ประเทศลาว โรงแรมประเทศลาว โรงแรมหลวงพระบาง โรงแรมเวียงจันทน์ โรงแรมวังเวียง โรงแรมเชียงขวาง โรงแรมจำปาสัก โรงแรมลาว
เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel : (HOT LINE)
086-3453730, 087-5793337
LINE No.
083-761 7040, 084 - 335-7175
Email/Skype
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2557
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ข้อมูลท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัว ไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋นชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ เกลือภูเขา
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
เที่ยวน่านกับ อสท.
ท่องเที่ยวน่านกับนิตยสารอสท.
• สองน่องท่องเมืองแฝด
น่านหลวงพระบาง
• ทางภูเขาเรื่องราวเมืองน่าน
• ภูเข้วิถีแห่งขุนเขา
ข้อมูลท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทยกับททท.
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
• ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว
• ข้อมูลท่องเที่ยว กัมพูชา
ข้อมูลท่ิองเที่ยวประเทศลาว  
โรงแรม : รีสอร์ท : บ้านพัก ประเทศลาว
เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว
• Elephat Crossing Hotel 45-85 USD
• The Hotel Nam Song 40 USD
• Thavonsouk Bungalows 18-20 USD
• The Sivixay Guesthouse
• Pany Guesthouse
•
Chantala Guesthouse
• Phoukhio Guesthouse
• Bountang Guesthouse
• Champa Guesthouse
• Saysong Guesthouse
• Nana Guesthouse
• Dokhoun Guesthouse
• Luangkhoun Guesthouse
• Ng Guesthouse
แขวงอัตตะปือ ประเทศลาว
• Samakysay Hotel
Samakysay Dist.
Tel : (856-36) 211 031

• Attapeu Palace
Ban Watluang Samakkhixai Dist.
Tel : (856-31) 211 204 Fax : (856-31) 211 834

• Alounsothsai GH
Ban Watluang Samakkixai Dist.
Tel : (856-36) 211 250

• Ampone GH
Ban Boungxai Samakkxai Dist.
Tel : (856-31) 211 069

• Red Cross GH
Ban Saisamphanh Samakkixai Dist.
Tel : (856-31) 211 081

• Sousomphon GH
Ban Watluang Samakkhixai Dist.
Tel : (856-31) 211 046

• Thavivanh GH
Ban Xevai Samakkhixai Dist.
Tel (856-36) 211 090

• Thadsombandith GH
Samakysay Dist.
Tel : (856-36)211 650

แขวงบอลิคำไซ ประเทศลาว
• Hongxay Hotel
Hongxai Village,Paksanh Dist.
Tel: (856-54) 212 362

• Manolom Hotel
Phonxai Hotel.Paksanh Dist.
Tel: (856-54) 212 363

• Phonthip Hotel
Bolikhan Dist.
Tel: (856-30) 523 5093

• Phouthavong Hotel
Nongpong Village Khamkeuth Dist.
Tel: (856-54) 341 074

• Suankulape Hotel
Paksanh Dist.
Tel: (856-54) 790 733

• Souliya Hotel
Khamkeuth Dist.
Tel: (856-54)341 111

• Saybouathong Hotel
Khamkeuth Dist.
Tel: (856-54)341 186

• Sayo Hotel
Thong Chaleun Village, Khamkeut Dist.
Tel: (856-54)341 029

• Viengvilay Hotel
Ban Syvilay.Paksanh Dist.
Tel: (856-54)212 634

• Vilaisak Hotel
Paksanh Dist.
Tel: (856-54)212 311

• Khamthong GH
No 8A Road,Khankeuth Dist.
Tel: (856-54)341 033

• Leuthvilay GH
4B Road,Sisavad Village Borlikhanh Dist.
Tel: (856-54)242 3645

• Maelieng BouKhai GH
Ban Simoungkhoun, Pakxan Dist.
Tel: (856-54)212 638

• Ouan Kham GH
8 B Road,Khamkeuth Dist.
Tel: (856-54)241 284

• Phavisouk GH
No 13 Road,Sivilay Village,Pakxan Dist
Tel: (856-54)212 768

• Pakxan Phatthana GH
No 13 Road,Ban Mixay Pakxan Dist.
Tel:(856-54) 212 303

• Souky GH
8 B Road,Khamkeuth Dist.
Tel: (856-54)241 367

• Thongmark GH
No 13 Road, Thaphabath Dist.
Tel: (856-54)530 087

• Viengphon GH
13 South RD,Pakkading Dist.
Tel: (856-54)233 7871

• Huasieth Resoth
13 South RD,Paksanh Dist.
Tel: (856-54)212 300

แขวงคำม่วน ประเทศลาว
• Khammouan Hotel
Setthathirath Street Thakhek Dist.
Tel : (856-51) 212 216 Fax : (856-51) 212 370

• Thakhekmai Hotel
Vientiane Street, Thakhek Dist.
Tel : (856-51) 212 048

• Sousomboune GH
Setthathirat Street Thakhek Dist
Tel : (856-51) 212 225

แขวงหลวงน้ำทา ประเทศลาว
• Hongtha Hotel
Ban Xaysomboune, Namtha Dist.
Tel : (856-86) 312 207-8

• Oudomsinh Hotel
Ban Oudomsinh, Namtha Dist.
Tel : (856-86) 312 077

• Singchaleune Hotel
Chieng Gnuen Village Namtha Dist..
Tel.(856-81) 212 347

• Boat Landing GH
Ban kon
Tel.(856-86) 312 398
www. theboatlanding.com

• Bus Station GH
Ban khon
Tel.(856-86) 212 090

• Bounvong GH
Ban Nongboua Vieng Villg
Tel.(856-86) 212 393

• DanNeua GH
Ban Xiengchay, Sing Dist.
Tel.(856-81) 212 376

• Darasavath GH
Ban Nongbouavieng Namtha Dist…
Tel.(856-86) 211 299

• Koesouphon GH
Ban Nongbouavieng
Tel.(856-086) 212 979

• Kourlao GH
Ban Xaysomboun, Namtha Dist...
Tel.(856-86) 211 111

• Luangnamtha GH
Ban Nathon Village Namtha Dist...
Tel.(856-86) 312 087

• Manichan GH
Ban Xiengchay ,Sing Dist..
Tel.(856-81)312 209

• Moungsing GH
Ban Xiengchay ,Sing Dist..
Tel.(856-81)212 371

• Nongbouavieng GH
Namtha Dist.
Tel.(856-86)312 359

• Phaikham GH
Ban Phonxay,Sing Dist..
Tel.(856-86)312 302

• Phoutath GH
Ban Phonxay,Namtha Dist.
Tel.(856-86)312 302

• Phoutath GH
Tath Village
Tel.(856-81)312 083

• Puoui GH
Ban Singcaleun, Sing Dist.
Tel.(856-86)212 348

• Palan GH
Ban Oudomsinh Village,Namtha Dist..
Tel.(856-86)312 439

• Saykhonglohgsak GH
Ban Phonesay Village Namtha Dist..
Tel.(856-86)312 257

• Saengdeuane GH
Ban Xingchay, Sing Dist.
Tel.(856-86)212 069

• Singmixay GH
Ban Xingchay, Sing Dist.
Tel.(856-81)212 346

• Sinsavanh GH
Ban Xaysomboune, Namtha Dist.
Tel.(856-86)211 141

• Soulivong GH
Ban Oudomsinh Village
Namtha Dist.
Tel.(856-86)321 253

• Tayleu GH
Ban Phonsay Village
Tel.(856-86)211 266

• Tailue GH
Ban Xiengchay, Sing Dist.
Tel.(856-81)212 375

• Tai Neua GH
Chieng Chay Village
Tel.(856-81)212 358

• Viengphon GH
Cieng Chay Village

• Viengxay GH
Ban Chiengchai Village,
Tel.(856-81)312 372

• Vila GH
Ban NongbouaVieng,
Namtha Dist..
Tel.(856-86)312 425

แขวงอุดมไชย ประเทศลาว
• Chien Chieng Hotel
Ban Baumphoung Village
Tel.(856-81)312 486

