กาแฟลาว กาแฟปากซ่อง ชาบอละเวน ปากเซ จำปากสัก ลาวใต้ ประเทศลาว
เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel : (HOT LINE)
086-3453730, 087-5793337
LINE No.
083-761 7040, 084 - 335-7175
Email/Skype
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2557
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ข้อมูลท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัว ไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋นชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ เกลือภูเขา
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
เที่ยวน่านกับ อสท.
ท่องเที่ยวน่านกับนิตยสารอสท.
• สองน่องท่องเมืองแฝด
น่านหลวงพระบาง
• ทางภูเขาเรื่องราวเมืองน่าน
• ภูเข้วิถีแห่งขุนเขา
ข้อมูลท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทยกับททท.
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
• ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว
• ข้อมูลท่องเที่ยว กัมพูชา
ข้อมูลท่ิองเที่ยวประเทศลาว  
ที่ราบสูงบอละเวน แหล่งปลูกกาแฟและชาที่สำคัญของลาว
ที่ราบสูงบอละเวน (Boloven Plateau) ซึ่งคนลาวเรียกว่า ภูเพียงบอละเวน แปลว่า "ที่อยู่ของลาวละเวน" ซึ่งเป็นถิ่นฐานของชนกลุ่มน้อยเชื้อสายมอญ-เขมร ที่มีจำนวนมากที่สุดในภูมิภาคนี้ ที่ราบสูงแห่งนี้มีอาณาเขตครอบคลุมแขวงสาละวัน เซกอง จำปาสัก และอัตตะปือ มีความสูงโดยเฉลี่ย 1,200 เมตร จึงเหมาะจะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญๆ นอกจากชาวเผ่าละเวนแล้ว ยังมีเผ่ากะตุ อาลัก ตะโอ้ย และส่วยอาศัยอยู่ด้วย ชนเผ่าเหล่านี้ศรัทธาและันับถือผี นอกจากนี้เผ่าละเวนยังมีฝีมือด้านการทอผ้า โดยนำลูกปัดมาถักทอเข้าเป็นลวดลาย เครื่องมือที่ใช้คือกี่กระตุก แม้ฝีมือการทอจะไม่ประณีตเท่ากับทางตอนเหนือของลาว แต่ก็มีสไตล์ที่โดดเด่น สะท้อนอิทธิพลของเขมรได้อย่างขัดเจน
ไร่ชา
ไร่ชาองลอง เป็นชื่อของเจ้าของไร่ชา เป็นชาวเขมร และปัจจุบันได้มามีภรรยาเป็นชาวลาว และได้มาตั้งถิ่นฐานโดยการปลูกไร่ชา และจำหน่ายใบชาแห้ง ภายในไร่ชายังมีพืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ให้ชมอีกมาก บรรยากาศในไร่ชาเย็นสบาย ระหว่างเดินชมเราสามารถเด็ดยอดอ่อนของใบชามาชิมกันได้ รสชาติของยอดใบชาจะมัน ๆ ฝาดเล็กน้อยา และภายในบ้านของคุณลุงองลอง ยังมีอุปกรณ์คั่วชา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมและชิมชาได้ที่ไร่ชาองลองแห่งนี้
กาแฟลาว : กาแฟปากซ่อง
ของฝากจากเมืองลาวที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบันอย่างหนึ่งนั่นคือ กาแฟคั่วบด ซึ่งนิยมเรียกในชื่อ "กาแฟลาว" ทุกเช้าไม่ว่าจะอยู่ที่เมืองไหนในลาว สามารถหาร้านกาแฟสองข้างทาง เพื่อรับประทานกาแฟกับขนมคู่ (ปาท่องโก๋) ได้ทั่วไป ดังคำที่ว่า มาเมืองลาวต้องนั่งจิบกาแฟลาวยามเช้าดังที่คำขวัญคนลาวว่า "กาแฟปากซ่อง จากสวนของเฮา ถึงจอกของท่าน"

แหล่งปลูกกาแฟสำคัญและใหญ่ที่สุดของลาวอยู่บริเวณที่ราบสูงทางภาคใต้ของประเทศอันมีชื่อว่า ที่ราบสูงบอละเวน ศูนย์กลางของที่ราบสูงแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของการผลิตและจำหน่ายกาแฟของประเทศลาว คือเมืองปากซ่อง จึงเป็นที่มาของยี่ห้อกาแฟว่า "กาแฟปากซ่อง" นับเป็นแหล่งปลูกกาแฟซึ่งมีชื่อเสียงว่าให้รสชาติกาแฟเป็นเยี่ยมแห่งหนึ่งในโลก

