เที่ยวลาว เตรียมตัวก่อนเที่ยวหลวงพระบาง ประเทศลาว
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว
วางแผนก่อนเดินทางลาว

เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับประเทศลาว

•
ลาวเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเล ฉะนั้น อาหารทะเลในลาวจึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากและมีราคาแพง (อาจหาได้เฉพาะในเมืองใหญ่อย่างเวียงจันทน์ ปากเซ เป็นต้น)

•
ประชาชนส่วนใหญ่ 60% ในลาวนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเช่นเดียวกับในประเทศไทย กัมพูชาและพม่า นอกจากนี้ยังมีบางส่วนนับถือพี่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ส่วนศาสนาอื่นๆ มีคนนับถือเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

•
ปัจจุบันลาวปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ มีประชากระประมาณ 6.5 ล้านคน ประกอบด้วย 3 เชื้อชาติ แบ่งตามถิ่นที่อยู่ คือ 1. ลาวลุ่มหรือชาวลาวในเขตที่ราบมีสัดส่วนประชากรมากที่สุดของทั้งประเทศ ประมาณ 68% 2. ลาวเทิงหรือชาวลาวในเขที่ราบสูง มีสัดส่วนมากเป็นอันดับสองประมาณ 22% 3. ลาวสูงหรือชาวลาวในเขตภูเขาสูง ส่วนมากจะอยู่ทางตอนเหนือของประเทศตามแนวชายแดน ประมาณ 9% ที่เหลือเป็นชาวลาวเชื้อสายอื่นๆ เช่น เวียดนาม จีน

•
ดอกจำปา ซึ่งถูกเลือกให้เป็นดอกไม้ประจำชาติลาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 นั้น จริงๆ แล้วในประเทศไทยคือดอกลั่นทมหรือลีลาวดี ไม่ใช่ดอกจำปาไทย โดยเรามักจะเห็นต้นจำปาอยู่ทั่วไปในประเทศลาว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ศาสนสถาน สถานที่ราชการ ตลอดจนบ้านเรือนประชาชน ฯลฯ โดยเฉพาะดอกสีขาวซึ่งเป็นพันธุ์ดั้งเดิม จะพบเห็นได้มากที่สุด ดอกจำปานี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต้ และถูกนำเข้ามาในดินแดนลาวโดยชาวตะวันตกซึ่งเดินทางเข้าลาวในสมัยก่อน

•
โทรไปลาว ง่ายนิดเดียว : โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้คือสามารถใช้โทรศัพท์สายตรงจากเมืองไทยเข้าเมืองลาวได้โดยไม่ต้องผ่านศูนย์
โดยกดเบอร์ 007-856 แล้วต่อด้วยรหัสเมือง เช่น หลวงพระบาง รหัสเมือง 71 แล้วต่อด้วย
เลขหมายปลายทาง (โทรศัพท์เมืองลาวมีหกตัว) หรือถ้าโทรจากมือถือจากลาวเข้าประเทศไทย
กด 0066-85620 ตามด้วยหมายเลขปลายทาง เช่น โทรเข้าเบอร์ 086-345 3730ที่เมืองไทย ให้กด 0066-85620-863453730
อินเตอร์เน็ต-อีเมล์ : มีสถานบริการรับ-ส่งอีเมล์และอินเตอร์เน็ตจำนวนมาก สวนใหญ่อยู่ในย่านที่นักท่องเที่ยวนิยมพักอาศัย เช่น ถนนสะหว่างวง ราคาค่าบริการนาทีละ ประมาณ 200 กีบ

• ไปรษณีย : ค่าส่งโปสการ์ดมาเมืองไทย ประมาณ 3,000 กีบ ที่ทำการไปรษณีย์อยู่เลยสี่แยก กลางเมืองไปทางน้ำพุหรือตรงข้ามโรงแรมพูสี เปิดทำการวันจันทร์ถึงศุกร์ แต่นักท่องเที่ยว สามารถหาซื้อโปสการ์ดพร้อมแสตมป์ได้ตามร้านขายของที่ระลึกทั่วไป

