เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel : (HOT LINE)
086-3453730, 087-5793337
LINE No.
083-761 7040, 084 - 335-7175
Email/Skype
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2557
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ข้อมูลท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัว ไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋นชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ เกลือภูเขา
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
เที่ยวน่านกับ อสท.
ท่องเที่ยวน่านกับนิตยสารอสท.
• สองน่องท่องเมืองแฝด
น่านหลวงพระบาง
• ทางภูเขาเรื่องราวเมืองน่าน
• ภูเข้วิถีแห่งขุนเขา
ข้อมูลท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทยกับททท.
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
• ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว
• ข้อมูลท่องเที่ยว กัมพูชา
ข้อมูลท่ิองเที่ยวประเทศลาว  
ท่องเที่ยวกรุงเวียงจันทน์์ แผนที่นครเวียงจันทน์ การเดินทางเวียงจันทน์
เวียงจันทน์
    นครเวียงจันทน์ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่ม บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง มีถนนฟ้างุ้ม ซึ่งตั้งชื่อตามพระนามของเจ้าฟ้างุ้มผู้ก่อตั้งอาณาจักรล้านช้าง ตัดเลียบไปตามริมฝั่งน้ำช่วงตอนล่างของตัวเมือง บนทำนบกั้นน้ำซึ่งสร้างขึ้นแทนที่แนวกำแพงเมืองเก่าที่เคยเป็นปราการป้องกันข้าศึกศัตรูและกระแสน้ำ มีทางเดินสายเล็กให้เดินเล่นและมองข้ามโขงไปชมทิวทัศน์ของฝั่งไทย ตามริมน้ำมีร้านขายกาแฟ ส้มต้ำ น้ำผลไม้ปั่น และเบียร์ตั้งเรียงราย มีถนนสายตัดผ่านย่านต่างๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างถนนฟ้างุ้มกับถนนเชษฐาธิราช ซึ่งตั้งชื่อตามพระนามของกษัตริย์ผู้ทรงย้ายเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างจากหลวงพระบาง มาอยู่ยังเวียงจันทน์ในปี 1560 ถนนเจ้าอนุ นั้นสร้างเป็นอนุสรณ์ให้กับเจ้าอนุวงศ์ ประุมุขของอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ในช่วงปี 1805 ถึง 1828

เวียงจันทน์เป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งของลาว เคยมีบทบาททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ผ่านระยะประวัติศาสตร์ยาวนาน ได้เคยมีความสัมพันธ์กับเมืองโบราณอื่นๆทางภาคใต้ของจีน,
อินเดีย และเอเชียอาคเนย์ตามตำนานโบราณกล่าวว่าเดิมเมืองน้ำคือ "บ้านหนองคันแทเสื้อน้ำ" ต่อมาเมื่อเศรษฐกิจการผลิตขยายตัว บ้านนี้ได้เปลี่ยนเป็นเมืองชื่อว่า"เมืองเวียงจันทน์" ปัจจุบัน
เป็นเมืองหลวงของ สปป.ลาว มีเนื้อที่ 3,920ตารางกิโลเมตรมีพลเมืองทั้งหมด 476,000 คน ประกอบด้วย 7 เมืองคือเมืองจันทะบุรี, เมืองสีโคตตะบอง,เมืองไชยเศรษฐา,
เมืองสีสัตนาค,เมืองนาทรายทอง,เมืองไชยธานีและเมืองหาดทรายฟอง มีชายแดนติดกับแขวงนครเวียงจันทน์,แขวงบริคำไชยและประเทศไทย
 

กบฎเวียงจันทน์
    ความทะเยอทะยานของอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ เริ่มปรากฎให้เห็นครั้งแรกขึ้นในปี 1792 เมื่อเจ้านันทเสน ทวงอำนาจเหนือแขวงเชียงขวางคืนมาด้วยการจับกุมเจ้าเมืองพวนมากักขังเอาไว้ในเวียงจันทน์ และยอมปล่อยตัวกลับไปเมื่ออีกฝ่ายยอมตกลงว่าจะส่งบรรณาการให้เช่นเดียวกับที่ส่งให้เวียดนาม จากนั้นทรงยกทัพไปล้อมเมืองหลวงพระบาง และยึดเมืองได้ในท้ายที่สุด

