เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel : (HOT LINE)
086-3453730, 087-5793337
LINE No.
083-761 7040, 084 - 335-7175
Email/Skype
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2557
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ข้อมูลท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัว ไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋นชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ เกลือภูเขา
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
เที่ยวน่านกับ อสท.
ท่องเที่ยวน่านกับนิตยสารอสท.
• สองน่องท่องเมืองแฝด
น่านหลวงพระบาง
• ทางภูเขาเรื่องราวเมืองน่าน
• ภูเข้วิถีแห่งขุนเขา
ข้อมูลท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทยกับททท.
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
• ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว
• ข้อมูลท่องเที่ยว กัมพูชา
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดแพร่
ข้อมูลร้านอาหาร ที่กินจังหวัดแพร่

ร้านอาหาร
อำเภอเมือง  (รหัสทางไกล 054)
ขนมเส้น “ ปั๋นใจ๋ ” ๒๔ / ๑ - ๒ ถ . ราษฎร์ดำเนิน เปิด ๐๗ . ๐๐ - ๑๕ . ๐๐ น . ( ขนมจีน ขนมหวาน และน้ำแข็งใส )
ครัวยมหอม (ในโรงแรมแม่ยมพาเลส) 181/6 ถ. ยันตรกิจโกศล โทร. 521029-35 (อาหารไทย, จีน, ยุโรป)
ฉัตรไชย 2/120 ถ. ยันตรกิจโกศล ต. ในเวียง โทร.511368, 522413 (อาหารไทย, จีน)
ตลาดโต้รุ่ง สี่แยกประตูชัย
ด่านเกวียน ถ. ยันตรกิจโกศล โทร. 511488
นครแพร่ (ในโรงแรมนครแพร่) ถ. เจริญเมือง โทร. 511122 (อาหารไทย)
นิวแพร่โภชนา ถ. ราษฎร์ดำเนิน โทร. 523304 (อาหารไทย, จีน)
บ้านสวน ถ. ราษฎร์ดำเนิน
เมตตา ถ. ยันตรกิจโกศล (ตรงข้ามไปรษณีย์บ้านทุ่ง)
แม่ยม (ในโรงแรมแม่ยมพาเลส) ถ. ยันตรกิจโกศล โทร. 521029-35 (ไทย, จีน, ยุโรป)
แปฮิมน้ำตองตึง ๑๙๑ / ๗ ม . ๔ ถ . ยันตรกิจโกศล ข้างวัดสวรรค์นิเวศน์ ต . ทุ่งกวาว โทร . ๐ ๕๔๕๓ ๑๔๑๕ เปิด ๑๐ . ๐๐ - ๒๓ . ๐๐ น . ( อาหารตามสั่ง )
วันดีโภชนา ถ. ยันตรกิจโกศล
วู้ดเด้นท์ ทาวน์ ถ. ยันตรกิจโกศล
อำเภอสูงเม่น
บ้านฝ้าย 57/6 ถ. ยันตรกิจโกศล โทร. 523114 โทรสาร 511449 (อาหารไทย, จีน, พื้นเมือง)
เพชรงาม ถ. แพร่-สูงเม่น
อำเภอเด่นชัย
สวนไซทอง หมู่ 10 ต. แม่จั๊วะ โทร. 613458

Untitled Document
หม้อฮ้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้น้ำใจงาม
• ข้อมูลทั่วไปแพร่ แผนที่แพร่ ข้อมูลเดินทางแพร่ • อุทยานแห่งชาติ แม่ยม
• ประวัติศาสตร์แพร่ ความเป็นมาจังหวัดแพร • อุทยานแห่งชาติ ลำน้ำน่าน
• รวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแพร • อุทยานแห่งชาติ เวียงโกศัย
• ทีี่พักแพร่ โรงแรมแพร่ รีสอร์ทแพร่ เกสเฮาทแพร • อุทยานแห่งชาติ ดอยผากลอง
• ร้านอาหาร ภัตตาคาร ที่กินในแพร • วนอุทยาน แพะเมืองผ
• ช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมืองแพร่ โอทอป ของฝากจากแพร่ • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ดอยหลวง
• กิจกรรมท่องเที่ยว จังหวัดแพร  
• เทศกาลงานประเพณีจังหวัดแพร  
• พระธาตุช่อแฮ : วัดประจำปีเกิดปีขาล  
• วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี   
   
Untitled Document
ทัวร์โปรโมชั่นพิเศษ....
ทัวร์น่านหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางทางน่าน
• LAO01 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน น่าน (ทางเรือ) น่าน ด่านห้วยโก๋น เส้นทางสายใหม่ ท่าเรือปากห้วยแคน ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปเรือกลับเรือ)

• วันที่ 3-5 มี.ค. 61 ท่านละ 6,900 บาท (เปิดจองแล้วค่ะ)
ทัวร์น่านหลวงพระบางทางรถ

• LAO02 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ทางรถ) น่าน ด่านชายแดนห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน หงสา ไชยะบุรี หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปรถกลับรถ)

• กรุ้ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 5-6 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

• LAO03 ทัวร์น่านหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากห้วยแคน ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี วังเวียง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย

• สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว 25 ท่านขึ้นไป
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,500 บาท

ลานนาทัวร์ริ่ง : โทร. 086-345 3730, 087-579-3337, 054 - 765 222 แฟกซ์ 054-710195
สำนักงาน จ.น่าน : 202 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอภููเพียง จ.น่าน 55000

Your Travel We Care..