• Phousan Hotel
Ban Nonglaeng Village
Xai Dist.
Tel.(856-81)211 439

• Phouxai Hotel
Navanenoy Village
Tel.(856-81)312 140

• Singthong Hotel
Ban NongLaeng Village
Xai Dist.
Tel.(856-81)211 061

• Xaysi Hotel
Ban vang Hai Village
Tel:(856-81)312 450

• Boua khao GH
Nah Laoh Village
Tel:(856-81)312 269

• Bounmy GH
Pak Baeng Village
Tel:(856-81)212 294

• Dokbouadeng I GH
Bouam Pheung Village
Tel:(856-81)312 875

• Dokbouadeng II
Navanenoy Village
Tel:(856-81)312 075

• Donvila Sak GH
Pak Baeng Village
Tel:(856-81)212 315

• Dongsanguan GH
Ban Bouampheung Village Xai Dist.
Tel.(856-81)513 985

• Kongkhaidan Neu GH
Bouam Phoung Village
Tel.(856-81)413 128

• Khoun Keo GH
Nong Maeng Da Village
Tel.(856-81)313 483

• Kouam Mali GH
Pak Baeng Village
Tel.(856-81)

• Linda I GH
Road No.2 Ban Bouamfeuang, Xai Dist.
Tel.(856-81)312 437

• Linda II GH
Pa Sak Village
Tel.(856-81)211 242

• Long Oor GH
Don Keop Village
Tel.(856-81)312 127

• Lithavisay GH
Bouam Phoung Village
Tel.(856-81)212 175

• Manitongvang GH
Nong Laeng Village
Tel.(856-81)312 056

• Mitha Pap GH
Mon Tai Village
Tel.(856-81)211 450

• Mi Mi GH
Pak Baeng Village
Tel.(856-81)

• Nong Laeng GH
Nong Laeng Village
Tel.(856-81)108 649

• Phoutath GH
Navane noy Village
Tel.(856-81)210 797

• Peksome Phon GH
Bouam Phoung Village
Tel.(856-81)211 916

• Pak Baeng GH
Pak Baeng Village
Tel.(856-81)

• Phon Tip GH
Pak Baeng Village
Tel.(856-81)

• Phantha Vong GH
Pak Baeng Village
Tel.(856-81)

• Phone Thong GH
Baeng Louang Village
Tel.(856-81)

• Sinh Peth GH
Navane Noy Village
Tel.(856-81)109 874

• Souknali GH
Navanenoy Village
Tel.(856-81)211 155

• Some Boune GH
Pa Sak Village
Tel.(856-81)312 214

• Seuan Na Lath GH
Bouam Phoung Village
Tel.(856-81)312 384

• Sailome Yane GH
Poh xay Village
Tel.(856-81)211 377

• Sing Oudome GH
Vang Hai Village
Tel.(856-81)211 422

• Sai Namse GH
Home Say Village
Tel.(856-81)

• Vinla Salika GH
Pak Baeng Village
Tel.(856-81) 212 306

• Vathsa Nah GH
Pak Baeng Village
Tel.(856-81) 212 302

• Vongpachith GH
Navanenoy Village
Tel.(856-81) 312 455

• Yang Lu GH
Nong Laeng Village
Tel.(856-81) 312 107

• Luangxay Resort
Kheamkhong Village Pakbeng Dist.
Tel.(856-81) 212 296

• Ngoi Hai Resort
Chan Da Lade Village
Tel.(856-81) 020 5517178

• Pak Baeng Lod Resort
Outh Sama Village
Tel.(856-81) 212 304

• Vang Kham Salika Resort
Syphansalika Village
Tel.(856-81) 020 5580075

แขวงพงสาลี ประเทศลาว
• Phoufa Hotel
Phongsali Dist.
Tel.(856-88) 210 031

• Phongsali Hotel
Phongsali Dist.
Tel.(856-88) 210 042

• Saoli Hotel
Khoua Dist.
Tel.(856-88) 210 811

• Vipli Phone Hotel
Phongsali Dist.
Tel.(856-88) 210 111

• Bouavan Gh
Khoua Dist.
Tel.(856-88) 210 807

• Gny houa GH
Phongsali Dist.
Tel.(856-88) 210 186

• Hong Thong GH
Boun Tai Dist.
Tel.(856-88) 210 803

• Jienyiern GH
Boun Neua Dist.

• Khem Num Lane GH
Boun Tai Dist.
Tel.(856-88) 210 873

• Kamsokmai GH
Phongsali Dist.
Tel.(856-88) 210 033

• Kethsana GH
Khoua Dist.
Tel.(856-88) 210 821

• Kamou GH
Khoua Dist.
Tel.(856-88) 210 884

• LaoBur GH
Boun Neua Dist.

• Muongsamphan GH
Samphan Dist.

• Nangpeth GH
Samphan Dist.

• Oudom GH
Boun Neua
Tel.(856-88) 210 788

• Ouseang GH
Boun Neua Dist.

• Phouxang GH
Gnod Ou Dist.

• Seasali Gh
Phongsali Dist.
Tel.(856-88) 210 165

• Singsavanh GH
Khoua Dist.
Tel.(856-88) 210 812

• Saengkham GH
Gnod Ou Dist.
Tel.(856-88) 210 988

• Sangmany GH
Boun Neua Dist.

• Thongsana Gh
Boun Tai Dist.

แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว
• Dokpheksavanh Hotel
Chaimuong Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 189

• Hungthip Hotel
Phetsarath Street, Kaysone District.
Tel: (856-41)212 262 Fax: (856-41) 212 860

• Lattanasavanh Hotel
Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 428

• Nanhai Hotel
Latsavongseuk Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 371 Fax: (856-41) 212 916

• Phonepaseuth Hotel
Santisouk Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 158 Fax: (856-41) 212 916

• Phonevilay Hotel
Phetsalath Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 284

• Pounlaody Hotel
Outhoumphon Dist.
Tel: (856-41) 433 1026

• Santiphap Hotel
Chaleummuong Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 177

• Savanbanhao Hotel
Sennan Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 202 Fax: (856-41) 212 944

• Xangpeuk Hotel
Kaysone District.
Tel: (856-41)

• Anousone GH
Sysavangvong Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 339

• Chansamone GH
Kaisone Street, Kaysone District.
Tel: (856-20) 554 0077

• Champhone GH
Champhone Dist.
Tel: (856-41) 311 046

• Daoheung GH
Kaisone Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 215 256

• Daengsavanh GH
Kaysone District.

