วัดธาตุหลวง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม วัดแสนสุขาราม วัดพระบาทใต้ เมืองหลวงพระบาง
เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel : (HOT LINE)
086-3453730, 087-5793337
LINE No.
083-761 7040, 084 - 335-7175
Email/Skype
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2557
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ข้อมูลท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัว ไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋นชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ เกลือภูเขา
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
เที่ยวน่านกับ อสท.
ท่องเที่ยวน่านกับนิตยสารอสท.
• สองน่องท่องเมืองแฝด
น่านหลวงพระบาง
• ทางภูเขาเรื่องราวเมืองน่าน
• ภูเข้วิถีแห่งขุนเขา
ข้อมูลท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทยกับททท.
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
• ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว
• ข้อมูลท่องเที่ยว กัมพูชา
ข้อมูลท่ิองเที่ยวประเทศลาว
วัดธาตุหลวง : วัดใหม่สุวรรณภูมาราม : วัดแสนสุขาราม : วัดพระบาทใต้
วัดธาตุหลวง(วัดทาดหลวง) : "เจดีย์เก็บพระสรีรังคารของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์"
วัดทาดหลวง ตามตำนานกล่าวว่าวัดทาดหลวงสร้างขึ้นโดยสังฆฑูตของพระเจ้าอโศกมหราช ซึ่งเดินทางจากอินเดียมาเผยแพร่พุทธศาสนาในพุทธศตวรรษที่ 3 สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2361 ในรัชกาลพระเจ้ามันธาตุราช หน้าสิมด้านทิศเหนือมีเจดีย์สร้างขึ้นตั้งแต่พ.ศ.2363 โดยเจ้าหญิงปทุมมาพระธิดาของเจ้าอนุรุทราช ต่อมาใน พ.ศ.2508 ได้บูรณะเจดีย์เพื่อเป็นที่เก็บพระสรีรังคารของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ การบูรณะครั้งนี้ได้พบโบราณวัตถุหลายอย่างฝังอยู่ใต้ฐานเจดีย์ ปัจจุบันเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
• ราวเทียนในสิมวัดทาดหลวง ภายในสิมวัดทาดหลวงมีราวเทียนไม้แกะสลักฝีมือเยี่ยมเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งเจ้ามหาอุปราชบุญคงสร้างถวายในพ.ศ.2458
ทุกๆปีในวันที่ 29 ตุลาคม ซึ่งครบรอบวันสวรรคตของพระองค์ เชื้อพระวงศ์เก่าทั้งที่ยังอาศัยอยู่ในเมืองหลวงพระบางและจากต่างประเทศ จะกลับมาร่วมกันทำบุญที่วัดนี้
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม "ที่ประทับของพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว"
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกสั้นๆว่า วัดใหม่ ตั้งอยู่บนถนนศรีสว่างวงศ์ ใกล้กับพระราชวังหลวงพระบาง สร้างเมื่อปีพ.ศ.2337 ในสมัยพระเจ้าอนุรุทธราช ต่อมาในปีพ.ศ.2368 ตรงกับสมัยพระเจ้ามันธาตุราชได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ใหม่ ในพ.ศ.2437 สมัยพระเจ้าสักรินทรฤทธิ์ ได้อัญเชิญพระบางจากวัดวิชุนมาประดิษฐานที่วัดใหม่ แล้วใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาต่อหน้าองค์พระบาง ต่อมาจึงอัญเชิิญไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน

วัดใหม่เป็นวัดสำัคัญแห่งหนึ่งของหลวงพระบางนอกจากจะเป็นวัดซึ่งสมเด็จสังฆราชบุญทัน พระสังฆราชพระองค์สุดท้ายของลาวเคยประทับแล้ว ในช่วงสงกรานต์จะอัญเชิญพระบางจากหอพิพิธภัณฑ์เมืองหลวงพระบางมาไว้ทีวัดใหม่เป็นเวลา 3 วัน เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ
• พระอุโบสถ สำหรับความโดดเด่นคือมีพระอุโบสถที่แตกต่างจากวัดอื่นๆ ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะหลังคาขนาดใหญ่ ที่มีชายคาปิดคลุมลงมาทั้งสี่ด้านสองระดับต่อเนื่องกัน ส่วนบนยอดหลังคาเป็นหน้าจั่วขนาดใหญ่ โดยมีหลังคาเล็กๆ ซ้อนอยู่อีกชั้น กลางหลังคาประดับช่อฟ้า ด้านหลังมีหอขวางสร้างขึ้นติดกันเชื่อว่ามาต่อเติมในภายหลัง และส่วนบริเวณระเบียงด้านหน้ามีอาคารคล้ายศาลาครอบอยู่โดยมีหลังคาติดกับหลังพระอุโบสถ

