หลวงพระบาง ท่องเที่ยวหลวงพระบาง เดินทางหลวงพระบาง บริษัททัวร์หลวงพระบาง
เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel : (HOT LINE)
086-3453730, 087-5793337
LINE No.
083-761 7040, 084 - 335-7175
Email/Skype
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2557
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ข้อมูลท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัว ไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋นชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ เกลือภูเขา
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
เที่ยวน่านกับ อสท.
ท่องเที่ยวน่านกับนิตยสารอสท.
• สองน่องท่องเมืองแฝด
น่านหลวงพระบาง
• ทางภูเขาเรื่องราวเมืองน่าน
• ภูเข้วิถีแห่งขุนเขา
ข้อมูลท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทยกับททท.
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
• ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว
• ข้อมูลท่องเที่ยว กัมพูชา
ข้อมูลท่ิองเที่ยวประเทศลาว
สบายดีหลวงพระบาง : "เมืองมรดกโลก"
รู้จักหลวงพระบางก่อนไปเที่ยวหลวงพระบาง
•
แขวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศลาวคือ แขวงหลวงพระบาง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแขวงฟองสาลี หัวของ ตะวันออกแขวงไชยะบุรี (เคยเป็นจังหวัดล้านช้างของไทยหลังกรณีพิพาทอินโดจีน) โดยมีแม่น้ำโขงกั้นเขตอยู่ทางทิศเหนือ แขวงเวียงจันทน์ ตะวันตกแขวงหัวพัน (ซำเหนือ) และแขวงเชียงขวาง มีดินแดนติดต่อกับเขตเมืองแถงหรือเตียนเบียนฟูประเทศเวียดนาม ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หลวงพระบาง ตั้งอยู่ที่เส้นรุ้ง 19 องศา 54 ลิปดาเหนือ และเส้นแวง 102 องศา 8 ลิปดาตะวันออก ความสูง 700 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีแม่น้ำโขง น้ำคาน และน้ำอู เป็นสายน้ำหลักไหลผ่าน
• แขวงหลวงพระบาง แบ่งออกเป็น 8 เมือง(อำเภอ) คือ เมืองหลวงพระบาง เมืองปากทา เมืองเชียงเงิน เมืองฮุน เมืองปากแซง เมืองไซ เมืองกาสี เมืองงอย 3 กอง (กิ่งอำเภอ) คือ กองปากอู กองปากแบ่ง กองเมืองนาน
• ประชากร : แขวงหลวงพระบางมีประชากรประมาณ 350,000 คน ร้อยละ 40 เป็นลาวลุ่ม, ร้อยละ 46 เป็นลาวเทิง และร้อยละ 14 เป็นลาวสูง ในเมืองหลวงพระบางนั้นมีประชากรราว 60,000 คน
• ภูมิอากาศ : เมืองหลวงพระบางต่างจากเมืองใหญ่อื่นๆ ของลาว เนื่องจากถูกขนาบล้อมด้วยหุบเขารอบด้าน ทำให้ค่อนข้างอับฝน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ถูกเทือกเขาหลวงพระบางซึ่งกั้นชายแดนไทย- ลาว ยาวจากเพชรบูรณ์ถึงน่านสกัดไว้ ส่วนฝนจากอ่าวตังเกี๋ยก็ถูกเทือกเขาอันนัมตรงพรมแดนลาว- เวียดนาม กำบังอยู่เช่นกัน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปีของหลวงพระบางจึงมีเพียง 100-150 มิลลิเมตรเท่านั้น ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงต้นเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในเดือนเมษายน เฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส ฤดูนี้จะมีฝนประปรายเริ่มตั้งแต่กลางเดือนเมษายน , ฤดูฝน เริ่มกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายน ฝนมากที่สุดในเดือนสิงหาคม อุณหภูมิในช่วงนี้ประมาณ 30 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว เริ่มจากกลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ หนาวที่สุดจะอยู่ประมาณต้นเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ำสุดในตัวเมืองหลวงพระบางเคยอยู่ที่ 4 องศาเซลเซียส