• Hongthong GH
13 Number Street, Champhone Dist.
Tel: (856-41) 214 985

• Homkeao GH
Kaisone Sreet, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 342

Khounthalilack GH
Xiengsa Street, Kaysone District,
Tel: (856-41) 212 797

Lina GH
Chaokin Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 404

Lamngeunh GH
No.9 Street, Phine Dist.
Tel: (856-41) 214 971

Malapheth GH
Chomkeo Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 517

Mekhongchamkat GH
Kaisone Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 342

Mekhong GH
Tahea Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 522

Nilamonpaphao GH
9 Number Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 342

Olod GH
9 Number Street,
Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 831

Pasanmith GH
Oudomsin Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 026

Pathoumphone GH
Santisouk Street, Kaysone District.
Tel: (856-20) 554 0361

Phetnakhon GH
13 Number Street, Kaysone District.
Tel: (856-20) 554 0416

Phonsavangtai GH
Sivilai Street, Kkaysone District.
Tel: (856-20) 213 284

Phonnimith GH
Dindengkeha Street, Kaysone District.
Tel: (856-20) 554 0720

Sonxay GH
9 Number Street, Outhuomphone Dist.
Tel: (856-41) 431 276

Savansoukchai GH
Payapouy Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 321

Savansaykhong GH
Tahea Street, Kaysone District.
Tel: 9856-41) 212 775

Souphaphone GH
Chaimuang Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 214 150

Savanphatthana GH
Senna Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 213 955

Soulinsouk GH
Makkasavan Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 213 436

Savansomchai GH
Chaokin Street, Kaysone District.
Tel: (856-20) 554 0729

Sodachan GH
Dindengkeha Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 354

Tongphaxay GH
13 Number Street, Outhoumphone Dist.
Tel: (856-41) 431 102

Vilaysack GH
Ladsadanai Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 213 604

Vidary GH
Chomkeo Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 270

Vienghxai GH
9 Number Street, Xepon Dist.
Tel: (856-41) 214 895

Vannysouk GH
Dkhanpasa Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 521

Vany-Siew GH
Songkhonr Dist.
Tel: (856-41) 530 310

Xayamoungkhoune GH
Lasavongseuk Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 426

Xaysouk GH
Phetsalath Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 207

Xokamnouay GH
Chaimeuang Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 214 928

Savanhsyekhong Resort
Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 755

แขวงสาละวัน ประเทศลาว
Axim
Salavanh Dist.
Tel: (856-34) 211 062

Chindavone
Salavanh Dist.
Tel: (856-34) 211 065

Keophonesavanh GH
Salavanh Dist.
Tel: (856-34) 211 186

Nangtim GH
Salavanh Dist
Tel: (856-34) 214 176

Somly GH
Saravanh Dist.
Tel: (856-34) 212 475

Siphaseuth GH
Salavanh Dist
Tel: (856-34) 214 185

Sayse Tad Lo GH and Resort
Lao Ngam Dist
Tel/Fax: (856-34) 214 054
Mobile:(856-020) 557/8177,5762473

Somdy GH
Salavanh Dist
Tel: (856-34) 256 041

Souphavanh GH
Salavanh Dist
Tel: (856-34) 211 558

Santi GH
Laogam Dist.
Tel: (856-34) 213 181

Sinsamay II
Salavanh Dist.
Tel: (856-34) 211 776

Singsomvang GH
Laogam Dist.
Tel: (856-34) 300 071

Tathloth GH
Salavanh Dist.
Tel: (856-34) 214 480

Thiphaphone
Salavanh Dist.
Tel: (856-34) 211 063

Xaykham Gh
Salavanh Dist.
Tel: (856-34) 211 776

แขวงไชยะบุรี ประเทศลาว
Xayabouli Mai Hotel
Xayabouli Dist. Simuang Village
Tel: (856-74) 211 116

Eliphanglot Hotel
Hongsa Dist. Phonesay Village
Tel: (856-74) 211 788

BouaThong GH
Natornoy Vill. Xayabouli Dist.
Tel: (856-74) 211 637

Boungvong GH
Sikhoun Village Xayabouli Dist.
Tel: (856-74) 211 529

Daochan GH
Xayabouli Dist. Nonesavanh Vill.
Tel: (856-74) 244 168

Hongkha
Hongsa Dist. Phonesay
Tel: (856-74) 211 787

Hongkham GH
Simuang Vill. Xayabouli Dist.
Tel: (856-74) 211 38

Hongvilay GH
Simuang Vill. Xayabouli Dist.
Tel: (856-74) 211 068

Khaemkhong GH
Pak Lai Dist. Nasavang Vill.
Tel: (856-74) 211 733

Khamsamay GH
Pak Lai Dist. Nasavang Vill.
Tel: (856-74) 209802918
Fax: (856-74)

Keoaloun GH
Simuang Vill. Xayabouli Dist.
Tel: (856-74) 211 013

Lamdouane GH
Pak Lai Dist. Ssavathsomphou Vill.
Tel: (856-74) 209803451

Minta GH
Chomephet Vill. Kandthao Dist.
Tel: (856-74) 211 84

Namping GH 1
Sisa Adsompou Vill, Palai Dist
Tel: (856-74) 211 765 (020) 9977068, 9872770

Pavina GH
Simuang Vill. Xayabouli Dist.
Tel: (856-74) 211 608

Phoungeun GH
Naxing Vill, Phieng Dist.
Tel: (856-74) 211 013

Sailomyen GH
Simuang Vill. Xayabouli Dist.
Tel: (856-74) 211 156

Saynamkae GH
Phonesa Arth Village
Hongsa Dist.
Tel: (856-74) 211 786

Sisuphan GH
Phonesa Arth Village Hongsa Dist.
Tel: (856-74) 211 791

Silivanh GH
Siphoum Vill. Kandthao Dist.
Tel: (856-74) 211 813

Somboun GH
Nasavang Vill. Pak Lai Dist.
Tel: (856-74) 211 763

Saengchaleun GH
Nasavng Vill. Pak Lai Dist.
Tel: (856-74) 211 995

Tou Tou GH
Dokngeun Vill. Xayabouli Dist.
Tel: (856-74) 211 119

Thantavanh GH
Simuang Vill. Xayabouli Dist. Tel: (856-74) 211 162

Thaokand GH
Siphoum Vill. Kandthao Dist.
Tel: (856-74)

Thaokan GH
Houay Aoum Vill, Phieng Dist.
Tel: (856-74) 211 013

Vannasone GH
Sisavang Vill. Pak Lai Dist.
Tel: (856-74) 211 767

Namping Resort
Namsong Vill. Pak Lai Dist.
Tel: (856-74) 020 9977068

แขวงเซกอง ประเทศลาว
• Sekong Hotel
Bane Nonemysay Village
Tel: (856-038) 211 039

• Sekong GH
Bane Wathluang Village
Tel: (856-038) 211 086

แขวงเชียงขวาง ประเทศลาว
• Daophone Hotel
Tel:(856-61) 312 092

• Vansanathonghaihin Hotel
Tel:(856-61) 213 710

• Duangkeomany Hotel
Tel:(856-20) 569 5052

• Mali Hotel
Ban Phonsavan, Pak Dist.
Tel:(856-61) 312 031 Fax:(856-61) 312 395

• Phonesavan Hotel
Ban Phonsavan Neua.
Tel:(856-61) 312 206

• Phouxang Hotel
Ban Phonsavan
Tel:(856-61) 312 097

• Phouphadeng Hotel
Ban Phonsavan
Tel:(856-61) 312 897

• Phousang Hotel
Tel:( 856-61) 312 097

• Pithsamai Hotel
Tel:(856-61) 211 678

• Vansana Plain of Jars Hotel
Ban Phonsavanh
Tel:(856-61) 213 170-6 Fax:(856-61) 213 174

