 3730, 087-579-3337, 054 - 765 222 แฟกซ์ 054-710195
สำนักงาน จ.น่าน : 202 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอภููเพียง จ.น่าน 55000

Your Travel We Care..