ส่วนภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปนับหมื่นแสนองค์บนผนังสีแดง และใจกลางอุโบสถประดิษฐานพระประธานลักษณะเป้นพระพุทธรูปทรงเครื่อง มีพระพักตร์งดงาม จัดเป็นกลุ่มพระพุทธรูปหลวงพระบางแบบหนึ่ง

ส่วนบริเวณด้านนอกตรงข้ามพระอุโบสถมีอาคารหลังเล็กๆ เรียกว่า อูปมุง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดค่อนข้างใหญ๋
• บานประตูสิมวัดใหม่ บานประตูเป็นฝีมือแกะสลักไม้แบบเชียงขวาง ด้านข้างเป็นลวดลายแกะสลักเรื่องพระเวสสันดร โดยฝีมือของเพี้ยตันศิลปินแห่งชาติของลาว ซึ่งมีฝีไม้ลายมือโดดเด่นด้านการแกะสลักไม้ รูปแบบงานแกะสลักของเพียตันได้รับการยกย่องให้เป็นสกุลช่างสายหนึ่งของงานศิลปะลาว
• ผนังพระอุโบสถ ตกแต่งด้วยภาพลงรักปิดทองสีเหลืองอร่ามตาตลอดแนวผนัง โดยเล่าเรือ่งพระเวสสันดรชาดกฝีมือช่างเพียตัน มีทั้งรูปสัตว์ต่างๆ และเทวดา
วัดแสนสุขาราม "พระพุทธรูปปางเปิดโลกองค์เดียวในหลวงพระบาง"
วัดแสนสุขาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกว่ "วัดแสน" ตั้งอยู่บนถนนศรีสว่างวงศ์ทางไปวัดเชียงทอง ภายในตัวเมือง ใกล้กับวัดสบลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2261 ในสมัยพระเจ้ากิ่งกิดสะราช ตามประวัติเล่าว่่า ชื่อของวัดมาจากเงินจำนวน 100,000 กีบ ที่มีผู้บริจาคให้เป็นทุนเริ่มสร้าง เป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นภายหลังที่นครหลวงพระบางแยกออกจากนครเวียงจันทน์ได้ 11 ปี โดยวัดแสนได้รับการบูรณะ 2 ครั้ง ครั้งแรกในปีพ.ศ.2475 ครั้งที่สองในปี พ.ศ.2500 ซึ่งเป็นการบูรณะครั้งใหย่ มีการประดับดอกดวงทำด้วยมุกประดับทองคำที่สวยสดงดงามตามระเบียงและพัทธสีมา ศิลปะการตกแต่งนี้เป็นสกุลช่างหลวงพระบางในศตวรรษที่ 20
• พระพุทธรูปปางเปิดโลก อยู่ในหอพระยืนติดกับโรงเก็บเรือแข่ง พระพุทธรุปเป็นแบบเดียวกับพระอัฎฐารสที่วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย คนหลวงพระบางเรียกพระพุทธรูปนี้ว่า "พะเจ้า18ศอก" เนื่องจากมีความสูงวัดได้ 18 ศอก มีพระพักตร์ที่งดงามผ่องแผ้ว และหอรอยพระพุทธบาทจำลองด้านข้างหอพระยืน
• อุโบสถหรือสิมวัดแสนสุขราม สิมของวัดแสนตกแต่งลวดลายลงรักปิดทองสวยงาม ตัวสิมจัดเป็นศิลปะแบบหลวงพระบางตอนกลางศตวรรษที่ 20 สังเกตได้จากเสาแปดเหลี่ยม และยอดเสารูปกลีบบัว ส่วนผนังภายในสิมตกแต่งด้วยการเขียนภาพสีทองลงบนพื้นแดง โดยตรงกลางเป็นที่ประดิษฐานพระประธานหรือพระองค์หลวง สร้างให้วัดแห่งนี้มีความสวยงามและน่าสนใจไม่น้อย
วัดพระบาทใต้ "รอยพระพุทธบาท"
วัดพะบาทใต้ อยู่ชานเมือง เลยจากวัดทาดหลวงไปทางใต้ตรงหัวมุมถนนพูว่าว เดิมเป็นวัดเก่า สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.1938 สมัยพระเจ้าสามแสนไห สิมดั้งเดิมเป็นศิลปะแบบล้านนา แต่ครั้นปฏิสังขรณ์ในปีพ.ศ.2503 สมาคมชาวญวณเป็นเจ้าศรัทธา จึงเปลี่ยนรูปแบบเป็นเวียดนามอย่างที่เห็นในปัจจุบัน บางครั้งชาวบ้านจึงเรียก "วัดญวณ" หรือ "วัดพะบาทใต้" เพื่อให้ต่างจากวัดสีพุดทะบาด ซึ่งอยู่ในตัวเมืองเชิงพูสี