ควรไปเที่ยวหลวงพระบางช่วงเดือนไหนดี
หลวงพระบางมีสภาพอากาศแบบเมืองในหุบเขา ยามร้อนก็ร้อนจัด ยามหนาวก็หนาวจัด ฝนฟ้าตกสม่ำเสมอและค่อนข้างตรงเวลา
• เดือนพฤศจิกายน ถึง กลางเดือนมกราคม เป็นช่วยอากาศดีที่สุด หากไม่ได้สนใจเรื่องงานบุญประเพณีแล้ว ควรมาท่องเที่ยวหลวงพระบางในช่วงนี้
• เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน แม้จะเข้าช่วงฤดูฝน ปริมาณฝนยังไม่มากแต่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สูง ทำให้อากาศอบอ้าว จะรู้สึกว่าร้อนมากกว่าในฤดูร้อน รวมทั้งมีแดดจัด ทำให้เหงื่อออกมากกว่าปกติ และมีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารระบาด อย่างไรก็ตามช่วงนี้สภาพอากาศจะสดใส ไม่มีฝุ่นละอองมาก เหมาะสำหรับผู้ที่รักการถ่ายภาพ
• กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน เป็นช่วงฤดูแล้งซึ่งชาวบ้านตามเขตชนบทรอบเมือง (ลาวเทิงและลาวสูง) จะจุดไฟเผาไร่ วันไหนเผาไร่กันมาก อากาศทั้งเมืองหลวงพระบางจะมีขี้เถ้าฝุ่นละอองปกคลุมตลอดวัน เนื่องจากอากาศในหุบเขาไม่ค่อยถ่ายเท แสงแดดก็กลายเป็นสีเหลืองเข้ม บางครั้งอาจรู้สึกแสบตา

การเดินทาง
• รถยนต์ส่วนตัว เส้นทางรถยนต์ที่จะไปหลวงพระบางที่นิยมใช้มากที่สุดคือ เส้นทางหนองคาย-หลวงพระบาง โดยหลังจากข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จากหนองคายไปถึงนครเวียงจันทน์ จากนั้นให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 13 เหนือ ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร เป็นเส้นทางคดเคี้ยว แต่ตลอดทางมีทิวทัศน์ที่สวยงามให้ชม ใช้ระยะเวลาเดินทางเวียงจันทน์-หลวงพระบาง 8-10 ชั่วโมง โดยระหว่างเส้นทางนี้มีเมือง วังเวียง ให้แวะชมกุ้ยหลินแห่งเมืองลาว ให้ชมอีกด้วย
• รถโดยสาร การเดินทางด้วยรถโดยสารเริ่มต้นที่นครเวียงจันทน์เช่นเดียวกัน จากสถานีขนส่งเมืองเวียงจันทน์ มีรถโดยสารประจำทางให้บริการไปยังเมืองหลวงพระบาง มีวันละเจ็เที่ยว ส่วนใหญ่รถจะออกจากเวียงจันทน์ในช่วงเช้า เที่ยวแรกเริ่มเวลา 06.00 น. และเที่ยวสุดท้าย เวลา 16.00 น. จากนั้นรถจะมาแวะพักที่เมืองวังเวียง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแวะพักที่เมืองวังเวียงหนึ่งคืนก่อนได้ แต่หากเดินทางถึงเมืองหลวงพระบางก็สามารถเดินทางต่อได้ทันที โดยใช้เวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมง
• เครื่องบิน มีเส้นทางบินดังนี้
- กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง : สายการบินไทยและสายการบินลาวมีเที่ยวบินทุกวัน (รวมเป็นสองเที่ยวบิน) และจากเวียงจันทน์มีเที่ยวบินของสายการบินลาวไปหลวงพระบางทุกวัน วันละสี่เที่ยว
- กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง : สายการบินกรุงเทพฯ (บางกอกแอร์เวย์ส) มีเที่ยวบินกรุงเทพไปหลวงพระบางทุกวัน วันละสองเที่ยว
- เชียงใหม่-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ : สายการบินลาวมีเที่ยวบินเชียงใหม่-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ สัปดาห์ละสามเที่ยว (วันอังคาร, ศุกร์ และอาทิตย์)
การติดต่อสำรองที่นั่ง จากประเทศไทยมีสายการบินให้บริการโดยตรง 2 สายการบินได้แก่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และสายการบินลาว โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โทรศัพท์ 02-2655555 หรือ www.bangkokair.com และ สายการบินลาว โทรศัพท์ 02-2369822-3 หรือ www.laoairline.com สาขาเชียงใหม่ โทร.053-418258-9
• เรือ การเดินทางด้วยเรือไปเมืองหลวงพระบาง นักท่องเที่ยวต้องใช้บริการท่องเที่ยวของเรือหลวงไซ ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยเป็นเส้นทางท่องเที่ยวกับเรือตามลำน้ำโขง ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 วัน 1 คืน สอบถามรายละเอียดได้ที่ www.asian-oasis.com/luang.html
อีกหนึ่งทางเลือกทางเรือ คือ ใช้เส้นทาง น่าน ด่านห้วยโก๋น และไปลงเรือที่ ปากห้วยแคน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เส้นทางสายใหม่ น่าน-หลวงพระบาง