• Xiengkhuangai Hotel
Tel:(856-61) 312 206

• Angpathong GH
Tel:(856-61) 312 448

• Banna GH
Tel:(856-61) 212 484

• Berha GH
Tel:(856-61)312 349

• Dokpherngkhaao Gh
Tel:(856-61) 312 403

• Dokkhoun GH
Tel:(856-61) 312 189

• Haihin GH
Tel:(856-61) 312 252

• Kongkeo GH
Tel:(856-61) 211 354

• Keoudoune GH
Tel:(856-61) 211 003

• Khuokha GH
Tel:(856-61) 211 216

• Moungphoun GH
Tel:(856-61) 312 046

• Nai GH
Tel:(856-61) 312 454

• Namhonyai GH
Kham District
Tel:(856-030) 517 0572

• Phimmahaxay GH
Tel:(856-61) 312 099

• Phonesa-art GH
Tel:(856-20) 566 0913

• Phoukam GH
Tel:(856-61) 312 121

• Phouchan GH
Ban Phonsavan
Tel:(856-61) 312 113

• Saengtavan GH
Tel:(856-61) 211 131

• Samphanduangpakop GH
Tel:(856-61) 312 053

• Sipaserth GH
Tel:(856-61) 312 075

• Sayphoun GH
Tel:(856-61) 212 464

• Sayphasouk GH
Tel:(856-20) 766 0670

• Sengdeuane GH
Tel:(856-61) 252 415

• Souksakhone GH
Tel:(856-20) 547 3224

• Thiengchalern GH
Tel:(856-61) 211 774

• Vingthong GH
Tel:(856-61) 312 044

• Vavangsayswa GH
Tel:(856-20) 577 0614

• Van Ahloun GH
Tel:(856-61) 312 078

• Yongnengvang GH
Tel:(856-20) 566 0190

• Phouchan Resort
Tel:(856-61) 312 264

แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว
• Keo Oudomphone Hotel
Saykang Street, Ban Houexaitai Village
Tel : (856-84) 211 504 Fax : (856-84) 312 006

• Keochampa Hotel
Saykang Street, Ban Houexai Neua Village
Tel : (856-84) 211 505

• Mekong Hotel
Saykang Street, Ban Houexaitai Village
Tel : (856-84) 211 274

• Thaivisinh Hotel
Saykang Street, Ban Houexai Neua Village
Tel : (856-84) 211 502

• Arimid GH
Saykang Street, Houexay Dist.
Tel : (856-84) 211 040

• Chalensinh GH
Kemkong Street, Ton Pheung Dist.
Tel : (856-84) 211 593

• Houexay GH
Saykang Street, Houexay Dist.
Tel : (856-84) 211 064

• Manilath GH
Saykang Street, Houexay Dist.
Tel : (856-84)211 503

• Phetdakham Gest House
SaiKang Rd, Houexai Dist.
Tel : (856-84) 211 198

• Thaivisnh Guest House
Saikang Rd, Houexai Dist.
Tel : (856-84) 211 155

• Resort Yoddoy
Saikang Rd, Houexai Dist.
Tel : (856-84) 211 076

• Vangview Resort
Saikang Rd, Houexai District
Tel : (856-84) 211 444

แขวงจำปาสัก ประเทศลาว
• Champasak Palace Hotel
No 13 Rd,Pakse dist.
Tel: (856-31)212 263 Fax: (856-31)212 781

• Champa Residence Hotel
No 13 Rd,pakse Dist.
Tel:(856-31)212 120

• Houay Gnangkham Hotel
No 13 road, Pakse Dist.
Tel:(856-31) 212 755-6 Fax: (856-31) 212 756

• Laohuong Hotel
Phati Street,Xamneua Dist.
Tel:(856-64) 312 018
Fax: (856-64) 312 213

• Phansai Hotel
Phanti Streets,Xamneua Dist.
Tel:(856-64) 312 115

• Indocruse Boatel
Ban watluang .Pakse Dist.
Tel:(856-64) 312 836

• Pakse Hotet
No 5 road, Pakse Dist.
Tel:(856-31) 212 131

• Phonsavanh Hotel
No 13 road, Pakse Dist.
Tel:(856-31) 212 842

• Salachampa Hotel
No 13 road, Pakse Dist.
Tel:(856-31) 212 646

• Soukhamlane Hotel
No 13 road, Pakse Dist.
Tel:(856-31) 212 002

• Muongkhong GH
Ben Kangkhong,khong Dist
Tel:(856-31) 213 011
Tel:(856-31) 212 503

• Saladonekhong GH
Ban Kangkhong, Khong Dist.
Tel: (856-31) 212 725

• Salawatphou GH
No 14 Road, Champasak Dist.
Tel : (856-31) 212 213

• Vannapha GH
Ban Thong, Pakse Dist.
Tel : (856-31) 212 502

• Vannapha GH
Ban Thaluang, Pakse Dist.
Tel : (856-31) 212 502

• Villa Muongkhong GH
Khong Dist.
Tel : (856-31) 212 011, 212 503

แขวงหัวพัน ประเทศลาว
• Laohung Hotel
Tel : (856-64) 312 018

• Phasay Hotel
Tel : (856-64) 312 115

• Thavisay Hotel
Tel : (856-20) 571 2392
Viengsay District

• Keamnong GH
Tel : (856-20) 566 5062
Viengsay District

• Bounhhome GH
Unit 46 Ban Phanay, Xamneau District
Tel : (856-064) 312 223

• Danxam GH
Tel : (856-64) 312 407

• Kaemxam GH
Phati Street,Xamneua Dist.
Tel : (856-64) 312 111

• Keosithong GH
Tel : (856-64) 312 512

• Longmar GH
Tel : 856-64) 312 230

• Outhaithany GH
Phati Street, Xamneua Dist.
Tel : (856-64) 312 121

• Phanxam GH
Phati Street, Xamneua Dist.
Tel : (856-64) 312 255

• Phatphousay GH
Tel : (856-64) 312 943

Phanxay GH
Xamneua Dist.
Tel : (856-64) 312 115

• Phengphan GH
Tel : (856-64) 312 006

Phetmisay GH
Tel : (856-64) 312 254

• Phonechalern GH
Tel : (856-64) 314 302

• Phouthanou GH
Tel : (856-64) 312 735

• Phouluang GH
Tel : (856-64) 312 169

• Phouthong GH
041 Phati Stret, Xamneua Dist.
Tel : (856-64) 312 271

• Singphasert GH
Tel : (856-64) 312 990

• Souliyo GH
Tel : (856-64) 312 462

• Thamuong GH
Phati Street, Xamneua Dist.
Tel : (856-64) 312 141

แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว
• Haysoke Hotel
224/PB Phouvao Rd,
Tel.(71)212 278 , 254488 Fax. (856-71) 254499

• Manoluck Hotel
Phouvao Street, Ban Pongkham, Luangprabang
Tel.(856-71)212 250 Fax. (856-71) 212 508

• Mouangluang Hotel
Bounkhong Street, Ban Thatluang, Luangprabang Dist.
Tel.(856-71)212 263 Fax. (856-71) 212 263

• Naviengkham Hotel
Phothisanse Street,Ban Naviengkham, Luangprabang Distrct.
Tel.(856-71)212 439 Fax. (856-71) 212 739

• New Luangprabang Hotel
Sisavangvong Street, Ban Pakham, Luangprabang Dist.
Tel.(856-71)212 194 Fax. (856-71) 212 534

• Phousi Hotel
Setthathirath Street Road, Luangprabang Dist
Tel.(856-71)212 717 Fax. (856-71) 212 719

• Vientiane office:
Tel.(856-21)212 633-4 Fax. (856-21) 212 635

Rama Hotel
Vixunnarath Street, Ban Visoun, Luangprabang Dist.
Tel.(856-71)212 247 Fax. (856-71) 212 266