วัดพะบาทใต้อยู่ติดแม่น้ำโขง รอยพระพุทธบาทอันเป็นที่มาของชื่อวัดอยู่ตรงบันไดทางลงท่าน้ำ มีอุโมงค์ครอบไว้ชั้นหนึ่ง หากเป็นช่วงหน้าน้ำรอยพระพุทธบาทจะจมอยู่ใต้สายน้ำโขง แต่ผู้มาเที่ยววัดพะบาทส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการชมพระอาิทิตย์ตกกลับฝั่งโขงมากกว่า
• ชมอาทิตย์ตกวัดพะบาท ในช่วงฤดูแล้งหาดทรายของแม่น้ำโขงหน้าวัดพะบาทใต้จะมีความงดงาม โดยเฉพาะช่วงตะวันตกดิน นับเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดีที่สุดแห่งหนึ่งของหลวงพระบาง
Untitled Document
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว (LAOS)
• ข้อมูลทั่วไปประเทศลาว แผนที่ลาว การเดินทางลาว • ภาษาลาว วันละคำ
• ประวัติศาสตร์ลาวและเหตุการณ์สำคัญในลาว • วางแผนเดินทางลาว เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับประเทศลาว
• เอกสารการเดินทางเข้าออกลาว วีซ๋าลาว • อาหารลาว ร้านอาหารลาว
• โรงแรมในประเทศลาวทั่วประเทศ • เทศกาลและงานประเพณีลาว
แขวงหลวงพระบาง (Luang Prabang) : เมืองหลวงพระบางมรดกโลก
• หลวงพระบาง : สบายดีหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก • ตำนานเมืองหลวงพระบาง เหตุผลที่หลวงพระบางได้มรดกโลก
• วัดเชียงทอง : สุดยอดสถาปัตยกรรมล้านช้าง • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาท์หลวงพระบาง
• พระราชวังหลวง : พระบาง : พระธาตุพูสี • ร้านอาหาร ภัตตาคาร ที่กินในหลวงพระบาง
• น้ำตกกวางสี : น้ำตกตาดแซะ : ถ้ำติ่ง : หมู่บ้านผานม • อาหารพื้นบ้านตำรับหลวงพระบาง : สลัดผักน้ำ เอาะหลาม เฝอลาว
• วัดวิชุนราช : พระธาตุหมากโม : วัดอาฮาม(ปู่เยอย่าเยอ) • แหล่งชอปปิ้งหลวงพระบาง : ตลาดมืด : ตลาดดารา : บ้านซ่างไห
• วัดธาตุหลวง : วัดใหม่ : วัดแสนสุขาราม : วัดพระบาทใต • ตักบาตรข้าวเหนียวหลวงพระบาง
• เรือนมรดกโลกเชียงม่วน : ย่านบ้านเจ็ก • ปั่นจักรยานเที่ยวชมวัดวาอารามในหลวงพระบาง
• ตลาดเช้าหลวงพระบาง : ตลาดม้ง : กาแฟประชานิยมหลวงพระบาง • เส้นทางสายใหม่สู่เมืองหลวงพระบาง ผ่านเส้นทางน่าน
 
แขวงนครเวียงจันทน์ (Vientiane) : เวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว
• นครเวียงจันทน์ : ข้อมูลเดินทาง แผนที่ ประวัติเมืองเวียงจันทน • เขื่อนน้ำงึม : แดนสวรรค์ของเวียงจันทน
• พระธาตุหลวง : ประตูชัย • เที่ยวรอบนอกเมืองเวียงจันทน์
• หอพระแก้ว : วัดศรีเมือง • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ในเวียงจันทน
• วัดศีรษะเกศ : วัดองค์ตื้อ : อนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช • ร้านอาหารในเวียงจันทน
 