ปี 1796 ทางกรุงเทพฯ ได้รับแจ้งว่าเจ้านันทเสนและเจ้าเมืองนครพนมวางแผนก่อกบฎแข็งข้อต่อสยาม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงโปรดฯ ให้เร่งตัดไฟเสียแต่ต้นลม โดยรับสั่งให้จับกุมเจ้าเมืองประเทศราชทั้งสองมายังกรุงเทพฯ เหตุการณ์ตอนนี้มีปรากฎอยู่ในพงศาวดารหลายฉบับ บ้างก็ว่าเจ้านันทเสนถูกนำตัวขึ้นศาลไต่สวน และถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานคิดกบฎจริง บ้างก็ว่าทรงถึงแก่พิราลัยลงก่อนที่จะทันได้ขึ้นศาล

หลังเรื่องราวผ่านพ้นไป ทางกรุงเทพฯ ก็คิดเชื่อไปเองว่าได้กำราบปัญหาต่างๆ ในเวียงจันทน์ลงได้เรียบร้อยแล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้อนุชาทั้งสองของเจ้านันทเสนเสด็จกลับไปครองเวียงจันทน์ โดยเจ้าอินทวงค์เป็นผู้ครองแผ่นดิน ในขณะที่เจ้าอนุวงค์ได้กินตำแหน่งอุปราช แต่การเดินหมากตานี้ของสยามกลับถือเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่

เจ้าอินทวงศ์ทรงครองตำแหน่งแผ่นดินอย่างสงบและระมัดระวัง แม้จะหาทางทวงอำนาจเหนือแขวงเชียงขวางกลับคืนมา แต่ก็ต้องคอยระมัดระวังไม่ให้กระตุ้นความระแวงแคลงใจของสยาม หลังสิ้นพระชนม์ลงในปี 1804 เจ้าอุปราชอนุวงศ์ก็ได้ขึ้นครองราชย์ต่อ ทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 1 และ 2 มาก ช่วง 20 ปีแรกของรัชกาลเจ้าอนุวงศ์ เวียงจันทน์จึงไม่มีปัญหารุนแรงกับทางกรุงเทพฯ อีกเลย ทรงปกครองเวียงจันทน์ตามวิถีทางที่ควรจะเป็น ทรงสร้างพระราชวังใหม่ วัดวาอาราม บูรณะพระธาตุหลวง ตลอดจนทำนุบำรุงพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในทุกๆ ด้าน แต่พร้อมกันนั้น ก็ทรงยอมรับจักรพรรดิยาลอง ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหวียนด้วยการส่งบรรณาการไปให้โดยไม่รั้งรอ

และเมื่อเจ้าอนุวงศ์กับเจ้าลาวอื่นๆ เสด็จไปร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สภาพการณ์ต่างๆ ก็กลับเปลี่ยนไป สัมพันธภาพระหว่างเจ้าอนุวงศ์กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 3 เริ่มต้นขึ้นอย่างไม่สู้ดีนัก ด้วยเจ้าอนุวงศ์ทรงรู้สึกว่า เจ้ามันธาตุราชแห่งล้านช้างหลวงพระบาง ได้รับการต้อนรับและยอมรับจากสยามดีกว่าตน ครั้นเมื่อทูลขอครัวลาวที่ถูกกวาดต้อนให้มาตั้งรกรากอยู่ในละแวกเมืองสระบุรีกลับคืนไปยังเวีียงจันทน์ ก็ยังถูกพระมหากษัตริย์ไทยปฏิเสธไม่ให้ตามที่ขออีกด้วย

สงครามเวียงจันทน์กับสยาม (ตำนานย่าโม)
หลังเสด็จกลับมาถึงเวีียงจันทน์ เจ้าอนุวงศ์ก็ทรงมุ่งมั่นที่จะล้มล้างอำนาจของสยามออกไปเพื่อสถาปนาอาณาจักรลาวอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาแทน ทรงเสริมสร้างแนวปราการสมคบคิดกับเจ้าเมืองต่างๆ วางแผ่นก่อกบฎ ทรงเห็นว่าอำนาจของทางกรุงเทพฯ เริ่มตกต่ำลง จึงนับเป็นเวลาที่เหมาะแก่การแข็งเมืองที่สุด แต่ทรงคิดผิดถนัด เนื่องจากไม่ได้แจ้งแผนการให้เวียดนามรู้ ลาวจึงขาดผู้ช่วยสำคัญไป ฝ่ายพม่าก็มัวแต่ทำศึกอยู่กับอังกฤษ หลวงพระบางก็ไว้ใจไม่ได้ ท้ายสุด ลาวก็ยังรวมกันเป็นปึกแผ่นไม่สำเร็จ

