เที่ยวลาว เตรียมตัวก่อนเที่ยวหลวงพระบาง ประเทศลาว
เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel : (HOT LINE)
086-3453730, 087-5793337
LINE No.
083-761 7040, 084 - 335-7175
Email/Skype
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2557
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ข้อมูลท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัว ไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋นชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ เกลือภูเขา
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
เที่ยวน่านกับ อสท.
ท่องเที่ยวน่านกับนิตยสารอสท.
• สองน่องท่องเมืองแฝด
น่านหลวงพระบาง
• ทางภูเขาเรื่องราวเมืองน่าน
• ภูเข้วิถีแห่งขุนเขา
ข้อมูลท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทยกับททท.
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
• ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว
• ข้อมูลท่องเที่ยว กัมพูชา
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว
วางแผนก่อนเดินทางลาว

เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับประเทศลาว

•
ลาวเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเล ฉะนั้น อาหารทะเลในลาวจึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากและมีราคาแพง (อาจหาได้เฉพาะในเมืองใหญ่อย่างเวียงจันทน์ ปากเซ เป็นต้น)

•
ประชาชนส่วนใหญ่ 60% ในลาวนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเช่นเดียวกับในประเทศไทย กัมพูชาและพม่า นอกจากนี้ยังมีบางส่วนนับถือพี่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ส่วนศาสนาอื่นๆ มีคนนับถือเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

•
ปัจจุบันลาวปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ มีประชากระประมาณ 6.5 ล้านคน ประกอบด้วย 3 เชื้อชาติ แบ่งตามถิ่นที่อยู่ คือ 1. ลาวลุ่มหรือชาวลาวในเขตที่ราบมีสัดส่วนประชากรมากที่สุดของทั้งประเทศ ประมาณ 68% 2. ลาวเทิงหรือชาวลาวในเขที่ราบสูง มีสัดส่วนมากเป็นอันดับสองประมาณ 22% 3. ลาวสูงหรือชาวลาวในเขตภูเขาสูง ส่วนมากจะอยู่ทางตอนเหนือของประเทศตามแนวชายแดน ประมาณ 9% ที่เหลือเป็นชาวลาวเชื้อสายอื่นๆ เช่น เวียดนาม จีน

•
ดอกจำปา ซึ่งถูกเลือกให้เป็นดอกไม้ประจำชาติลาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 นั้น จริงๆ แล้วในประเทศไทยคือดอกลั่นทมหรือลีลาวดี ไม่ใช่ดอกจำปาไทย โดยเรามักจะเห็นต้นจำปาอยู่ทั่วไปในประเทศลาว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ศาสนสถาน สถานที่ราชการ ตลอดจนบ้านเรือนประชาชน ฯลฯ โดยเฉพาะดอกสีขาวซึ่งเป็นพันธุ์ดั้งเดิม จะพบเห็นได้มากที่สุด ดอกจำปานี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต้ และถูกนำเข้ามาในดินแดนลาวโดยชาวตะวันตกซึ่งเดินทางเข้าลาวในสมัยก่อน

•
โทรไปลาว ง่ายนิดเดียว : โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้คือสามารถใช้โทรศัพท์สายตรงจากเมืองไทยเข้าเมืองลาวได้โดยไม่ต้องผ่านศูนย์
โดยกดเบอร์ 007-856 แล้วต่อด้วยรหัสเมือง เช่น หลวงพระบาง รหัสเมือง 71 แล้วต่อด้วย
เลขหมายปลายทาง (โทรศัพท์เมืองลาวมีหกตัว) หรือถ้าโทรจากมือถือจากลาวเข้าประเทศไทย
กด 0066-85620 ตามด้วยหมายเลขปลายทาง เช่น โทรเข้าเบอร์ 086-345 3730ที่เมืองไทย ให้กด 0066-85620-863453730
อินเตอร์เน็ต-อีเมล์ : มีสถานบริการรับ-ส่งอีเมล์และอินเตอร์เน็ตจำนวนมาก สวนใหญ่อยู่ในย่านที่นักท่องเที่ยวนิยมพักอาศัย เช่น ถนนสะหว่างวง ราคาค่าบริการนาทีละ ประมาณ 200 กีบ