แขวงเวียงจันทน์ : วังเวียง (Vanvieng) กุ้ยหลินเมืองลาว
• วังเวียง : ข้อมูลเดินทาง แผนที่วังเวียง • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ในวังเวียง
• ท่องเที่ยววังเวียง : กุ้ยหลินเมืองลาว • ร้านอาหารในวังเวียง
 
แขวงเชียงขวาง (Xieng Khouang) : ทุ่งไหหิน ทุ่งหินโบราณลี้ลับ
• เชียงขวาง : อดีตสมรภูมิสงครามอินโดจีน • เมืองคูน : เมืองหลวงเก่าแห่งเชียงขวาง
• ทุ่งไหหิน : ไหปริศนาที่รอคอยคำตอบ • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ในเชียงขวาง
 
แขวงจำปาสัก (Champasak) : อดีตราชธานีแห่งลาวใต้
• ลาวใต้ : นครจำปาสัก : ปากเซ ข้อมูลเดินทาง แผนที่ลาวใต • น้ำตกตาดผาส้วม : อุทยานบาเจียง : หมุ่บ้านชนเผ่าลาว
• ปราสาทหินวัดภู : มรดกโลกสถาปัตยกรรมขอมโบราณ • มหานทีสี่พันดอน : แลนด์บริดจ์ฝรั่งเศส : หัวรถจักรโบราณ
• ที่ราบสูงบอละเวน : ไร่ชา : กาแฟลาวขึ้นชื่อ
• โรงแรม : ร้านอาหารเมืองปากเซ • ช้อปปิ้งลาวใต้ : ตลาดดาวเรือง : ตลาดปากเซ
 
แขวงพงสาลี(Phongsaly) : เหนือสุดเมืองลาว
แขวงหลวงน้ำทา (Luangnamtha) : เืมืองแห่งชนเผ่าไทลื้อ
• พงสาลี : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงพงสาล • หลวงน้ำทา : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงหลวงน้ำทา
แขวงสะหวันนะเขต (Savannakhet) : ชายแดนเมืองสวรรค์
แขวงบ่อแก้ว (ฺBokeo) : เมืองแห่งชายแดนไทย
• สะหวันนะเขต : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงสะหวันนะเขต • บ่อแก้ว : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงบ่อแก้ว
แขวงอุดมไชย (ฺOudomsay) : เมืองแห่งธรรมชาติ
แขวงไชยะบุรี (ฺSayaboury) : เมืองแห่งป่าไม้
• อุดมไชย : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงอุดมไชย • ไชยะบุรี : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงไชยะบุรี
แขวงหัวพัน (ฺHouaphanh) : เมืองแห่งสมรภูมิ
แขวงบริคำไชย (ฺBorikhamsay) : ประตูสู่ลาวใต้
• หัวพัน : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงหัวพัน • บริคำไชย : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงบริคำไชย
แขวงคำม่วน (ฺKhammouane) : เมืองแห่งผืนป่าิ
แขวงสาละวัน (ฺSaravane) : เมืองแห่งธรรมชาติและกาแฟ
• คำม่วน : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงคำม่วน • สาละวัน : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงสาละวัน
แขวงเซกอง (ฺSekong): น้ำตกที่สูงที่สุดในลาว
แขวงอัตตะบือ (ฺAttapeu) : เมืองกลางหุบเขาชายแดนเขมร
• เซกอง : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงเซกอง • อัตตะบือ : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงอัตตะบือ
Untitled Document
ทัวร์โปรโมชั่นพิเศษ....
ทัวร์น่านหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางทางน่าน
• LAO01 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน น่าน (ทางเรือ) น่าน ด่านห้วยโก๋น เส้นทางสายใหม่ ท่าเรือปากห้วยแคน ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปเรือกลับเรือ)

• วันที่ 3-5 มี.ค. 61 ท่านละ 6,900 บาท (เปิดจองแล้วค่ะ)
ทัวร์น่านหลวงพระบางทางรถ

• LAO02 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ทางรถ) น่าน ด่านชายแดนห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน หงสา ไชยะบุรี หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปรถกลับรถ)

• กรุ้ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 5-6 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

• LAO03 ทัวร์น่านหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากห้วยแคน ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี วังเวียง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย

• สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว 25 ท่านขึ้นไป
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,500 บาท

ลานนาทัวร์ริ่ง : โทร. 086-345 3730, 087-579-3337, 054 - 765 222 แฟกซ์ 054-710195
สำนักงาน จ.น่าน : 202 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอภููเพียง จ.น่าน 55000

Your Travel We Care..