หลวงพระบางเที่ยวสบาย ไม่ต้องมีวีซ่า
การเดินทางไปเที่ยวหลวงพระบางสามารถเดินทางเข้าได้ 2 วิธีคือ
1. ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับคนไทยไม่ต้องขอวีซ่า สามารถใช้หนังสือเดินทางตรวจลงตราได้ทุกด่านสากลทุกแห่งในลาว โดยสามารถอยู่ในประเทศลาวได้ 30 วัน
2. ใช้บัตรผ่านแดน (ฺBorder Pass) นักท่องเที่ยวที่ไม่มีหนังสือเดินทางสามารถเดินทางเข้าประเทศลาวได้โดยทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวที่บริเวณด่านชายแดนทุกแห่ง แต่ไม่สามารถเดินทางข้ามแขวงอื่นๆ ได้ โดยสามารถเดินทางเข้าออกได้ 3 วัน 2 คืน และต้องเดินทางออกจากประเทศลาวที่จุดเดียวกับขาเข้าเท่านั้น โดยบัตรผ่านแดนชั่วคราวใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป และเสียค่าธรรมเนียมเท่านั้น

สาธารณูปโภคในเมืองหลวงพระบาง

• ไฟฟ้า : ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ เช่นเดียวกับประเทศไทย
• น้ำ - น้ำดื่ม : มีระบบน้ำประปาเรียบร้อย ผลิตจากแม่น้ำคาน อันเป็นแหล่งน้ำดิบคุณภาพดีกว่าแม่น้ำโขง ส่วนน้ำดื่ม มีโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดคุณภาพมาตรฐานหลายเจ้า สามารถหาซื้อได้ทั่วไป
• โทรศัพท์ : ตู้โทรศัพท์สาธารณะมีทั่วไปในย่านกลางเมือง ส่วนตู้โทรศัพท์ระหว่างประเทศมีอยู่ที่ทำการไปรษณีย์ โทรศัพท์สาธารณะเป็นระบบบัตร ซื้อได้ที่ไปรษณีย์ และร้านค้าแถบย่านบ้านเจ๊ก ถนนสีสะหว่างวงศ์
ปัจจุบัน สามารถใช้โทรศัพท์สายตรงจากเมืองไทยเข้าเมืองลาวได้โดยไม่ต้องผ่านศูนย์ มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
กดรหัสเครือข่าย-รหัสประเทศลาว-รหัสเมือง-เบอร์โทรศัพท์ เช่น รหัสประเทศลาว 856 หลวงพระบาง รหัสเมือง 71 กด 001-007-85671-253851(เบอร์โทรศัพท์ลาวมีหกตัว)
• อินเตอร์เน็ต - อีเมล์ : ปัจจุบันมีสถานบริการรับ- ส่งอีเมล์และอินเตอร์เน็ตจำนวนมาก สวนใหญ่อยู่ในย่านที่นักท่องเที่ยวนิยมพักอาศัย เช่น ถนนสะหว่างวง บริเวณบ้านเจ๊ก ราคาค่าบริการนาทีละ ประมาณ 200 กีบ

รถรับจ้างในหลวงพระบาง
การใช้บริการรถรับจ้างในหลวงพระบางมีให้เลือกสามแบบ ได้แก่ รถสี่ล้อเล็กซึ่งเรียกว่า "จัมโบ้" ,รถสามล้อเครื่องดัดแปลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์คล้ายรถสกายแลปของอีสาน แต่เล็กกว่า และสุดท้ายคือรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง เป็นรถสามล้อเครื่องซึ่งค่าโดยสารถูกที่สุด รถรับจ้างเหล่านี้หากวิ่งอยู่ในเมืองหลวงพระบางจะไปจุดใดก็แล้วแต่ ค่าโดยสารโดยเฉลี่ยไม่เกิน 3,000 กีบ

หากจะเหมารถจัมโบ้ไปเที่ยวนอกเมือง เช่น เส้นทางบ้านช่างไห ปากอู ตรงข้ามถ้ำติ่ง ราคาอยู่ประมาณ 200,000 กีบ(ทั้งวัน) โดยขากลับสามารถแวะบ้านผานมได้ด้วย ส่วนเส้นทางไปน้ำตกกวางสี ราคาจะแพงกว่า เนื่องจากระยะทางไกลและสภาพถนนไม่่ค่อยดี ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามต่อรองราคาได้ตามสมควร แหล่งเช่ารถจัมโบ้อยู่บริเวณตลาดม้งสี่แยกกลางเมือง