• ไปรษณีย : ค่าส่งโปสการ์ดมาเมืองไทย ประมาณ 3,000 กีบ ที่ทำการไปรษณีย์อยู่เลยสี่แยก กลางเมืองไปทางน้ำพุหรือตรงข้ามโรงแรมพูสี เปิดทำการวันจันทร์ถึงศุกร์ แต่นักท่องเที่ยว สามารถหาซื้อโปสการ์ดพร้อมแสตมป์ได้ตามร้านขายของที่ระลึกทั่วไป

• โรงพยาบาล: มีโรงพยาบาลหนึ่งแห่ง เป็นโรงพยาบาลประจำแขวงของรัฐบาล เรียกว่า “โฮงหมอแขวง” ส่วนสถานพยาบาลเอกชนยังไม่มีให้ใช้บริการ

• อัตราแลกเปลี่ยนเงินลาว : สกุลเงินตราของลาวเรียกว่า “กีบ” (kip) 1 บาท เท่ากับประมาณ
250-280 กีบ เงินลาวมีตั้งแต่ราคา 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000 และ 10,000 กีบ (มีใช้เฉพาะธนบัตร)

• ธนาคาร: หลวงพระบางมีสาขาของหลายธนาคาร แต่ที่ให้แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีอยู่ สองธนาคารคือ ธนาคารล้านช้าง สำนักงานเป็นตึกโบราณอยู่เยื้องกับห้องการวัฒนธรรม ถนนสีสะหว่างวงศ์ และมีสาขาย่อยเชียงม่วน อยู่ย่านบ้านเจ๊กอีกแห่งหนึ่ง

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในลาว Do & Don't in Loas
1. คนลาวจะทักทายกันด้วยคำว่า สะบายดี ซึ่งเป็นคำทักทายที่ใช้กันเป็นประจำ การจูบกอดกันหรือการแสดงความรักในสถานที่สาธารณะนับเป็นสิ่งที่ไม่สุภาพสำหรับคนลาว
2. พระพุทธรูปเป็นสิ่งสักการะบูชา ควรแสดงความเคารพด้วยการแต่งกายสุภาพ ในการเข้าไปเที่ยวชมและถ่ายภาพ
3. ในประเทศลาวมีสถานที่สักการะและสถานที่สำคัญหลายแห่งที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเที่ยวชม นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามข้อบังคับในการเข้าเที่ยวชม
4. พระสงฆ์และสามเณร เป็นบุคคลที่ชาวลาวให้ความเคารพ เพศหญิงไม่ควรแตะต้อง หรือสัมผัสถูกพระสงฆ์และสามเณร
5. สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและก่อนจะถ่ายภาพใครหรือบุคคลลใด ควรขออนุญาตเสียก่อน
6. การตบหัวหรือจับหัวเป็นสิ่งที่ไม่สุภาพที่สุด
7. ไม่เลือกซื้อวัตถุโบราณ และสิ่งของที่เป็นมรดกของคนลาว ควรเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะของลาวให้ยั่งยืนสืบไป
8. การซื้อเสพ และมีสิ่งเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองจะมีความผิดตามกฎหมายและจะได้รับโทษหนัก
9. ไม่ซื้อ ไม่รับประทานสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากส้ัตว์ป่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือและอนุรักษ์สัตว์ป่าของประเทศลาว
10. คนลาวถืว่าศีรษะเป็นสิ่งสูงสุด เท้าเป็นสิ่งต่ำสุด การใช้เท้าชี้หรือเตะสิ่งของนับเป็นการกระทำที่ไม่สุภาพ
11. ควรถอดรองเท้าทุกครั้งก่อนเข้าบ้านชาวลาว หรือบริเวณที่กำหนดให้ถอดรองเท้าก่อนเข้า เช่น วิหาร โบสถ์ ภายในวัด

