หัวพัน : ซำเหนือ เวียงชัย ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงหัวพัน ประเทศลาว
ข้อมูลท่ิองเที่ยวประเทศลาว  
  แขวงหัวพัน : "เมืองแห่งสมรภูมิิ"

• สถานที่ตั้ง : อยู่ติดชายแดนเวียตนามเหนือ ถัดไปจากแขวงเชียงขวาง
• เมืองหลวง : เมืองซำเหนือ
• หัวพัน : ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเชียงขวาง ประวัติศาสตร์ของสองแขวงนี้มีความคล้ายคลึงกัน ในอดีตหัวพันเคยตกเป็นเมืองขึ้นของเวียดนามสลับกับการดำรงอยู่ในฐานนะรัฐเอกราช และเพิ่งถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของลาวในสมัยที่ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ปัจจุบันมีประชากรราว 280,780 คน ภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ อากาศค่อนข้างหนาว ประกอบด้วยชมกลุ่มน้อยกว่า 20 เผ่า ได้แก่ ไทขาว ไทแดง ไทเหนือ ไทน้อย ม้ง ขมุ ยูนนาน ส่วนใหญ่ใช้ภาษาตระกูลภาษาไท
แหล่งท่องเที่ยว
•
เมืองซำเหนือ เป็นเมืองหลวงของแขวงหัวพัน มีชายแดนติดกับเวียดนาม ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันเขียวชอุ่มที่ความสูง 1,200 เมตร เป็นเมืองที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ตลาดในเมืองยามเช้าจะมีชาวเขาเผ่าต่างๆ ออกมาเดินซื้อของกันที่นี่ เป็นตลาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง ของจากจีน เวียดนามและไทย และผ้าทอมือ ซึ่งเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของลาว ที่ส่งไปขายยังหลวงพระบางและเวียงจันทน์ มีลวดลายที่ประณีต สวยงาม
• วัดโพธิ์นาราม ถัดจากตลาดกลางเมืองมาประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงวัดโพธิ์ชัยนาราม นับเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาเพียงแห่งเดียวของเมือง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2522-2530 ส่วนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมือง เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เสรีภาพ สร้างขึ้นมาเพื่อฉลองเอกราชในปี พ.ศ. 2522 เป็นรูปดาวแดง ตั้งอยู่บนเขา เป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซำเหนือได้ด้วย
• เมืองเวียงชัย อดีตศูนย์บัญชาการใหญ่ของกลุ่มผู้นำขบวนการประเทศลาว หมู่บ้านชนพื้นเมืองหลากวัฒนธรรม และแหล่งทอผ้าอันดับ 1 ของลาวอย่างซำเหนือ โดยเฉพาะที่มาจากเมืองซอนและสบหาวถือว่าคุณภาพดีที่สุด
ที่พัก ร้านอาหาร
• เมืองหัวพันไม่โดดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวสักเท่าไร ที่พักส่วนใหญ่จึงดัดแปลงจากบ้านพักของชาวบ้านจะเป็นในรูปแบบของเรือนพัก แต่ถ้าต้องการความสะดวกสบายสามารถเลือกใช้กับผู้ประกอบการนำเที่ยวในแขวงเชียงขวางก็ได้ ซึ่งจะจัดพาหนะที่พัก อาหาร โปรแกรมท่องเที่ยว ไว้ให้ครบครัน สามารถติดต่อได้ที่ Inter-Lao Tourism Xieng Khuang Branch , Phonsavan, Laos โทร. (856) 020 566 1077
การเดินทาง
• จากเชียงขวางมาเมืองหัวพัน สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 7 เดินทางไปยังเมืองคำทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 6 ตรงมายังน้ำเนิน ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง จากนั้นจะเป็นถนนลูกรังตัดเข้าไปในเขตภูเขาสูง ระหว่างทางพบหมู่บ้านชาวเขาหลายแห่ง