• Sirivongvanh Hotel
Phouvao Street, Luangprabang Dist.
Tel.(856-71)212 278

• Souvannaphoum Hotel
Phothisarath Road, Namphou square, Luangprabang Dist..
Tel.(856-71)212 200 Fax. (856-71) 216 306

• Sanakeo Hotel
Ban Phongkham,Phouvao Rd.
Tel.(856-71)252 992 Fax. (856-71) 253 050

• Villasanti Hotel
Sakkarine Street, Luangprabang Dist.
Tel.(856-71)212 267

• Banlao GH
Manolom Street, Luangprabang Dist.
Tel.(856-71)252 078 Fax. (856-71) 212 438

• Boun Gnine GH
Phouvao Street, Luangprabang Dist
Tel.(856-71)212 274

• Bounthan GH
Phouvao Street, Luangprabang Dist.
Tel.(856-71)252 111

• Chaligna GH
Souvannaphoum Street,
Luangprabang Dist.
Tel.(856-71)252 154

• Calao GH
Hounkhong Street, Luangprabang Dist.
Tel.(856-71)212 100

• Desa GH
Hounkhong Street, Luangprabang Dist.
Tel.(856-71)212 026

• Duangchampa GH
Kingkitsarath Street, Luangprabang Dist.
Tel.(856-71)212 420

• Huangpasueth GH
Bubpha Street, Luangprabang Dist.
Tel.(856-71)570 032

• Keopathou GH
Phouvao Street, Luangprabang Dist.
Tel.(856-71)212 195

• Keovansy GH
Phouvao Street, Luangprabang Dist
Tel.(856-71)252 195

• Khone GH
Vixoun Street, Luangprabang Dist.

• Khounsavanh GH
Tomkham Street, Luangprabang Dist
Tel.(856-71)212 297

• Manilath GH
Vixounnarath Street, Luangprabang Dist
Tel.(856-71)212 297 Mobile(856-20) 512 842

• Mekong GH
57/7 khaemkhong Street, Luangprabang Dist
Tel.(856-71)212 752

• Meunna GH
Chaoxomphou Street, Luangprabang Dist
Tel.(856-71)212 261

• Mixay GH
Pasamun Street, Luangprabang Dist
Tel.(856-71)213 035

• Maniphone GH
Phouvao Street, Ban Pongkham, Luangprabang Dist.
Tel/Fax : (856-71)212 636

• Paphai GH
Ban Paphai, Luangprabang Dist
Tel:(856-71)212 752

• Pathoumphone GH
Soukkaseum Street, Luangprabang Dist..

• Phetmanithone GH
Chaoxomphou Street, Luangprabang Dist
Tel.(856-71)212 452

• Phounesab GH
Sisavangvong Street, Luangprabang Dist
Tel.(856-71)212 975

• Rattana GH
Sisavangvong Street, Luangprabang Dist
Tel.(856-71)252 255

• Saysamphan GH
13 North Rd, Way to Naviengkham Market, Ban nasaphan
Tel.(856-71)260 388 Mobile(856-20) 567 0002

แขวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว
• Anou Hotel
1-3 Hengboun Street, P.O. Box:3655
Tel:(856-21) 213 630-4 Fax:(856-21) 213 635

• Asian Pavillion Hotel
379 Samsenthai Road,
Tel:(856-21)213 340 Fax:(856-21)213 432

• Bousavanh Hotel
Ban Nongbouathong Neua
Tel:(856-21) 540 095-6 Fax:(856-21) 540 097
Mobile:(856-20) 540 2541-561 1993

• Bouchadakham Hotel
Dongpalane Rd, Ban Dong phalan
Tel:(856-21) 452 053-4 Fax:(856-21) 412 729
Mobile:(856-20) 5512 117

• Day Inn Hotel
059/3 Pangkham Rd,
Tel:(856-21) 214 792, 222 985 Fax:(856-21) 222 984

• Duangdeuane Hotel
Keo Kumman Rd, Chanthabouli Dist. P.O.Box:6881
Tel:(856-21) 222 301-3 Fax:(856-21) 222 300

• Don Chan Palace Hotel
Fangum Road, Sisattanak Dist.
Tel:(856-21)244 288 Fax:(856-21) 244 111-2

• Ekalath Metropol Hotel
Samsenthai Road, P.O.Box:3179 Chanthabouli Dist
Tel:(856-21) 213 420-1 Fax:(856-21) 213 421

• Fong Vimanthong Hotel
Kasone Phomvihane Ave, Ban Phoophanao.P.O box 2746
Tel:(856-21)900 445-7 Fax:(856-21) 900 448

• Green Park Boutique Hotel
248 Khouvieng Pd, P.O.Box:9698
Tel:(856-21) 263 063 Fax:(856-21) 263 064
www.greenparkvientiane.com

• Goldenbowl Hotel
Kaysone Phomvihane Ave
Tel:(856-21) 900 011-24 Fax:(856-21) 900 010
www.goldenbowlhotel.com

• Inter City Hotel
24-25 Fa Ngum Rd, Unit 5, Ban Vientiane Lao PDR.
Tel:(856-21) 242 842-44 Fax:(856-21) 215 137
www.laointerhotel.com

• Khonepashong Hotel
Ban Khamhoung, Saytany Dist.
Tel:(856-21) 710 535 Mob.(856-20) 2225999,5522121,

• Lanexang Hotel
Fa Ngum Road, P.O.Box:280
Tel:(856-21) 214 102,214 106-9 Fax:(856-21) 214 108

• Lao Plasa Hotel
63 Samsenthai Rd, P.O.Box:6708
Tel:(856-21) 222 741-42 Fax:(856-21) 222 740

• Lao Paris Hotel
100 Samsenthai Rd.
Tel:(856-21) 213 440, 222 229 Fax:(856-21) 216 382

• Latsavong Hotel
Kaysone Phomvihane Ave,
Tel:(856-21) 412 607, 414 645-6

• Le Parasol Blanc Hotel
Sibounheuang Street, Chanthabouli Dist. P.O.Box:815
Tel:(856-21) 216 091 Fax:(856-21) 215 628

• Lao Hotel
53/9 Hengboun Street,
Tel:(856-21) 219 280-81 Fax:(856-21) 219 282

• Beau ravage Mekong
Fangum Rd, Ban Seetan Neua P.O.Box:9015
Tel:(856-21) 243 350, 243 375 Fax:(856-21) 243 345
Mobile:(856-20) 561 0422
www.bhrm.com

• Mekong Hotel
Luangprabang Street, P.O.Box:2161
Tel/Fax:(856-21) 212 938, 212 822

• Malayvan Hotel
Kaysone Phomvihane Ave. Ban Chommani Tai
Tel:(856-21) 415 313 Fax:(856-21) 416 949
Mobile:(856-20) 020 2337669,5601568

• Moung Lao-Chaina Hotel
Thadeua Road, Ban Wat Nak P.O.Box:5720
Tel:(856-21) 313 325-8 Fax:(856-21) 312 380

• Novotel Hotel
Samsenthai Road,
Tel:(856-21) 213 570 Fax:(856-21) 213572-3

• La-ong Dao Hotel
Ban phonsinoune, Sisattanak Dist.
Tel:(856-21) 990 386 Fax:(856-21) 415 286
Mobile:(856-20) 5517 562, 5696 879

• Royal Dokmaideng Hotel
Lanexang Avenue,
Tel:(856-21) 214 455 Fax:(856-21) 214 454