เตรียมตัวก่อนไปเที่ยวหลวงพระบาง การใส่บาตรข้าวเหนียวหลวงพระบาง
เตรียมตัวก่อนไปเที่ยวหลวงพระบาง ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง
เตรียมตัวก่อนไปเที่ยวหลวงพระบาง เมืองหลวงพระบาง
เตรียมตัวก่อนไปเที่ยวหลวงพระบาง สนามบินหลวงพระบาง
เตรียมตัวก่อนไปเที่ยวหลวงพระบาง ตม.ลาว
เตรียมตัวก่อนไปเที่ยวหลวงพระบาง เงินกีบลาว
เตรียมตัวก่อนไปเที่ยวหลวงพระบาง อาหารลาว
Untitled Document
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว (LAOS)
• ข้อมูลทั่วไปประเทศลาว แผนที่ลาว การเดินทางลาว • ภาษาลาว วันละคำ
• ประวัติศาสตร์ลาวและเหตุการณ์สำคัญในลาว • วางแผนเดินทางลาว เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับประเทศลาว
• เอกสารการเดินทางเข้าออกลาว วีซ๋าลาว • อาหารลาว ร้านอาหารลาว
• โรงแรมในประเทศลาวทั่วประเทศ • เทศกาลและงานประเพณีลาว
แขวงหลวงพระบาง (Luang Prabang) : เมืองหลวงพระบางมรดกโลก
• หลวงพระบาง : สบายดีหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก • ตำนานเมืองหลวงพระบาง เหตุผลที่หลวงพระบางได้มรดกโลก
• วัดเชียงทอง : สุดยอดสถาปัตยกรรมล้านช้าง • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาท์หลวงพระบาง
• พระราชวังหลวง : พระบาง : พระธาตุพูสี • ร้านอาหาร ภัตตาคาร ที่กินในหลวงพระบาง
• น้ำตกกวางสี : น้ำตกตาดแซะ : ถ้ำติ่ง : หมู่บ้านผานม • อาหารพื้นบ้านตำรับหลวงพระบาง : สลัดผักน้ำ เอาะหลาม เฝอลาว
• วัดวิชุนราช : พระธาตุหมากโม : วัดอาฮาม(ปู่เยอย่าเยอ) • แหล่งชอปปิ้งหลวงพระบาง : ตลาดมืด : ตลาดดารา : บ้านซ่างไห
• วัดธาตุหลวง : วัดใหม่ : วัดแสนสุขาราม : วัดพระบาทใต • ตักบาตรข้าวเหนียวหลวงพระบาง
• เรือนมรดกโลกเชียงม่วน : ย่านบ้านเจ็ก • ปั่นจักรยานเที่ยวชมวัดวาอารามในหลวงพระบาง
• ตลาดเช้าหลวงพระบาง : ตลาดม้ง : กาแฟประชานิยมหลวงพระบาง • เส้นทางสายใหม่สู่เมืองหลวงพระบาง ผ่านเส้นทางน่าน
 
แขวงนครเวียงจันทน์ (Vientiane) : เวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว
• นครเวียงจันทน์ : ข้อมูลเดินทาง แผนที่ ประวัติเมืองเวียงจันทน • เขื่อนน้ำงึม : แดนสวรรค์ของเวียงจันทน
• พระธาตุหลวง : ประตูชัย • เที่ยวรอบนอกเมืองเวียงจันทน์
• หอพระแก้ว : วัดศรีเมือง • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ในเวียงจันทน
• วัดศีรษะเกศ : วัดองค์ตื้อ : อนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช • ร้านอาหารในเวียงจันทน
 
แขวงเวียงจันทน์ : วังเวียง (Vanvieng) กุ้ยหลินเมืองลาว
• วังเวียง : ข้อมูลเดินทาง แผนที่วังเวียง • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ในวังเวียง
• ท่องเที่ยววังเวียง : กุ้ยหลินเมืองลาว • ร้านอาหารในวังเวียง
 