แผนการของเจ้าอนุวงศ์ทรงวางไว้ว่า จะต้องเดินทัพข้ามที่ราบสูงโคราชเข้าไปยึดเอาเมืองโคราช อุบลราชธานี และสุวรรณภูมิ แล้วกวาดต้อนผู้คนกลับไปยังเวียงจันทน์โดยทิ้งดินแดนที่กั้นกลางระหว่างเวียงจันทน์กับกรุงเทพฯ ให้กลายสภาพเป็นป่าเถื่อนเมืองร้าง ทรงเชื่อว่า หากแผนการสำเร็จลุล่วงเมืองอื่นๆ ที่ยังลังเลใจอยู่ อย่างหลวงพระบางกับเชียงใหม่จะกลับใจหันมาร่วมมือกับพระองค์ในท้ายที่สุด

แผนการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1826 แต่เห็นได้ชัดมาตั้งแต่ต้นว่าสยามได้เปรียบทั้งด้านกำลังคนและอาวุธ แม้ในช่วงแรกๆ ลาวจะยึดเมืองโคราชกับเมืองเล็กๆ ได้อีกมากมาย แต่สุดท้าย สยามก็สกัดกองทัพลาวเอาไว้ได้และตีโต้กลับอย่างรวดเร็ว

ในช่วงนี้้เองที่ตำนานเล่าขานถึงความกล้าหาญของคุณหญิงโมแห่งเมืองโคราชได้ถือกำเนิดขึ้นมา หลังยึดเมืองโคราชได้แล้ว เจ้าอนุวงศ์ได้กวาดต้อนเชลยศึกทั้งหมดกลับไปยังเวียงจันทน์ ระหว่างการเดินทางกลับ เชลยศึกที่เป็นผู้ชายจะถูกขังเอาไว้อย่างแน่นหนา ในขณะที่พวกผู้หญิงต้องทำหน้าที่คอยรับใช้ หุงหาอาหาร และ "บำเรอความสุขให้กับทหารลาวในยามค่ำคืน" คุณหญิงโมซึ่งเป็นภรรยาของเจ้าเมืองโคราช จึงวางแผนให้พวกผู้หญิงมอมเหล้าทหารลาวจนเมามาย แล้วจึงลักลอบออกไปปล่อยพวกผู้ชายออกจากที่คุมขัง เพื่อให้ออกมาจัดการกับกองทัพลาวที่เมามายไม่ได้สติ กล่าวกันว่า ในคืนนั้้นมีทหารลาวถูกฆ่าตายไปราวสองพันคน กองทัพลาวถูกตีจนแตกพ่ายกลับไปอย่างไม่เป็นขบวน คุณหญิงโมได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็น "คุณหญิง" และได้รับการยกย่องบูชาจากชาวโคราชในฐานะวีรสตรีผู้ยิ่งใหญ่จนสืบมาถึงทุกวันนี้

ความปราชัยของเจ้าอนุวงศ์
ฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ได้หนีข้ามแม่น้ำโขงเข้าไปในฝั่งลาว แต่ก็ทรงรู้ดีว่าเวียงจันทน์คงไม่อาจจะรอดพ้นเงื้อมมือของสยามได้ จึงได้นำชายากับโอรสธิดาเสด็จลี้ภัยไปอยู่เวียดนาม ห้าวันให้หลัง กองทัพสยามก็ตีหักโค่นเอานครเวียงจันทน์ลงได้ และได้เผาทำลายพระราชวังกับบ้านเรือนเสียสิ้น แม้วัดส่วนใหญ่จะพ้นภัยมาได้ แต่พระพุทธรูปล้ำค่าก็ถูกขนกลับไปยังกรุงเทพฯ เป็นจำนวนมาก หลายเดือนต่อมา เจ้าอนุวงศ์ก็เสด็จกลับมาจากเวียดนามด้วยหวังจะกอบกู้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมา แต่เจ้าน้อยเมืองพวนแห่งเชียงขวางผู้เคยถูกพระองค์กักขังอยู่ในเวียงจันทน์นานถึงสี่ปีเต็มกลับทรยศ จับกุมพระองค์ส่งตัวลงมายังกรุงเทพฯ ที่ซึ่งพระองค์ถูกตัดสินโทษให้ประหารชีวิต