ที่ราบสูงบอละเวนสามารถผลิตกาแฟรสชาติเป็นยอดได้ เพราะปริมาณน้ำฝนทางภาคใต้ของล่าวมีค่อนข้างสูง ดินระบายน้ำดี เหมาะแก่การปลูกกาแฟอีกทั้งที่ราบสูงแห่งนี้เป็นภูเขาไฟโบราณซึ่งดับมาหลายร้อยล้านปีแล้ว ดินจากภูเขาไฟอุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหาร จึงทำให้บอละเวนเป็นแหล่งพืชผลสำคัญที่สุดของลาว

แต่เดิม เมื่อต้นศตวรรษที่ 20 นั้น ชาวฝรั่งเศสเป็นผู้นำกาแฟทั้งพันธุ์โรบัสต้าและอราบิก้า เข้ามาปลูกเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ในบริเวณที่ราบสูงบอละเวน ภายหลังเมื่อลาวประกาศเอกราชและขับไ่ล่อิทธิพลฝรั่งเศสออกไปแล้ว ชาวลาวก็ยังคงปลูกกาแฟและผลิตกาแฟจากเมืองปากซ่องเรื่อยมาโดยมิได้ใช้กรรมวิธีสมัยใหม่ จนกระทั่งรัฐบาลลาวเข้ามาส่งเสริมพัฒนากระบวนการผลิต ปัจจุบันกาแฟปากซ่องหรือกาแฟลาวจึงเป็นสินค้าออกที่สำคัญของประเทศ ผลผลิตส่วนใหญ่จะ่ส่งไปยังฝรั่งเศสและเวียดนาม

หากคิดจะซื้อกาแฟลาวเป็นของฝาก ควรซื้อที่ร้านค้าปลอดภาษีตรงสะพานมิตรภาพ หรือตามด่านสากลที่มีร้านค้าปลอดภาษีตั้งอยู่ จะมั่นใจได้ว่า เป็นกาแฟปากซ่องของแท้ที่ผ่านกระบวนการเบลนรสชาติมาแล้ว ไม่มีเปลือกกาแฟคั่วปลอมปนมาด้วยแน่นอน
Untitled Document
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว (LAOS)
• ข้อมูลทั่วไปประเทศลาว แผนที่ลาว การเดินทางลาว • ภาษาลาว วันละคำ
• ประวัติศาสตร์ลาวและเหตุการณ์สำคัญในลาว • วางแผนเดินทางลาว เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับประเทศลาว
• เอกสารการเดินทางเข้าออกลาว วีซ๋าลาว • อาหารลาว ร้านอาหารลาว
• โรงแรมในประเทศลาวทั่วประเทศ • เทศกาลและงานประเพณีลาว
แขวงหลวงพระบาง (Luang Prabang) : เมืองหลวงพระบางมรดกโลก
• หลวงพระบาง : สบายดีหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก • ตำนานเมืองหลวงพระบาง เหตุผลที่หลวงพระบางได้มรดกโลก
• วัดเชียงทอง : สุดยอดสถาปัตยกรรมล้านช้าง • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาท์หลวงพระบาง
• พระราชวังหลวง : พระบาง : พระธาตุพูสี • ร้านอาหาร ภัตตาคาร ที่กินในหลวงพระบาง
• น้ำตกกวางสี : น้ำตกตาดแซะ : ถ้ำติ่ง : หมู่บ้านผานม • อาหารพื้นบ้านตำรับหลวงพระบาง : สลัดผักน้ำ เอาะหลาม เฝอลาว
• วัดวิชุนราช : พระธาตุหมากโม : วัดอาฮาม(ปู่เยอย่าเยอ) • แหล่งชอปปิ้งหลวงพระบาง : ตลาดมืด : ตลาดดารา : บ้านซ่างไห
• วัดธาตุหลวง : วัดใหม่ : วัดแสนสุขาราม : วัดพระบาทใต • ตักบาตรข้าวเหนียวหลวงพระบาง
• เรือนมรดกโลกเชียงม่วน : ย่านบ้านเจ็ก • ปั่นจักรยานเที่ยวชมวัดวาอารามในหลวงพระบาง
• ตลาดเช้าหลวงพระบาง : ตลาดม้ง : กาแฟประชานิยมหลวงพระบาง • เส้นทางสายใหม่สู่เมืองหลวงพระบาง ผ่านเส้นทางน่าน
 
แขวงนครเวียงจันทน์ (Vientiane) : เวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว
• นครเวียงจันทน์ : ข้อมูลเดินทาง แผนที่ ประวัติเมืองเวียงจันทน • เขื่อนน้ำงึม : แดนสวรรค์ของเวียงจันทน
• พระธาตุหลวง : ประตูชัย • เที่ยวรอบนอกเมืองเวียงจันทน์
• หอพระแก้ว : วัดศรีเมือง • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ในเวียงจันทน
• วัดศีรษะเกศ : วัดองค์ตื้อ : อนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช • ร้านอาหารในเวียงจันทน
 