• โรงพยาบาล: มีโรงพยาบาลหนึ่งแห่ง เป็นโรงพยาบาลประจำแขวงของรัฐบาล เรียกว่า “โฮงหมอแขวง” ส่วนสถานพยาบาลเอกชนยังไม่มีให้ใช้บริการ

• อัตราแลกเปลี่ยนเงินลาว : สกุลเงินตราของลาวเรียกว่า “กีบ” (kip) 1 บาท เท่ากับประมาณ
250-280 กีบ เงินลาวมีตั้งแต่ราคา 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000 และ 10,000 กีบ (มีใช้เฉพาะธนบัตร)

• ธนาคาร: หลวงพระบางมีสาขาของหลายธนาคาร แต่ที่ให้แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีอยู่ สองธนาคารคือ ธนาคารล้านช้าง สำนักงานเป็นตึกโบราณอยู่เยื้องกับห้องการวัฒนธรรม ถนนสีสะหว่างวงศ์ และมีสาขาย่อยเชียงม่วน อยู่ย่านบ้านเจ๊กอีกแห่งหนึ่ง

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในลาว Do & Don't in Loas
1. คนลาวจะทักทายกันด้วยคำว่า สะบายดี ซึ่งเป็นคำทักทายที่ใช้กันเป็นประจำ การจูบกอดกันหรือการแสดงความรักในสถานที่สาธารณะนับเป็นสิ่งที่ไม่สุภาพสำหรับคนลาว
2. พระพุทธรูปเป็นสิ่งสักการะบูชา ควรแสดงความเคารพด้วยการแต่งกายสุภาพ ในการเข้าไปเที่ยวชมและถ่ายภาพ
3. ในประเทศลาวมีสถานที่สักการะและสถานที่สำคัญหลายแห่งที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเที่ยวชม นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามข้อบังคับในการเข้าเที่ยวชม
4. พระสงฆ์และสามเณร เป็นบุคคลที่ชาวลาวให้ความเคารพ เพศหญิงไม่ควรแตะต้อง หรือสัมผัสถูกพระสงฆ์และสามเณร
5. สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและก่อนจะถ่ายภาพใครหรือบุคคลลใด ควรขออนุญาตเสียก่อน
6. การตบหัวหรือจับหัวเป็นสิ่งที่ไม่สุภาพที่สุด
7. ไม่เลือกซื้อวัตถุโบราณ และสิ่งของที่เป็นมรดกของคนลาว ควรเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะของลาวให้ยั่งยืนสืบไป
8. การซื้อเสพ และมีสิ่งเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองจะมีความผิดตามกฎหมายและจะได้รับโทษหนัก
9. ไม่ซื้อ ไม่รับประทานสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากส้ัตว์ป่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือและอนุรักษ์สัตว์ป่าของประเทศลาว
10. คนลาวถืว่าศีรษะเป็นสิ่งสูงสุด เท้าเป็นสิ่งต่ำสุด การใช้เท้าชี้หรือเตะสิ่งของนับเป็นการกระทำที่ไม่สุภาพ
11. ควรถอดรองเท้าทุกครั้งก่อนเข้าบ้านชาวลาว หรือบริเวณที่กำหนดให้ถอดรองเท้าก่อนเข้า เช่น วิหาร โบสถ์ ภายในวัด

เตรียมตัวก่อนไปเที่ยวหลวงพระบาง การใส่บาตรข้าวเหนียวหลวงพระบาง
เตรียมตัวก่อนไปเที่ยวหลวงพระบาง ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง
เตรียมตัวก่อนไปเที่ยวหลวงพระบาง เมืองหลวงพระบาง
เตรียมตัวก่อนไปเที่ยวหลวงพระบาง สนามบินหลวงพระบาง
เตรียมตัวก่อนไปเที่ยวหลวงพระบาง ตม.ลาว
เตรียมตัวก่อนไปเที่ยวหลวงพระบาง เงินกีบลาว
เตรียมตัวก่อนไปเที่ยวหลวงพระบาง อาหารลาว