เมื่อสิ้นเจ้าอนุวงศ์ ความหวังที่จะกอบกู้อาณาจักรล้านช้างกลับคืนมาใหม่ก็พลอยดับสูญไปด้วย สัมพันธภาพระหว่างลาวกับไทยเกิดรอยร้าวที่ยากจะประสาน ในขณะที่สยามสถาปนาอำนาจอันมั่นคงขึ้น ลาวกลับต้องจมอยู่กับความยากจนตกต่ำ และความอัปยศอันน่าขมขื่น รัฐบาลลาวยุคปัจจุบันถือว่า สงครามเจ้าอนุวงศ์ในปี 1827 เป็นสงครามกู้เอกราช แต่ไทยกลับมองว่าเป็นเพียงการก่อกบฎครั้งหนึ่งเท่านั้น

นครเวียงจันทน์ในปัจจุบัน
แม้ลาวจะเปลี่ยนไปมากตลอดช่วง 30 กว่าปีที่ตกอยู่ใต้การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ แต่เวียงจันทน์ก็ยังคงรักษาจิตวิญญาณของเมืองโบราณในเขตชายแดนเอาไว้ได้ คือเป็นเมืองที่ทุกสิ่งยังคงดำเนินไปตามวิถีทางของมัน แต่ใช่ว่าทุกอย่างจะมีประสิทธิภาพเสมอไป ช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา เวียงจันทน์มักต้องรับศึกและต้องตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม ไทย พม่า เขมร หรือแม้แมต่ฝรั่งเศสกับอเมริกา

การเข้ามาแทรกแซงของต่างชาติ ส่งผลให้นครเวียงจันทน์ในปัจจุบัน มีสภาพหลากหลายทางด้านสถาปัตยกรรม อาหารการกิน และวัฒนธรรมอยู่มาก โดยมีอิทธิพลของลาว ไทย จีน เวียดนาม ฝรั่งเศส อเมริกา และแม้กระทั่งโซเวียตปะปนให้เห็นกันอยู่ทั่วไป เวียงจันทน์มีประชากรเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ แต่กลับมั่งคั่งรุ่งเรืองไม่น้อย การพัฒนาความเจริญในช่วงหลายปีหลังนี้ส่งผลให้โฉมหน้าของเวียงจันทน์ในปัจจุบันแตกต่างไปจากเวียงจันทน์ในสมัยหลังสงครามอินโดจีนครั้งที่สองมาก ทุกวันนี้ ไม่เพียงแต่ไฟฟ้าเท่านั้น แม้แต่อินเตอร์เน็ตก็มีให้ใช้

การเดินทางไปเวียงจันทน์ โดยผ่านทางจังหวัดหนองคาย
ในการเดินทางข้ามแดนจากจังหวัดหนองคาย ไปยังกำแพงนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถใช้หลักฐานคือ หนังสือเดินทาง หนังสือผ่านแดน หรือหนังสือผ่านแดนชั่วคราวที่ออกให้ ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
โดยมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ประเภทหนังสือที่ใช้ในการเดินทางข้ามแดน
* หนังสือเดินทาง (Passport) ค่าธรรมเนียมฉบับละ 10 บาท
* หนังสือผ่านแดน (Border Pass) หรือบัตรปี สำหรับบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดหนองคาย
ค่าธรรมเนียมฉบับละ 200 บาท
* หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass)หรือบัตรชั่วคราวสำหรับบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
ค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
2. การขอออกหนังสือผ่านแดน จังหวัดหนองคายเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ศาลากลางจังหวัด เวลา 07.00 น.-17.00 น.
3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการจัดทำ
* ภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ สวมชุดสุภาพ ไม่ใส่แว่นดำ
* สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นที่จังหวัดกำหนด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
* บุคคลผู้มีสัญชาติไทยอายุ 1-15 ปี ให้ใช้ทะเบียนบ้าน หรือสูจิบัตรแทนได้
บิดาหรือมารดาต้องยินยอมและการเดินทางต้องอยู่ในความควบคุม ของบิดาหรือมารดา
* กรณีขอทำบัตรผ่านแดน (บัตรปี) ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติมด้วย
4. ขั้นตอนการจัดทำบัตรผ่านแดน หรือหนังสือผ่านแดนชั่วคราว เขียนคำร้องคนละ 1 แผ่น
ตามแบบที่จังหวัดหนองคายกำหนด ส่งให้เจ้าหน้าที่ศาลากลางจังหวัดใช้เวลาประมาณ 15 นาที/ราย
(หนังสือผ่านแดนชั่วคราวใช้ในเขตกำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน)
หมายเหตุ :
- เที่ยววิ่งนอกวันและเวลาราชการ เก็บค่าทำการล่วงเวลาของด่านตรวจคนเข้าเมืองคนละ 5 บาท โดยจัดเก็บที่สถานีเดินรถ
- เดินทางด้วยรถปรับอากาศมาตรฐาน 2 (ไม่เกิน 45 ที่นั่ง ไม่มีสุขภัณฑ์)

