อัตตะปือ วัดฟางแตง สะพานเซกอง ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงอัตตะปือ ประเทศลาว
เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel : (HOT LINE)
086-3453730, 087-5793337
LINE No.
083-761 7040, 084 - 335-7175
Email/Skype
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2557
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ข้อมูลท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัว ไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋นชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ เกลือภูเขา
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
เที่ยวน่านกับ อสท.
ท่องเที่ยวน่านกับนิตยสารอสท.
• สองน่องท่องเมืองแฝด
น่านหลวงพระบาง
• ทางภูเขาเรื่องราวเมืองน่าน
• ภูเข้วิถีแห่งขุนเขา
ข้อมูลท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทยกับททท.
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
• ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว
• ข้อมูลท่องเที่ยว กัมพูชา
ข้อมูลท่ิองเที่ยวประเทศลาว  
  แขวงอัตตะปือ : "เมืองกลางหุบเขาชายแดนเขมร"

• สถานที่ตั้ง : อยู่ติดชายแดนกัมพูชา ถัดไปจากแขวงเซกอง
• เมืองหลวง : เมืองสามัคคีชัยหรือเมืองใหม่
• อัตตะปือ : ความแร้นแค้นและดูไม่เจริญเหมือนแขวงอื่นๆ ทำให้แขวงนี้กลับกลายเป็นจุดเด่นสำหรับนักท่องเที่ยวที่แสวงหาดินแดนใหม่ๆ แขวงนี้อยู่ไกลสุดอยู่ชายแดนกัมพูชา ถัดไปจากแขวงเซกอง เมืองหลวงชื่อ “สามัคคีชัย” แม้สภาพเศรษฐกิจของผู้คนอาจดูไม่ดีนัก แต่ธรรมชาติก็เยี่ยมจนได้รับฉายาว่าเป็นเมืองสวน ที่อยู่ในวงล้อมของขุนเขามีแม่น้ำเซโดนไหลผ่าน เงียบสงบ และน่าเที่ยวมากแขวงหนึ่ง แม้ที่พักจะไม่เยอะเท่าแขวงอื่นๆแต่ก็พอเพียงกับนักท่องเที่ยว
• กิจกรรมท่องเที่ยวอยู่ที่การไปชมวัดฟางแตง อยู่ในเมืองเก่า วัดเดียวที่ระเบิดอเมริกาทิ้งไม่โดน และเดินเล่นที่สะพานเซกองชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีถ้ำผาอยู่เชิงเขาปลายที่ราบสูงบอละเวน
• ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของแขวงอัตตะปือเป็นป่าและภูเขา โดยเฉพาะทางทิศตะวันออกที่ติดกับประเทศเวียดนาม มีที่ราบเป็นส่วนน้อย การคมนาคมลำบาก ชาวบ้านส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามภูเขา มีประชากร 112,171 คน ประกอบด้วย ชาวไท เวียดนาม กัมพูชา ส่วย และข่า
มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงต่างๆ และประเทศใกล้เคียงคือ ทิศเหนือติดกับแขวงสาละวัน ทิศใต้ติดกับประเทศกัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนาม ทิศตะวันตกติดกับแขวงจำปาสัก
• อัตตะปือมีเมืองหลวงคือสามัคคีชัย หรือเมืองใหม่ อดีตเมืองหลวงเก่าคือเมืองไชยเชษฐา สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐา มีสัญลักษณ์ทางศาสนาแสดงถึงความเป็นเมืองหลวงทั้ง 2 แห่ง คือ เมืองสามัคคีชัยมีวัดหลวงลัตตะมาลาม (วัดหลวงเมืองใหม่) เป็นที่เคารพบูชาของคนเมืองสามัคคีชัย ส่วนเมืองไชยเชษฐา มีวัดหลวงเมืองเก่าวะราราม หรือวัดธาตุ (วัดหลวงเมืองเก่า) เป็นที่สักการบูชาของคนไชยเชษฐาเช่นกัน