สำหรับรถจักรยานสามารถหาเช่าได้ตามเกสต์เฮาส์หลายแห่งในตัวเมือง ส่วนรถตู้เช่า สามารถติดต่อเช่าผ่านบริษัททัวร์ต่างๆ ได้ ราคาค่าเช่าวันละ 50 ดอลล่าร์สหรัฐฯ หากออกนอกเมืองต้องเพิ่มอีก 10 ดอลล่าร์สหรัฐฯ
บริษัทท่องเที่ยวในหลวงพระบาง
- บริษัทลาวการท่องเที่ยว โทรศัพท์ (85671) 212725
- บริษัทเที่ยวสะหวันบ้านเฮา โทรศัพท์ (85671) 252386
- บริษัทจำปาลาวท่องเที่ยว โทรศัพท์ (85671) 212419
- บริษัทดีทแฮมท่องเที่ยว โทรศัพท์ (85671) 212277, 212032, 212033
- บริษัทท่องเที่ยวหลวงพระบาง โทรศัพท์ (85671) 212198, 212032, 212398
- บริษัทท่องเที่ยวแองแต็ก โทรศัพท์ (85671) 212034
- บริษัททาดหลวงท่องเที่ยว โทรศัพท์ (85671) 212938
โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ (เส้นทางน่าน ล่องแม่น้ำโขง หลวงพระบาง)
Untitled Document
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว (LAOS)
• ข้อมูลทั่วไปประเทศลาว แผนที่ลาว การเดินทางลาว • ภาษาลาว วันละคำ
• ประวัติศาสตร์ลาวและเหตุการณ์สำคัญในลาว • วางแผนเดินทางลาว เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับประเทศลาว
• เอกสารการเดินทางเข้าออกลาว วีซ๋าลาว • อาหารลาว ร้านอาหารลาว
• โรงแรมในประเทศลาวทั่วประเทศ • เทศกาลและงานประเพณีลาว
แขวงหลวงพระบาง (Luang Prabang) : เมืองหลวงพระบางมรดกโลก
• หลวงพระบาง : สบายดีหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก • ตำนานเมืองหลวงพระบาง เหตุผลที่หลวงพระบางได้มรดกโลก
• วัดเชียงทอง : สุดยอดสถาปัตยกรรมล้านช้าง • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาท์หลวงพระบาง
• พระราชวังหลวง : พระบาง : พระธาตุพูสี • ร้านอาหาร ภัตตาคาร ที่กินในหลวงพระบาง
• น้ำตกกวางสี : น้ำตกตาดแซะ : ถ้ำติ่ง : หมู่บ้านผานม • อาหารพื้นบ้านตำรับหลวงพระบาง : สลัดผักน้ำ เอาะหลาม เฝอลาว
• วัดวิชุนราช : พระธาตุหมากโม : วัดอาฮาม(ปู่เยอย่าเยอ) • แหล่งชอปปิ้งหลวงพระบาง : ตลาดมืด : ตลาดดารา : บ้านซ่างไห
• วัดธาตุหลวง : วัดใหม่ : วัดแสนสุขาราม : วัดพระบาทใต • ตักบาตรข้าวเหนียวหลวงพระบาง
• เรือนมรดกโลกเชียงม่วน : ย่านบ้านเจ็ก • ปั่นจักรยานเที่ยวชมวัดวาอารามในหลวงพระบาง
• ตลาดเช้าหลวงพระบาง : ตลาดม้ง : กาแฟประชานิยมหลวงพระบาง • เส้นทางสายใหม่สู่เมืองหลวงพระบาง ผ่านเส้นทางน่าน
 
แขวงนครเวียงจันทน์ (Vientiane) : เวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว
• นครเวียงจันทน์ : ข้อมูลเดินทาง แผนที่ ประวัติเมืองเวียงจันทน • เขื่อนน้ำงึม : แดนสวรรค์ของเวียงจันทน
• พระธาตุหลวง : ประตูชัย • เที่ยวรอบนอกเมืองเวียงจันทน์
• หอพระแก้ว : วัดศรีเมือง • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ในเวียงจันทน
• วัดศีรษะเกศ : วัดองค์ตื้อ : อนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช • ร้านอาหารในเวียงจันทน
 