แขวงเชียงขวาง (Xieng Khouang) : ทุ่งไหหิน ทุ่งหินโบราณลี้ลับ
• เชียงขวาง : อดีตสมรภูมิสงครามอินโดจีน • เมืองคูน : เมืองหลวงเก่าแห่งเชียงขวาง
• ทุ่งไหหิน : ไหปริศนาที่รอคอยคำตอบ • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ในเชียงขวาง
 
แขวงจำปาสัก (Champasak) : อดีตราชธานีแห่งลาวใต้
• ลาวใต้ : นครจำปาสัก : ปากเซ ข้อมูลเดินทาง แผนที่ลาวใต • น้ำตกตาดผาส้วม : อุทยานบาเจียง : หมุ่บ้านชนเผ่าลาว
• ปราสาทหินวัดภู : มรดกโลกสถาปัตยกรรมขอมโบราณ • มหานทีสี่พันดอน : แลนด์บริดจ์ฝรั่งเศส : หัวรถจักรโบราณ
• ที่ราบสูงบอละเวน : ไร่ชา : กาแฟลาวขึ้นชื่อ
• โรงแรม : ร้านอาหารเมืองปากเซ • ช้อปปิ้งลาวใต้ : ตลาดดาวเรือง : ตลาดปากเซ
 
แขวงพงสาลี(Phongsaly) : เหนือสุดเมืองลาว
แขวงหลวงน้ำทา (Luangnamtha) : เืมืองแห่งชนเผ่าไทลื้อ
• พงสาลี : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงพงสาล • หลวงน้ำทา : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงหลวงน้ำทา
แขวงสะหวันนะเขต (Savannakhet) : ชายแดนเมืองสวรรค์
แขวงบ่อแก้ว (ฺBokeo) : เมืองแห่งชายแดนไทย
• สะหวันนะเขต : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงสะหวันนะเขต • บ่อแก้ว : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงบ่อแก้ว
แขวงอุดมไชย (ฺOudomsay) : เมืองแห่งธรรมชาติ
แขวงไชยะบุรี (ฺSayaboury) : เมืองแห่งป่าไม้
• อุดมไชย : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงอุดมไชย • ไชยะบุรี : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงไชยะบุรี
แขวงหัวพัน (ฺHouaphanh) : เมืองแห่งสมรภูมิ
แขวงบริคำไชย (ฺBorikhamsay) : ประตูสู่ลาวใต้
• หัวพัน : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงหัวพัน • บริคำไชย : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงบริคำไชย
แขวงคำม่วน (ฺKhammouane) : เมืองแห่งผืนป่าิ
แขวงสาละวัน (ฺSaravane) : เมืองแห่งธรรมชาติและกาแฟ
• คำม่วน : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงคำม่วน • สาละวัน : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงสาละวัน
แขวงเซกอง (ฺSekong): น้ำตกที่สูงที่สุดในลาว
แขวงอัตตะบือ (ฺAttapeu) : เมืองกลางหุบเขาชายแดนเขมร
• เซกอง : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงเซกอง • อัตตะบือ : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงอัตตะบือ
Untitled Document
ทัวร์โปรโมชั่นพิเศษ....
ทัวร์น่านหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางทางน่าน
• LAO01 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน น่าน (ทางเรือ) น่าน ด่านห้วยโก๋น เส้นทางสายใหม่ ท่าเรือปากห้วยแคน ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปเรือกลับเรือ)

• วันที่ 3-5 มี.ค. 61 ท่านละ 6,900 บาท (เปิดจองแล้วค่ะ)
ทัวร์น่านหลวงพระบางทางรถ

• LAO02 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ทางรถ) น่าน ด่านชายแดนห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน หงสา ไชยะบุรี หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปรถกลับรถ)

• กรุ้ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 5-6 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

• LAO03 ทัวร์น่านหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากห้วยแคน ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี วังเวียง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย

• สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว 25 ท่านขึ้นไป
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,500 บาท

ลานนาทัวร์ริ่ง : โทร. 086-345 3730, 087-579-3337, 054 - 765 222 แฟกซ์ 054-710195
สำนักงาน จ.น่าน : 202 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอภููเพียง จ.น่าน 55000

Your Travel We Care..