สอบถามตารางการเดินรถเพิ่มเติมได้ที่ : สถานีเดินรถหนองคาย โทรศัพท์ 042-412679 
แผนที่เวียงจันทน์
 
Untitled Document
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว (LAOS)
• ข้อมูลทั่วไปประเทศลาว แผนที่ลาว การเดินทางลาว • ภาษาลาว วันละคำ
• ประวัติศาสตร์ลาวและเหตุการณ์สำคัญในลาว • วางแผนเดินทางลาว เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับประเทศลาว
• เอกสารการเดินทางเข้าออกลาว วีซ๋าลาว • อาหารลาว ร้านอาหารลาว
• โรงแรมในประเทศลาวทั่วประเทศ • เทศกาลและงานประเพณีลาว
แขวงหลวงพระบาง (Luang Prabang) : เมืองหลวงพระบางมรดกโลก
• หลวงพระบาง : สบายดีหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก • ตำนานเมืองหลวงพระบาง เหตุผลที่หลวงพระบางได้มรดกโลก
• วัดเชียงทอง : สุดยอดสถาปัตยกรรมล้านช้าง • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาท์หลวงพระบาง
• พระราชวังหลวง : พระบาง : พระธาตุพูสี • ร้านอาหาร ภัตตาคาร ที่กินในหลวงพระบาง
• น้ำตกกวางสี : น้ำตกตาดแซะ : ถ้ำติ่ง : หมู่บ้านผานม • อาหารพื้นบ้านตำรับหลวงพระบาง : สลัดผักน้ำ เอาะหลาม เฝอลาว
• วัดวิชุนราช : พระธาตุหมากโม : วัดอาฮาม(ปู่เยอย่าเยอ) • แหล่งชอปปิ้งหลวงพระบาง : ตลาดมืด : ตลาดดารา : บ้านซ่างไห
• วัดธาตุหลวง : วัดใหม่ : วัดแสนสุขาราม : วัดพระบาทใต • ตักบาตรข้าวเหนียวหลวงพระบาง
• เรือนมรดกโลกเชียงม่วน : ย่านบ้านเจ็ก • ปั่นจักรยานเที่ยวชมวัดวาอารามในหลวงพระบาง
• ตลาดเช้าหลวงพระบาง : ตลาดม้ง : กาแฟประชานิยมหลวงพระบาง • เส้นทางสายใหม่สู่เมืองหลวงพระบาง ผ่านเส้นทางน่าน
 
แขวงนครเวียงจันทน์ (Vientiane) : เวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว
• นครเวียงจันทน์ : ข้อมูลเดินทาง แผนที่ ประวัติเมืองเวียงจันทน • เขื่อนน้ำงึม : แดนสวรรค์ของเวียงจันทน
• พระธาตุหลวง : ประตูชัย • เที่ยวรอบนอกเมืองเวียงจันทน์
• หอพระแก้ว : วัดศรีเมือง • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ในเวียงจันทน
• วัดศีรษะเกศ : วัดองค์ตื้อ : อนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช • ร้านอาหารในเวียงจันทน
 
แขวงเวียงจันทน์ : วังเวียง (Vanvieng) กุ้ยหลินเมืองลาว
• วังเวียง : ข้อมูลเดินทาง แผนที่วังเวียง • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ในวังเวียง
• ท่องเที่ยววังเวียง : กุ้ยหลินเมืองลาว • ร้านอาหารในวังเวียง
 