• นอกจากความโดดเด่นในเรื่องความสงบ วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้าน ที่เป็นเสน่ห์และความน่ารักของเมืองแห่งนี้แล้ว สภาพภูมิศาสตร์ที่โอบล้อมด้วยขุนเขา มีแม่น้ำเซกองและเซกะมานไหลผ่านเป็นแม่น้ำสายหลักที่นำพาความชุ่มชื่น และสร้างธรรมชาติให้เมืองสามัคคีชัยได้รับการขนานนามว่า เมืองสวนไม้สีเขียว เพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะเห็นความเขียวชอุ่มของพุ่มไม้รายล้อมบ้านเรือน บรรยากาศบริสุทธิ์
แหล่งท่องเที่ยว
• วัดหลวงลัตตะมาลาม : ตั้งอยู่ห่างจากธนาคาร Lao Nay Bank ประมาณ 500 เมตร วัดหลวงลัตตะมาลามหรือวัดหลวงเมืองใหม่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2475 ภายในศาลาวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติ
ด้านหลังมีอุโบสถหลังใหญ่กำลังก่อสร้างอยู่ ด้านหน้าลานอุโบสถมีลวดลายแกะสลักที่ใช้ตกแต่งพระอุโบสถ วางเรียงราย มีหอกลองสูง 4 ชั้น โดยกลองหนังชั้นบนสุดอยู่ริมกำแพงด้านขวามือมองเห็นได้ชัดเจน
• สะพานเซกอง : ตั้งอยู่ข้างกับตลาดใหญ่ เพิ่งเปิดใช้เมื่อปี พ.ศ. 2546 มีความยาว 279 เมตร เป็นสะพานเชื่อระหว่างเมืองใหม่กับเมืองเก่าของแขวงอัตตะปือ เมื่อถึงกลางสะพานจะเห็นแม่น้ำเซกองไหลลัดผ่านทิวเขาริมสองฝั่ง
• ตลาดใหญ่ : ตั้งอยู่ก่อนถึงสะพานเซกอง เป็นศูนย์รวมการค้า มีข้าวของเครื่องใช้มากมาย มีอาหารไปปรุงเองหรือจะนั่งทานที่ร้านก็ได้มีอาหารท้องถิ่น เฝอ ปาเปี๊ยะญวน เนื้อปิ้ง ขนมปังฝรั่งเศส ซาลาเปาทอด โรตี กาแฟ และยังเป็นคิวรถโดยสารภายในตัวเมืองด้วย
•
วัดฟางแตง : ตั้งอยู่ในเขตบ้านฝั่งแตง เมืองไชยเชษฐา (เมืองเก่า) สามารถเหมารถตุ๊กตุ๊กจากท่ารถที่ตลาดใหญ่ ระยะทาง 12 กิโลเมตร รา 40,000 กีบ/คน วัดฟางแตงเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเก่า ชาวบ้านนิยมไปสักการบูชาเพราะเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ ในสมัยสงครามโลกสหรัฐอเมริกาพยายามทิ้งระเบิดลง แต่ระเบิดทุกลุกที่ตกภายในวัดไม่ระเบิด ภายในมีที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์ใหญ่ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่โบราณรอบผนังอุโบสถ และงานปฎิมากรรมปูนปั้นสีทอง ศิลปะแบบมอญ ขอม ด้านหลังวัดมีแม่น้ำเซกะมานไหลผ่าน
• วัดหลวงเมืองเก่าวะราราม : ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดฟางแตง สมัยอดีต การเดินทางไปวัดแห่งนี้ต้องขึ้นเรือข้ามฝั่งที่ท่าเรือ ค่าโดยสาร 5,000 กีบ/คน แต่ปัจจุบันมีการสร้างถนนข้ามผ่านแม่น้ำเซกะมานแล้ว วัดหลวงหรือวัดเก่าเป็นวัดแรกบนแขวงอัตตะปือ ที่ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาก่อนวัดฟางแตง บริเวณโดยรอบยังคงสภาพเดิมทุกอย่างทั้งตัวอุโบสถที่เป็นตึกคอนกรีตก่อด้วยอิฐสีเทา ใช้เป็นที่ศึกษาพระธรรม ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