• Samsenthai Hotel
15 Manthatourath Street,P.O.Box:1553
Tel:(856-21) 212 116 Fax:(856-21) 216 287

• Saysana Hotel
Chao Anou Road,
Tel:(856-21) 213 580, 218 636 Fax:(856-21) 213 581

• Salaphet Inn
Sisavad Rd.Ban Sisavad Tai
Tel:(856-21) 217 127 Fax:(856-21) 260 516
Mobile:(856-20) 220 2408

• Senesouk Hotel
Ban Khuntathong
Tel:(856-21) 213 375, 215 567 Fax:(856-21) 217 449

• Thavixay Hotel
Dongmieng T2 Rd.
Tel856-21) 260 534 Mob:(856-20) 512 435
www.laohotelgroup.org

• Theplangsy Hotel
Luangprabang Rd. Ban Khunta Thong
Tel:(856-21) 215 688, 261 768 Fax:(856-21) 223 455

• Taipan Hotel
Francois Ngin Street,
Tel:(856-21) 216 906-9 Fax:(856-21) 216 223

• Vansana Hotel
Phonethan Road, P.O Box:881
Tel:(856-21) 414 189 Fax:(856-21) 413171
www.vansanahote-group.com

• Vientiane Hotel
Luangprabang Road,
Tel:(856-21) 212 928

• Sisavath Hotel
T2 Rd, Sisavath Village
Tel:(856-21) 243 780-2 Fax:(856-21) 216 586, 252 748
Mobile:(856-20) 551 5057

• Sengthiene Hitel
T2 Rd, wattayngaithong Sikottabong District.
Tel:(856-21) 244 339 Fax:(856-21) 244 324

• Chanthapanya Hotel
No 138 Norkeokumman Rd. Ban Mixay, Chanthabouly Dist.
Tel:(856-21) 244 284 Fax:(856-21) 244 283
Mob:(856-20) 224 3912

• Phisitxay Hotel
Ban Phonsavanh Tai, Sisattanak Dist.
Tel:(856-21) 264 044, 264 055 Fax:(856-21) 264 066
www.phisitxay-hotel.com

• Dragon Lodge
311-313 Samsenthai Rd. Ban Anou,P.O.Box:2892
Tel:(856-21) 250 112 Fax:(856-21) 250 113

• Arounsavad GH
Thadeua Road,
Tel:(856-21) 313 442

• Chindamay GH
Ban Haisok sihom Road.
Tel:(856-21) 262 125 Fax:(856-21) 262 126

• Chanta GH
Setthathirst Rd. Ban Haisok
Tel/Fax:(856-21) 243 204 Mob:(856-20) 4400593

• Dorkket GH
Samsebthai Rd. Ban Kaoyot
Tel:(856-21) 212 314 Mob:(856-20) 514 435

• Cheunchaleun GH
Renou Rd. Vientaine P.O.Box:99
Tel:(856-21) 413 590 Mob:(856-20) 551 2691

• Heuan Lao GH
Samsenthai Rd. No.055 Ban Simoung
Tel:(856-21) 216 258,216 236 Fax:(856-21) 216 258

• Kanlagna GH
Phonekheng Road.
Tel:(856-21) 216 612

• Haysoke GH
083/1-2 Hengboon Street, Ban Haysoke
Tel:(856-21) 218 844, 240 888 Fax:(856-21) 219 755

• Kasikam GH
Tel:(856-21) 216 890

• LAkeo GH
Sibounheuang Rd. Chanthaboury Dist.
Tel:(856-21) 214 925 Fax:(856-21) 214 930

• Lani I GH
281 Setthathirath Road.
Tel:(856-21) 215 639

• Lani II GH
286 Sailom Street,
Tel:(856-21) 213 022

• Lovan GH
Phanompen Rd. Ban Mixay Chanthabouly Dist.
Tel:(856-21) 213 307 Mob:(856-20) 550 9243

• Phornthip GH
72 Inpeng Rd.
Tel/Fax:(856-21) 217 239

• Phonemany GH
Phonthan Rd.(T4) Xaysettha Dist.
Tel:(856-21) 415 028 Mob:(856-20) 020 571 6854, 561 4899

• Sabaidy GH
115 Setthathirath Rd. Mixay 11
Tel:(856-21) 213 929 Fax:(856-21) 241 259

• Sisavad GH II, III
161/160 Sisavad Rd. P.O.Box:6426 Chanthabouri Dist.
Tel:(856-21) 212 560, 223 575-6 Fax:(856-21) 216 586

• Sihom GH
27/1 Sihom, Ban Sihom Chanthaboury Dist.
Tel:(856-21) 219 081 Mob:(856-20) 561 9710

• Sweet Home GH
118 Thadeua Rd. Ban Thatkhao
Te:(856-21) 314 046-8 Fax:(856-21) 314 047

• Santisouk GH
77/79 Nokeokummane Rd. Ban Mixay
Tel:(856-21) 215 303

• Saysomboun GH
Ban Sisakhet, Khounburom Rd. Chanthaboury Dist.
Tel:(856-21) 216 233 Fax:(856-21) 252 525

• Saylom Yen GH 2
Khouvieng Rd, Vientiane
Mob:(856-20) 566 3826, 561 7290

• Somphone GH
Dongmieng Rd. No.139/02 Unit12 Chanthabuly Dist.
Tel/Fax:(856-21) 240 711 Mob:(856-20) 567 6114

• Soradith GH
150 Ban dongpalane thong P.O.Box:5206
Tel:(856-21) 413 651, 412 233 Fax:(856-21) 413 651

• Syri GH 1
Ban Anou, Next to Nation Stadium.
Tel:(856-21) 212 682

• Syri GH 2
63/6-7 Setthathirath Rd.
Tel/Fax:(856-21) 241 345 Mob:(856-20) 561 6968

• Thongbay GH (Lao Traditional House)
Ban Nongaouang
Tel/Fax:(856-21) 242 292 Mob:(856-20) 566 3809
www.thongbay.laopdr.com

• Vayakorn House
Nokeo Koumman Rd. Ban Mixay
Tel:(856-21) 241 991-12 Fax:(856-21) 241 910

• Vannasinh GH
Anou Village, Unit 09 Chanthabury Dist.
Tel:(856-21) 222 020, 218 707 Mob:(856-20) 551 4849

• Virasack GH
No.002, Thai-Lao friendship Rd. Ban thongkang
Tel:(856-21) 350 445 Mob:(856-20) 5606 191
www.virasack.8m.com

• Viengthong GH
Ban Phiawat No.8 Unit1 Sisattanak Dist.
Tel/Fax:(856-21) 212 095 Mob:(856-20) 5502 075

• Villa Sisavad
117/92 Ban Sisavad Neua, Chantthaboury Dist.
Tel/Fax:(856-21) 212 719
http://villa.sisavad.free.fr

• Keovilay Vanh GH
Ban That Loung Neua Unit4 Sayaettha Dist.
Tel:(856-21) 415 060 Mob:(856-20) 5608 257

• Viengxay GH
168 Nongbounthong Rd.
Tel:(856-21) 262 880 E-mail: Viengxay-gh@hotmail.com

• Vongsam Ang GH
House No.036, Saylom Rd.
Tel:(856-21) 252 737 Mob:(856-20) 551 4512

• Ban Sisaket Unit11
Chanthabouly Dist.
Tel:(856-21) 263 351 Fax:(856-21) 263 043
Mob:(856-20) 221 2999, 990 3474