แขวงเวียงจันทน์ : วังเวียง (Vanvieng) กุ้ยหลินเมืองลาว
• วังเวียง : ข้อมูลเดินทาง แผนที่วังเวียง • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ในวังเวียง
• ท่องเที่ยววังเวียง : กุ้ยหลินเมืองลาว • ร้านอาหารในวังเวียง
 
แขวงเชียงขวาง (Xieng Khouang) : ทุ่งไหหิน ทุ่งหินโบราณลี้ลับ
• เชียงขวาง : อดีตสมรภูมิสงครามอินโดจีน • เมืองคูน : เมืองหลวงเก่าแห่งเชียงขวาง
• ทุ่งไหหิน : ไหปริศนาที่รอคอยคำตอบ • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ในเชียงขวาง
 
แขวงจำปาสัก (Champasak) : อดีตราชธานีแห่งลาวใต้
• ลาวใต้ : นครจำปาสัก : ปากเซ ข้อมูลเดินทาง แผนที่ลาวใต • น้ำตกตาดผาส้วม : อุทยานบาเจียง : หมุ่บ้านชนเผ่าลาว
• ปราสาทหินวัดภู : มรดกโลกสถาปัตยกรรมขอมโบราณ • มหานทีสี่พันดอน : แลนด์บริดจ์ฝรั่งเศส : หัวรถจักรโบราณ
• ที่ราบสูงบอละเวน : ไร่ชา : กาแฟลาวขึ้นชื่อ
• โรงแรม : ร้านอาหารเมืองปากเซ • ช้อปปิ้งลาวใต้ : ตลาดดาวเรือง : ตลาดปากเซ
 
แขวงพงสาลี(Phongsaly) : เหนือสุดเมืองลาว
แขวงหลวงน้ำทา (Luangnamtha) : เืมืองแห่งชนเผ่าไทลื้อ
• พงสาลี : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงพงสาล • หลวงน้ำทา : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงหลวงน้ำทา
แขวงสะหวันนะเขต (Savannakhet) : ชายแดนเมืองสวรรค์
แขวงบ่อแก้ว (ฺBokeo) : เมืองแห่งชายแดนไทย
• สะหวันนะเขต : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงสะหวันนะเขต • บ่อแก้ว : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงบ่อแก้ว
แขวงอุดมไชย (ฺOudomsay) : เมืองแห่งธรรมชาติ
แขวงไชยะบุรี (ฺSayaboury) : เมืองแห่งป่าไม้
• อุดมไชย : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงอุดมไชย • ไชยะบุรี : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงไชยะบุรี
แขวงหัวพัน (ฺHouaphanh) : เมืองแห่งสมรภูมิ
แขวงบริคำไชย (ฺBorikhamsay) : ประตูสู่ลาวใต้
• หัวพัน : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงหัวพัน • บริคำไชย : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงบริคำไชย
แขวงคำม่วน (ฺKhammouane) : เมืองแห่งผืนป่าิ
แขวงสาละวัน (ฺSaravane) : เมืองแห่งธรรมชาติและกาแฟ
• คำม่วน : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงคำม่วน • สาละวัน : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงสาละวัน
แขวงเซกอง (ฺSekong): น้ำตกที่สูงที่สุดในลาว
แขวงอัตตะบือ (ฺAttapeu) : เมืองกลางหุบเขาชายแดนเขมร
• เซกอง : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงเซกอง • อัตตะบือ : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงอัตตะบือ
Untitled Document
ทัวร์โปรโมชั่นพิเศษ....
ทัวร์น่านหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางทางน่าน
• LAO01 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน น่าน (ทางเรือ) น่าน ด่านห้วยโก๋น เส้นทางสายใหม่ ท่าเรือปากห้วยแคน ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปเรือกลับเรือ)

• วันที่ 3-5 มี.ค. 61 ท่านละ 6,900 บาท (เปิดจองแล้วค่ะ)
ทัวร์น่านหลวงพระบางทางรถ

• LAO02 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ทางรถ) น่าน ด่านชายแดนห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน หงสา ไชยะบุรี หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปรถกลับรถ)

• กรุ้ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 5-6 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

• LAO03 ทัวร์น่านหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากห้วยแคน ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี วังเวียง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย

• สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว 25 ท่านขึ้นไป
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,500 บาท

ลานนาทัวร์ริ่ง : โทร. 086-345 3730, 087-579-3337, 054 - 765 222 แฟกซ์ 054-710195
สำนักงาน จ.น่าน : 202 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอภููเพียง จ.น่าน 55000

Your Travel We Care..