แขวงเวียงจันทน์ : วังเวียง (Vanvieng) กุ้ยหลินเมืองลาว
• วังเวียง : ข้อมูลเดินทาง แผนที่วังเวียง • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ในวังเวียง
• ท่องเที่ยววังเวียง : กุ้ยหลินเมืองลาว • ร้านอาหารในวังเวียง
 
แขวงเชียงขวาง (Xieng Khouang) : ทุ่งไหหิน ทุ่งหินโบราณลี้ลับ
• เชียงขวาง : อดีตสมรภูมิสงครามอินโดจีน • เมืองคูน : เมืองหลวงเก่าแห่งเชียงขวาง
• ทุ่งไหหิน : ไหปริศนาที่รอคอยคำตอบ • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ในเชียงขวาง
 
แขวงจำปาสัก (Champasak) : อดีตราชธานีแห่งลาวใต้
• ลาวใต้ : นครจำปาสัก : ปากเซ ข้อมูลเดินทาง แผนที่ลาวใต • น้ำตกตาดผาส้วม : อุทยานบาเจียง : หมุ่บ้านชนเผ่าลาว
• ปราสาทหินวัดภู : มรดกโลกสถาปัตยกรรมขอมโบราณ • มหานทีสี่พันดอน : แลนด์บริดจ์ฝรั่งเศส : หัวรถจักรโบราณ
• ที่ราบสูงบอละเวน : ไร่ชา : กาแฟลาวขึ้นชื่อ
• โรงแรม : ร้านอาหารเมืองปากเซ • ช้อปปิ้งลาวใต้ : ตลาดดาวเรือง : ตลาดปากเซ
 
แขวงพงสาลี(Phongsaly) : เหนือสุดเมืองลาว
แขวงหลวงน้ำทา (Luangnamtha) : เืมืองแห่งชนเผ่าไทลื้อ
• พงสาลี : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงพงสาล • หลวงน้ำทา : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงหลวงน้ำทา
แขวงสะหวันนะเขต (Savannakhet) : ชายแดนเมืองสวรรค์
แขวงบ่อแก้ว (ฺBokeo) : เมืองแห่งชายแดนไทย
• สะหวันนะเขต : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงสะหวันนะเขต • บ่อแก้ว : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงบ่อแก้ว
แขวงอุดมไชย (ฺOudomsay) : เมืองแห่งธรรมชาติ
แขวงไชยะบุรี (ฺSayaboury) : เมืองแห่งป่าไม้
• อุดมไชย : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงอุดมไชย • ไชยะบุรี : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงไชยะบุรี
แขวงหัวพัน (ฺHouaphanh) : เมืองแห่งสมรภูมิ
แขวงบริคำไชย (ฺBorikhamsay) : ประตูสู่ลาวใต้
• หัวพัน : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงหัวพัน • บริคำไชย : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงบริคำไชย
แขวงคำม่วน (ฺKhammouane) : เมืองแห่งผืนป่าิ
แขวงสาละวัน (ฺSaravane) : เมืองแห่งธรรมชาติและกาแฟ
• คำม่วน : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงคำม่วน • สาละวัน : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงสาละวัน
แขวงเซกอง (ฺSekong): น้ำตกที่สูงที่สุดในลาว
แขวงอัตตะบือ (ฺAttapeu) : เมืองกลางหุบเขาชายแดนเขมร
• เซกอง : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงเซกอง • อัตตะบือ : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงอัตตะบือ
Untitled Document
ทัวร์โปรโมชั่นพิเศษ....
ทัวร์น่านหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางทางน่าน
• LAO01 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน น่าน (ทางเรือ) น่าน ด่านห้วยโก๋น เส้นทางสายใหม่ ท่าเรือปากห้วยแคน ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปเรือกลับเรือ)

• วันที่ 3-5 มี.ค. 61 ท่านละ 6,900 บาท (เปิดจองแล้วค่ะ)
ทัวร์น่านหลวงพระบางทางรถ

• LAO02 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ทางรถ) น่าน ด่านชายแดนห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน หงสา ไชยะบุรี หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปรถกลับรถ)

• กรุ้ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 5-6 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

• LAO03 ทัวร์น่านหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากห้วยแคน ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี วังเวียง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย

• สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว 25 ท่านขึ้นไป
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,500 บาท

ลานนาทัวร์ริ่ง : โทร. 086-345 3730, 087-579-3337, 054 - 765 222 แฟกซ์ 054-710195
สำนักงาน จ.น่าน : 202 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอภููเพียง จ.น่าน 55000

Your Travel We Care..