• Khamkhone GH
Nhokkabath St. Ban Phonxay
Tel:(856-21) 452 312

• Xaysomboun GH
Ban Sisakhet, Khun Burom Rd. Chanthabury Dist.
Tel:(856-21) 216 233 Fax:(856-21) 252 525

• Xokxai GH
T2 Rd. Sibounheoung Village Chanthaboury Dist.
Tel:(856-21) 240 599 Mob:(856-20) 561 7301

• Villa Thatluang GH
109 Saysettha Dist. P.O.Box:420 Vientiane Laos.
Tel:(856-21) 413 370 Fax:(856-21) 412 953

แขวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว
Dansavanh Namgnuem Hotel
Namgnuem Village
Tel:(856-23) 020 551 7663

Faifa Hotel
Saeng Savang Village Keo-Oudom Dist.
Mob:(856-23) 601 793

Namxong Hotel
Viang Keo Village. Vangvieng Dist
Tel:(856-23) 511 016

Seng Lao Hotel
47/1, Unit12 Ban Haisok Chao Anou Road Chanthabouli Dist.
Tel:(856-21) 252 653 Fax:(856-21) 252 654

Sengprachanh Hotel
Ban hadsady, Lanexang Rd.
Tel:(856-21) 251 761 Fax:(856-21) 251 762, 251 756-7
Mob:(856-20) 555 5042

Am Phon GH
Sysavang Village
Tel:(856-23) 511 180

Bangalow Riverside GH
Vang Vieng Dist.
Tel:(856-23) 523 426

Bangalow Soukthavon GH
Tel:(856-23) 511 096

Bangalow Thavonsouk GH
Vangvieng Dist.
Tel:(856-23) 511 096

Chaleun Vieng Phon GH
Vieng Keo Village
Tel:(856-23) 511 106

Chintana Nom GH
Sysavang Village
Tel:(856-23) 511 174

Chantha La GH
Saeng Savang Village
Tel:(856-23) 511 146

Nana GH
Vieng Keo Village Vangvieng Dist.
Tel:(856-23) 511 036

Song Gnod GH
Moung Xong Village
Tel:(856-23) 511 138

Pani GH
Vieng Keo Village
Tel:(856-23)511 076

Kham Phon GH
Vieng Keo Village
Tel:(856-23) 511062

Dok Khoune II GH
Vieng Keo Village
Tel:(856-23) 511 323

Kien Thong GH
Vieng Keo Village
Tel:(856-23) 511 069

Vieng Cha Leun GH
Tel:(856-23) 511 097

Vieng Sa Vanh GH
Vieng Keo Village
Tel:(856-23) 511 112

Khoun Thong GH
Sysavang Village
Tel:(856-23) 511 274

Phou Bane GH
Sysavang Village
Tel:(856-23) 511 037

Phon Saksith GH
Sysavang Village
Tel:(856-23) 511 284

Phou Kham GH
Sysa Vang Village
Tel:(856-23) 511 081

Gneun Phanith GH
Sysa Vang Village
Tel:(856-23) 511 150

Vang Vieng GH
Sysa Vang Village
Tel:(856-23) 511 058

Dok Khoun I GH
Sysa Vang Village
Tel:(856-23) 511 032

Sai Song GH
Saeng Savang Village
Tel:(856-23)511 130

Vieng Vilay GH
Saeng Savang Village
Tel:(856-23) 511 177

Malani GH
Sysavang Village
Tel:(856-23) 511 083

Phon Savang GH
Saeng Savang Village
Tel:(856-23) 511 091

Dok Khoun III GH
Saeng Savang Village
Tel:(856-23) 511 165

Syvisay GH
Saeng Savang Village
Tel:(856-23) 511 030

Boun Tang GH
Saeng Savang Village
Tel:(856-23) 511 328

Sysombat GH
Phone Pheng Village
Tel:(856-23) 511 234

Kham Hong GH
Tha Heutai Village
Tel:(856-23) 241 952

Nang Sounthon GH
Tha Heutai Village
Tel:(856-23) 511 051

Mor Ladok II GH
House Sa Gnao Village
Tel:(856-23) 511 488

Thavisouk GH
Sysavang Village
Tel:(856-23) 511 340

Pha Seuthsay GH
Sysavang Village
Tel:(856-23) 511 052

Sysavang GH
Sysavang Village
Tel:(856-23) 511 428

Malin GH
Houe Ngae Village
Tel:(856-23) 604 095

Phree Chith Tavong GH
Moung Song Village
Tel:(856-23) 511 148

Dok Boua GH
Saeng Savang Village
Tel:(856-23) 511 125

Mouk Davane GH
Vieng Keo Village
Tel:(856-23) 511 038

Suan Mon GH
Phoudindaeng Village
Tel:(856-23) 523 668

V.K.(Vieng Keo) GH
Vieng Keo Village
Tel:(856-23) 511 483

Vang Xay GH
Houe Sa Ngao Village
Tel:(856-23) 511 056

Phan Phou GH
Saeng Savang Village
Tel:(856-23) 511 238

Khaemkhong GH
Saeng Savang Village
Tel:(856-23) 511 201

Vang Vueng Ecoloth GH
Viengsamai Village
Tel:(856-23) 513 785

Saphao thong GH
Vang Vieng Dist.
Tel:(856-23) 511 115

Soun Syvaphap GH
Phoudin Daeng Village
Tel:(856-23) 511 220

Vieng Vily GH
Phonesay Village
Tel:(856-23) 331 165

52 Km GH
52 Km Village
Tel:(856-23) 331 018

Daothong GH
Phonekhamtai Village
Tel:(856-23) 518 295

Daoviengchansamai GH
Mai Village
Tel:(856-23) 213 332

Souan Palay GH
Taothane Village
Tel:(856-23) 331 022

Phothong GH
Syboun Heuong Village
Tel:(856-23) 211 173

Pathsani GH
Mai Village
Tel:(856-23) 331 198

Somchai GH
Phonesavang Village
Tel:(856-23) 331 149

54 Km GH
Hong Leua Village
Tel:(856-23) 331 433

Phathana GH
Phonesytai Village
Tel:(856-23) 21 220

Sysavad H
Syboun Heung Village
Tel:(856-23)

48 Km GH
Phonesay Village
Tel:(856-23) 331 165

Mayangli GH
52 Km Village
Tel:(856-23) 331 457

Souanthong Sith GH
Houey Thone Village
Tel:(856-23) 211 499

Nang Thongpeth GH
Thalath Village
Tel:(856-23) 431 268

Khaem Gnuem GH
Saeng Savang Village
Tel:(856-23) 623 370

Pheth Paseuth GH
Thalath Village
Tel:(856-23) 622 849

Phon Keo GH
Phon Hae Village
Tel:(856-23) 241 345

Many Amphon I GH
Nasang Lek Village
Tel:(856-23) 523 259

Phet Daoheung GH
Dong Village
Tel:(856-23)

Souk Phaphon GH
Bor Village
Tel:(856-23) 241 315

Pha Pao GH
Phone Hae Village
Tel:(856-23) 241 341

Dok Chan GH
Nonesavang Village
Tel:(856-23) 241 345

Vinlahthaphosay GH
Thaphi Phosay Village
Tel:(856-23) 523 259

In Davong GH
Phonesong Village
Tel:(856-23) 206 481

Long Gneuam View Resort
Saeng Savang Village
Tel:(856-23) 216 934

Souan Marknow Resort
Phatang Village
Tel:(856-23) 511 257

Thamchang Resort
Moung Song Dist.
Tel:(856-23) 511 050

Vang Xang Resort
Tel:(856-23) 211 525

Vangvieng Eco-lodge
Viengsamai Village Vangaieng City
Tel:(856-21) 413 370 Fax:(856-21) 412 953
Mob:(856-20) 550 8861
www.vangviengeco-lodge.com

