ช้อปปิ้งลาวใต้ : ตลาดดาวเรือง ตลาดปากเซ ดิวตี้ฟรีช่องเม็ก
ข้อมูลท่ิองเที่ยวประเทศลาว
ช้อปปิ้งลาวใต้ : ตลาดดาวเรือง ตลาดปากเซ

ตลาดดาวเรือง
ตลาดดาวเรืองเป็นตลาดที่ใหญ่แห่งหนึ่งของแขวงจำปาสัก โดยตลาดแห่งนี้ได้สร้างขึ้นโดยเจ้ดาวเรือง (เจ้าของตลาด) และตลาดดาวเรืองยังเป็นที่จำหน่ายสินค้ามากมายทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเครื่องเงิน เครื่องหนัง เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนม อาหาร ยารักษาโรค ฯ ตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของประชาชนชาวลาวที่มาประกอบอาชีพและทำธุรกิจที่นี่เป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้ตลาดแห่งนี้พลุกพล่านไปด้วยผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า พ่อค้าแม่ค้า และนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาที่ตลาดแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย
ตลาดปากเซ
ตลาดปากเซ เป็นตลาดที่มีสินค้าทั่ว ๆ ไปจำหน่าย ส่วนมากจะเป็นสินค้าที่พบได้ในเมืองไทย เช่น สินค้าจำพวกเสื้อผ้า ของกินทั่ว ๆ ไป และสินค้า OTOP ที่อยู่ฝั่งไทย ตลาดปากเซจะคึกคักในช่วง 17.00 น. ถึง 22.00 น. นักท่องเที่ยวจะมาเลือกจับจ่ายใช้สอยกันค่อนข้างหนาตาพอสมควร ในตลาดปากเซจะมีตึกที่จำหน่ายสินค้าอยู่ 3 ชั้นด้วยกัน สามารถเลือกชมและเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย
ตลาดเนื้อสัตว์ (กม.14)
เป็นตลาดนัดในช่วงเย็นของชาวลาว ส่วนมากจะมีประชาชนชาวลาวนิยมมาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดแห่งนี้ในช่วงเย็น ่พ่อค้าแม่ค้าส่วนมากจะนำสินค้ามาจากป่า หรือบางรายก็เลี้ยงหรือเพาะปลูกเอง ส่วนมากสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นพวก ปลาจากลำน้ำโขง และสัตว์ป่าจำพวก ไก่ป่า หมู่ป่า เก้ง ลิง ฯ และยังมีสัตว์เลี้ยงและพืชผลทางการเกษตรที่ชาวบ้านนำมาจำหน่ายเอง เช่น หมู ไก่ ผักสวนครัวต่าง ๆ ตลาดแห่งนี้จะมีเจ้าหน้าตำรวจทางลาวคอยดูแลในการนำสัตว์ต่าง ๆ มาจำหน่าย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้าไปซื้อสินค้า หรือเที่ยวชม จะห้ามถ่ายรูปเนื่องจากเป็นข้อห้ามของทางลาว (ไกด์ลาวบอกมา)
ตลาดปากซ้อง (อ.เมืองปากซ้อง)
เป็นตลาดแห่งหนึ่งของ เมืองปากส้อง จึงทำให้ชาวลาวมาจับจ่ายใช้สอยตลาดแห่งนี้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งตลาดแห่งนี้มีของจำหน่ายเกือบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภค และบริโภ