แขวงเชียงขวาง (Xieng Khouang) : ทุ่งไหหิน ทุ่งหินโบราณลี้ลับ
• เชียงขวาง : อดีตสมรภูมิสงครามอินโดจีน • เมืองคูน : เมืองหลวงเก่าแห่งเชียงขวาง
• ทุ่งไหหิน : ไหปริศนาที่รอคอยคำตอบ • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ในเชียงขวาง
 
แขวงจำปาสัก (Champasak) : อดีตราชธานีแห่งลาวใต้
• ลาวใต้ : นครจำปาสัก : ปากเซ ข้อมูลเดินทาง แผนที่ลาวใต • น้ำตกตาดผาส้วม : อุทยานบาเจียง : หมุ่บ้านชนเผ่าลาว
• ปราสาทหินวัดภู : มรดกโลกสถาปัตยกรรมขอมโบราณ • มหานทีสี่พันดอน : แลนด์บริดจ์ฝรั่งเศส : หัวรถจักรโบราณ
• ที่ราบสูงบอละเวน : ไร่ชา : กาแฟลาวขึ้นชื่อ
• โรงแรม : ร้านอาหารเมืองปากเซ • ช้อปปิ้งลาวใต้ : ตลาดดาวเรือง : ตลาดปากเซ
 
แขวงพงสาลี(Phongsaly) : เหนือสุดเมืองลาว
แขวงหลวงน้ำทา (Luangnamtha) : เืมืองแห่งชนเผ่าไทลื้อ
• พงสาลี : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงพงสาล • หลวงน้ำทา : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงหลวงน้ำทา
แขวงสะหวันนะเขต (Savannakhet) : ชายแดนเมืองสวรรค์
แขวงบ่อแก้ว (ฺBokeo) : เมืองแห่งชายแดนไทย
• สะหวันนะเขต : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงสะหวันนะเขต • บ่อแก้ว : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงบ่อแก้ว
แขวงอุดมไชย (ฺOudomsay) : เมืองแห่งธรรมชาติ
แขวงไชยะบุรี (ฺSayaboury) : เมืองแห่งป่าไม้
• อุดมไชย : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงอุดมไชย • ไชยะบุรี : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงไชยะบุรี
แขวงหัวพัน (ฺHouaphanh) : เมืองแห่งสมรภูมิ
แขวงบริคำไชย (ฺBorikhamsay) : ประตูสู่ลาวใต้
• หัวพัน : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงหัวพัน • บริคำไชย : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงบริคำไชย
แขวงคำม่วน (ฺKhammouane) : เมืองแห่งผืนป่าิ
แขวงสาละวัน (ฺSaravane) : เมืองแห่งธรรมชาติและกาแฟ
• คำม่วน : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงคำม่วน • สาละวัน : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงสาละวัน
แขวงเซกอง (ฺSekong): น้ำตกที่สูงที่สุดในลาว
แขวงอัตตะบือ (ฺAttapeu) : เมืองกลางหุบเขาชายแดนเขมร
• เซกอง : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงเซกอง • อัตตะบือ : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงอัตตะบือ
Untitled Document
ทัวร์โปรโมชั่นพิเศษ....
ทัวร์น่านหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางทางน่าน
• LAO01 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน น่าน (ทางเรือ) น่าน ด่านห้วยโก๋น เส้นทางสายใหม่ ท่าเรือปากห้วยแคน ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปเรือกลับเรือ)

• วันที่ 3-5 มี.ค. 61 ท่านละ 6,900 บาท (เปิดจองแล้วค่ะ)
ทัวร์น่านหลวงพระบางทางรถ

• LAO02 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ทางรถ) น่าน ด่านชายแดนห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน หงสา ไชยะบุรี หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปรถกลับรถ)

• กรุ้ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 5-6 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

• LAO03 ทัวร์น่านหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากห้วยแคน ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี วังเวียง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย

• สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว 25 ท่านขึ้นไป
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,500 บาท

ลานนาทัวร์ริ่ง : โทร. 086-345 3730, 087-579-3337, 054 - 765 222 แฟกซ์ 054-710195
สำนักงาน จ.น่าน : 202 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอภููเพียง จ.น่าน 55000

Your Travel We Care..