• ถ้ำผา : ตั้งอยู่บนเชิงเขาปลายที่ราบสูงบอลิเวน ห่างจากตัวเมือง 3 กิโลเมตร บริเวณปากถ้ำมีหินงอกหินย้อย ภายในถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ซึ่งชาวบ้านแขวงอัตตะปือจะขึ้นมาทำบุญครั้งใหญ่ หลังงานบุญปีใหม่ 3 วัน โดยชาวบ้านทั้งแขวงและพระสงฆ์ทุกวัดจะมารวมกันที่นี่เพื่อทำพิธีสักการะบูชา สรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลหลังปีใหม่
• อนุสาวรีย์วีรชนทหารผ่านศึกลาว-เวียดนาม : ตั้งอยู่ห่างจากท่ารถโดยสารแขวงอัตตะปือประมาณ 500 เมตรไปทางเซกอง อนุสาวรีย์วีรชนทหารผ่านศึกลาว-เวียดนามเป็นรูปปั้นทหารสองนายแต่งกายในชุดทหารออกศึกมือหนึ่งกอดกัน อีกมือหนึ่งชูปืนขึ้นฟ้า เป็นวีรชนของชาวลาวและเวียดนาม สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นพี่น้องของสองชนชาติที่ร่วมกันต่อสู้ในสงครามอินโดจีนและสมัยสงครามปลดปล่อยของประเทศลาว ด้านข้างมีผนังปูนสีขาว 2 อัน หันหน้าเข้าหาอนุสาวรีย์แกะสลักเป็นรูปเหล่าทหารวางเด่นน่าเกรงขาม
• อนุสาวรีย์ประธานไกสร พรหมวิหาร : ตั้งอยู่ห่างจากวัดหลวงลัตตะมาลาม 300 เมตร อนุสาวรีย์ประธานไกสร พรหมวิหาร เป็นอนุสารีย์สีขาวตั้งเด่นอยู่กลางสนามกว้าง ที่ชาวบ้านใช้จัดพิธีการสำคัญๆของเมือง โดดยอนุสาวรีย์ตรงกลางที่ใหญ่ที่สุดสลักคำว่า ประเทศชาติ จารึก บุญคุณ ด้านซ้ายมือสลักคำว่าวีรชน นางแฮ่ว ธาตุน้อย และด้านขวาสลักคำว่า จารึกวีรชน จันทา ธาตุน้อย วางเด่นมีรั้วสีขาวล้อมรอบ ถัดมานอกรั้วมีลานเวที ชิงช้าสวรรค์ให้เด็กเล่น และมีรูปปั้นท่านประธานไกสร พรหมวิหาร อดีตประธานาธิบดีของลาวครึ่งตัวตั้งอยู่ หากได้มาชมก่อนพระอาทิตย์ตกดิน แสงตะวันจากทิศตะวันตกจะทแยงมุมเข้ามายังตัวอนุสาวรีย์เป็นแสงสีส้มอมเหลืองตัดกับสีขาวของอนุสาวรีย์สวยงามมาก เวลาเปิด 08.00-11.00 น. และ 14.00-16.00 น.
ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
• เมืองอัตตะปือเป็นเมืองเล็กๆ สามารถเดินทางท่องเที่ยวถึงกันได้สะดวก ที่พักส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวเมืองใกล้กับตลาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะดัดแปลงมาจากบ้านพักและเปิดให้บริการในรูปแบบของเรือนพัก เรือนพักที่ขึ้นชื่อ เช่น เรือนพักสุขสมโพนอยู่เยื้องกับธนาคาร Lao May Bank โทร. (856 036) 211 046, (856 20) 560 7393
ร้านอาหาร
• ร้านอาหารส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตลาดใหญ่ เป็นอาหารแบบง่ายๆ มีตั้งแต่เช้าถึงค่ำ
การเดินทาง
• แขวงอัตตะปือเป็นแขวงตอนใต้สุดของ สปป.ลาว การเดินทางจากกรุงเทพฯ-อัตตะปือนั้น สามารถเลือกการเดินทางเหมือนกับมาแขวงเซกองทุกอย่าง เพราะอยู่ไม่ไกลกัน ใช้เส้นทางเดียวกัน ต่างกันที่รถโดยสารสายใต้ส่วนใหญ่จะมาสิ้นสุดการเดินทางที่แขวงอัตตะปือ สามารถขึ้นรถโดยสารจากเวียงจันทน์ สะหวันนะเขต เมืองปากเซ แขวงสาละวัน และแขวงเซกองใต้ได้ แต่จะสิ้นสุดที่แขวงอัตตะปือเท่านั้น