Untitled Document
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว (LAOS)
• ข้อมูลทั่วไปประเทศลาว แผนที่ลาว การเดินทางลาว • ภาษาลาว วันละคำ
• ประวัติศาสตร์ลาวและเหตุการณ์สำคัญในลาว • วางแผนเดินทางลาว เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับประเทศลาว
• เอกสารการเดินทางเข้าออกลาว วีซ๋าลาว • อาหารลาว ร้านอาหารลาว
• โรงแรมในประเทศลาวทั่วประเทศ • เทศกาลและงานประเพณีลาว
แขวงหลวงพระบาง (Luang Prabang) : เมืองหลวงพระบางมรดกโลก
• หลวงพระบาง : สบายดีหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก • ตำนานเมืองหลวงพระบาง เหตุผลที่หลวงพระบางได้มรดกโลก
• วัดเชียงทอง : สุดยอดสถาปัตยกรรมล้านช้าง • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาท์หลวงพระบาง
• พระราชวังหลวง : พระบาง : พระธาตุพูสี • ร้านอาหาร ภัตตาคาร ที่กินในหลวงพระบาง
• น้ำตกกวางสี : น้ำตกตาดแซะ : ถ้ำติ่ง : หมู่บ้านผานม • อาหารพื้นบ้านตำรับหลวงพระบาง : สลัดผักน้ำ เอาะหลาม เฝอลาว
• วัดวิชุนราช : พระธาตุหมากโม : วัดอาฮาม(ปู่เยอย่าเยอ) • แหล่งชอปปิ้งหลวงพระบาง : ตลาดมืด : ตลาดดารา : บ้านซ่างไห
• วัดธาตุหลวง : วัดใหม่ : วัดแสนสุขาราม : วัดพระบาทใต • ตักบาตรข้าวเหนียวหลวงพระบาง
• เรือนมรดกโลกเชียงม่วน : ย่านบ้านเจ็ก • ปั่นจักรยานเที่ยวชมวัดวาอารามในหลวงพระบาง
• ตลาดเช้าหลวงพระบาง : ตลาดม้ง : กาแฟประชานิยมหลวงพระบาง • เส้นทางสายใหม่สู่เมืองหลวงพระบาง ผ่านเส้นทางน่าน
 
แขวงนครเวียงจันทน์ (Vientiane) : เวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว
• นครเวียงจันทน์ : ข้อมูลเดินทาง แผนที่ ประวัติเมืองเวียงจันทน • เขื่อนน้ำงึม : แดนสวรรค์ของเวียงจันทน
• พระธาตุหลวง : ประตูชัย • เที่ยวรอบนอกเมืองเวียงจันทน์
• หอพระแก้ว : วัดศรีเมือง • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ในเวียงจันทน
• วัดศีรษะเกศ : วัดองค์ตื้อ : อนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช • ร้านอาหารในเวียงจันทน
 
แขวงเวียงจันทน์ : วังเวียง (Vanvieng) กุ้ยหลินเมืองลาว
• วังเวียง : ข้อมูลเดินทาง แผนที่วังเวียง • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ในวังเวียง
• ท่องเที่ยววังเวียง : กุ้ยหลินเมืองลาว • ร้านอาหารในวังเวียง
 
แขวงเชียงขวาง (Xieng Khouang) : ทุ่งไหหิน ทุ่งหินโบราณลี้ลับ
• เชียงขวาง : อดีตสมรภูมิสงครามอินโดจีน • เมืองคูน : เมืองหลวงเก่าแห่งเชียงขวาง
• ทุ่งไหหิน : ไหปริศนาที่รอคอยคำตอบ • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ในเชียงขวาง
 
แขวงจำปาสัก (Champasak) : อดีตราชธานีแห่งลาวใต้
• ลาวใต้ : นครจำปาสัก : ปากเซ ข้อมูลเดินทาง แผนที่ลาวใต • น้ำตกตาดผาส้วม : อุทยานบาเจียง : หมุ่บ้านชนเผ่าลาว
• ปราสาทหินวัดภู : มรดกโลกสถาปัตยกรรมขอมโบราณ • มหานทีสี่พันดอน : แลนด์บริดจ์ฝรั่งเศส : หัวรถจักรโบราณ
• ที่ราบสูงบอละเวน : ไร่ชา : กาแฟลาวขึ้นชื่อ
• โรงแรม : ร้านอาหารเมืองปากเซ • ช้อปปิ้งลาวใต้ : ตลาดดาวเรือง : ตลาดปากเซ
 
แขวงพงสาลี(Phongsaly) : เหนือสุดเมืองลาว
แขวงหลวงน้ำทา (Luangnamtha) : เืมืองแห่งชนเผ่าไทลื้อ
• พงสาลี : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงพงสาล • หลวงน้ำทา : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงหลวงน้ำทา
แขวงสะหวันนะเขต (Savannakhet) : ชายแดนเมืองสวรรค์
แขวงบ่อแก้ว (ฺBokeo) : เมืองแห่งชายแดนไทย
• สะหวันนะเขต : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงสะหวันนะเขต • บ่อแก้ว : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงบ่อแก้ว
แขวงอุดมไชย (ฺOudomsay) : เมืองแห่งธรรมชาติ
แขวงไชยะบุรี (ฺSayaboury) : เมืองแห่งป่าไม้
• อุดมไชย : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงอุดมไชย • ไชยะบุรี : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงไชยะบุรี
แขวงหัวพัน (ฺHouaphanh) : เมืองแห่งสมรภูมิ
แขวงบริคำไชย (ฺBorikhamsay) : ประตูสู่ลาวใต้
• หัวพัน : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงหัวพัน • บริคำไชย : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงบริคำไชย
แขวงคำม่วน (ฺKhammouane) : เมืองแห่งผืนป่าิ
แขวงสาละวัน (ฺSaravane) : เมืองแห่งธรรมชาติและกาแฟ
• คำม่วน : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงคำม่วน • สาละวัน : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงสาละวัน
แขวงเซกอง (ฺSekong): น้ำตกที่สูงที่สุดในลาว
แขวงอัตตะบือ (ฺAttapeu) : เมืองกลางหุบเขาชายแดนเขมร
• เซกอง : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงเซกอง • อัตตะบือ : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงอัตตะบือ
Untitled Document
ทัวร์โปรโมชั่นพิเศษ....
ทัวร์น่านหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางทางน่าน
• LAO01 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน น่าน (ทางเรือ) น่าน ด่านห้วยโก๋น เส้นทางสายใหม่ ท่าเรือปากห้วยแคน ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปเรือกลับเรือ)

• วันที่ 3-5 มี.ค. 61 ท่านละ 6,900 บาท (เปิดจองแล้วค่ะ)
ทัวร์น่านหลวงพระบางทางรถ

• LAO02 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ทางรถ) น่าน ด่านชายแดนห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน หงสา ไชยะบุรี หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปรถกลับรถ)

• กรุ้ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 5-6 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

• LAO03 ทัวร์น่านหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากห้วยแคน ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี วังเวียง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย

• สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว 25 ท่านขึ้นไป
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,500 บาท

ลานนาทัวร์ริ่ง : โทร. 086-345 3730, 087-579-3337, 054 - 765 222 แฟกซ์ 054-710195
สำนักงาน จ.น่าน : 202 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอภููเพียง จ.น่าน 55000

Your Travel We Care..