เที่ยวอัตตะปือ ลาว เที่ยวลาว
เที่ยวอัตตะปือ ลาว เที่ยวลาว
เที่ยวอัตตะปือ ลาว เที่ยวลาว
เที่ยวอัตตะปือ ลาว เที่ยวลาว
เที่ยวอัตตะปือ ลาว เที่ยวลาว
เที่ยวอัตตะปือ ลาว เที่ยวลาว

Untitled Document
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว (LAOS)
• ข้อมูลทั่วไปประเทศลาว แผนที่ลาว การเดินทางลาว • ภาษาลาว วันละคำ
• ประวัติศาสตร์ลาวและเหตุการณ์สำคัญในลาว • วางแผนเดินทางลาว เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับประเทศลาว
• เอกสารการเดินทางเข้าออกลาว วีซ๋าลาว • อาหารลาว ร้านอาหารลาว
• โรงแรมในประเทศลาวทั่วประเทศ • เทศกาลและงานประเพณีลาว
แขวงหลวงพระบาง (Luang Prabang) : เมืองหลวงพระบางมรดกโลก
• หลวงพระบาง : สบายดีหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก • ตำนานเมืองหลวงพระบาง เหตุผลที่หลวงพระบางได้มรดกโลก
• วัดเชียงทอง : สุดยอดสถาปัตยกรรมล้านช้าง • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาท์หลวงพระบาง
• พระราชวังหลวง : พระบาง : พระธาตุพูสี • ร้านอาหาร ภัตตาคาร ที่กินในหลวงพระบาง
• น้ำตกกวางสี : น้ำตกตาดแซะ : ถ้ำติ่ง : หมู่บ้านผานม • อาหารพื้นบ้านตำรับหลวงพระบาง : สลัดผักน้ำ เอาะหลาม เฝอลาว
• วัดวิชุนราช : พระธาตุหมากโม : วัดอาฮาม(ปู่เยอย่าเยอ) • แหล่งชอปปิ้งหลวงพระบาง : ตลาดมืด : ตลาดดารา : บ้านซ่างไห
• วัดธาตุหลวง : วัดใหม่ : วัดแสนสุขาราม : วัดพระบาทใต • ตักบาตรข้าวเหนียวหลวงพระบาง
• เรือนมรดกโลกเชียงม่วน : ย่านบ้านเจ็ก • ปั่นจักรยานเที่ยวชมวัดวาอารามในหลวงพระบาง
• ตลาดเช้าหลวงพระบาง : ตลาดม้ง : กาแฟประชานิยมหลวงพระบาง • เส้นทางสายใหม่สู่เมืองหลวงพระบาง ผ่านเส้นทางน่าน
 
แขวงนครเวียงจันทน์ (Vientiane) : เวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว
• นครเวียงจันทน์ : ข้อมูลเดินทาง แผนที่ ประวัติเมืองเวียงจันทน • เขื่อนน้ำงึม : แดนสวรรค์ของเวียงจันทน
• พระธาตุหลวง : ประตูชัย • เที่ยวรอบนอกเมืองเวียงจันทน์
• หอพระแก้ว : วัดศรีเมือง • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ในเวียงจันทน
• วัดศีรษะเกศ : วัดองค์ตื้อ : อนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช • ร้านอาหารในเวียงจันทน
 
แขวงเวียงจันทน์ : วังเวียง (Vanvieng) กุ้ยหลินเมืองลาว
• วังเวียง : ข้อมูลเดินทาง แผนที่วังเวียง • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ในวังเวียง
• ท่องเที่ยววังเวียง : กุ้ยหลินเมืองลาว • ร้านอาหารในวังเวียง
 
แขวงเชียงขวาง (Xieng Khouang) : ทุ่งไหหิน ทุ่งหินโบราณลี้ลับ
• เชียงขวาง : อดีตสมรภูมิสงครามอินโดจีน • เมืองคูน : เมืองหลวงเก่าแห่งเชียงขวาง
• ทุ่งไหหิน : ไหปริศนาที่รอคอยคำตอบ • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ในเชียงขวาง
 
แขวงจำปาสัก (Champasak) : อดีตราชธานีแห่งลาวใต้
• ลาวใต้ : นครจำปาสัก : ปากเซ ข้อมูลเดินทาง แผนที่ลาวใต • น้ำตกตาดผาส้วม : อุทยานบาเจียง : หมุ่บ้านชนเผ่าลาว
• ปราสาทหินวัดภู : มรดกโลกสถาปัตยกรรมขอมโบราณ • มหานทีสี่พันดอน : แลนด์บริดจ์ฝรั่งเศส : หัวรถจักรโบราณ
• ที่ราบสูงบอละเวน : ไร่ชา : กาแฟลาวขึ้นชื่อ
• โรงแรม : ร้านอาหารเมืองปากเซ • ช้อปปิ้งลาวใต้ : ตลาดดาวเรือง : ตลาดปากเซ
 
แขวงพงสาลี(Phongsaly) : เหนือสุดเมืองลาว
แขวงหลวงน้ำทา (Luangnamtha) : เืมืองแห่งชนเผ่าไทลื้อ
• พงสาลี : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงพงสาล • หลวงน้ำทา : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงหลวงน้ำทา
แขวงสะหวันนะเขต (Savannakhet) : ชายแดนเมืองสวรรค์
แขวงบ่อแก้ว (ฺBokeo) : เมืองแห่งชายแดนไทย
• สะหวันนะเขต : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงสะหวันนะเขต • บ่อแก้ว : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงบ่อแก้ว
แขวงอุดมไชย (ฺOudomsay) : เมืองแห่งธรรมชาติ
แขวงไชยะบุรี (ฺSayaboury) : เมืองแห่งป่าไม้
• อุดมไชย : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงอุดมไชย • ไชยะบุรี : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงไชยะบุรี
แขวงหัวพัน (ฺHouaphanh) : เมืองแห่งสมรภูมิ
แขวงบริคำไชย (ฺBorikhamsay) : ประตูสู่ลาวใต้
• หัวพัน : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงหัวพัน • บริคำไชย : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงบริคำไชย
แขวงคำม่วน (ฺKhammouane) : เมืองแห่งผืนป่าิ
แขวงสาละวัน (ฺSaravane) : เมืองแห่งธรรมชาติและกาแฟ
• คำม่วน : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงคำม่วน • สาละวัน : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงสาละวัน
แขวงเซกอง (ฺSekong): น้ำตกที่สูงที่สุดในลาว
แขวงอัตตะบือ (ฺAttapeu) : เมืองกลางหุบเขาชายแดนเขมร
• เซกอง : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงเซกอง • อัตตะบือ : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงอัตตะบือ
Untitled Document
ทัวร์โปรโมชั่นพิเศษ....
ทัวร์น่านหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางทางน่าน
• LAO01 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน น่าน (ทางเรือ) น่าน ด่านห้วยโก๋น เส้นทางสายใหม่ ท่าเรือปากห้วยแคน ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปเรือกลับเรือ)

• วันที่ 3-5 มี.ค. 61 ท่านละ 6,900 บาท (เปิดจองแล้วค่ะ)
ทัวร์น่านหลวงพระบางทางรถ

• LAO02 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ทางรถ) น่าน ด่านชายแดนห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน หงสา ไชยะบุรี หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปรถกลับรถ)

• กรุ้ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 5-6 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

• LAO03 ทัวร์น่านหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากห้วยแคน ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี วังเวียง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย

• สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว 25 ท่านขึ้นไป
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,500 บาท

ลานนาทัวร์ริ่ง : โทร. 086-345 3730, 087-579-3337, 054 - 765 222 แฟกซ์ 054-710195
สำนักงาน จ.น่าน : 202 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอภููเพียง จ.น่าน 55000

Your Travel We Care..