เส้นทางท่องเที่ยวสะพานข้ามโขง เส้นทางแห่งความสัมพันธ์ เชียงแสน เชียงของ ห้วยทราย

เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel : (HOT LINE)
086-3453730, 087-5793337
LINE No.
083-761 7040, 084 - 335-7175
Email/Skype
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2557
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ข้อมูลท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัว ไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋นชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ เกลือภูเขา
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
เที่ยวน่านกับ อสท.
ท่องเที่ยวน่านกับนิตยสารอสท.
• สองน่องท่องเมืองแฝด
น่านหลวงพระบาง
• ทางภูเขาเรื่องราวเมืองน่าน
• ภูเข้วิถีแห่งขุนเขา
ข้อมูลท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทยกับททท.
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
• ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว
• ข้อมูลท่องเที่ยว กัมพูชา
ข้อมูลท่องเที่ยวสะพานข้ามโขง
เส้นทางท่องเที่ยวสะพานข้ามโขง เส้นทางแห่งความสัมพันธ์ เชียงแสน เชียงของ ห้วยทราย

• ในระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อกันในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนั้น ดำเนินมาอย่างช้านานและกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ภาคอีสานและภาคเหนือเชื่อมต่อกับประเทศลาวและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไร้พรมแดน ซึ่งอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นอีกอำเภอหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในเชิงท่องเที่ยว เพราะเป็นจุดที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 กำลังจะเสร็จในอีกไม่นานนี้

• สำหรับการท่องเที่ยวในอำเภอเชียงของนั้น ผู้คนต่างเรียกขานว่าเป็น “ประตูสู่อินโดจีน” เพราะมีเส้นทางการเดินทางที่สะดวกสบาย กล่าวกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการท่องเที่ยวในแถบภูมิภาคนี้ เนื่องจากเป็นย่านที่มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมาก เพราะมีความสดใหม่ของทรัพยากรทั้งด้านธรรมชาติ โดยเฉพาะวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขงที่สงบ เรียบง่าย สามารถเห็นชาวบ้านออกมาใช้ชีวิตกับสายนทีแห่งนี้ อันเหมาะแก่การเข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ความเป็นอยู่ธรรมดาอันแสนสงบสุข

• นอกจากนี้ เชียงของยังมีวัดคู่บ้านคู่เมืองอย่างวัดศรีดอนชัย ภายในวัดประดิษฐานพระธาตุศรีเวียงดอนชัย อันเป็นที่เคารพสักการะของทั้งชาวเชียงของและชาวลาว ส่วนฝั่งลาวที่แขวงห้วยทราย นักท่องเที่ยวสามารถข้ามเรือโดยสารไปเที่ยวยังประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสบาย ที่แขวงห้วยทรายยังคงมีวัฒนธรรมอันดีและความงามของการดำเนินชีวิตให้เห็นอยู่อย่างมากมาย ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองนี้ส่วนใหญ่นิยมพักเกสเฮาต์เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตชาวลาวได้อย่างเต็มอิ่ม ประกอบกับที่พักมีราคาสมเหตุสมผล แถมยังบริการเป็นกันเองอีกด้วย

• นอกจากเมืองเชียงของและเมืองห้วยทรายแล้ว ในแถบนี้ยังมีเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกเมืองหนึ่ง คือ อำเภอเชียงแสน เมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาชัดเจนและยาวนาน เป็นจุดศูนย์รวมของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวพื้นเมืองและผู้ที่อพยพย้ายถิ่นเข้ามาทำมาหากิน จนเกิดการผสมผสานประเพณีและความเชื่อที่แตกต่างกัน สั่งสมกลายเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม ปัจจุบันเมืองเชียงแสนกำลังถูกผลักดันให้เป็นเมืองมรดกโลกเพราะทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ รวมถึงกลุ่มโบราณสถานและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มากว่าพันๆ ปี จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความเจริญรุ่งเรืองที่มีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้อย่างชัดเจน

• สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็มีมากมาย เช่น สามเหลี่ยมทองคำ ดินแดนอันเลื่องชื่อจากการค้าขายฝิ่นโดยนำทองคำมาแลก ปัจจุบัน การปลูกและขายฝิ่นได้หมดไปจากประเทศไทยแล้ว แต่สามารถเรียนรู้เรื่องราวของสามเหลี่ยมทองคำและฝิ่นได้จากพิพิธภัณฑ์ 2 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ และหอพิพิธนิทัศน์(หอฝิ่น) เป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ซึ่งต้องเดินทางห่างไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร หรือจะเช่าเรือล่องไปตามแม่น้ำโขงเพื่อชมทิวทัศน์ทั้ง 3 ประเทศ(ไทย ลาว พม่า) ก็สะดวกสบาย

• อีกสถานที่โดดเด่นของเมืองเชียงแสน คือ พระธาตุผาเงา ตามประวัติจากพงศาวดารกล่าวว่าสร้างขึ้นโดยขุนผาพิง เจ้าผู้ครองนครโยนก องค์ที่ 23 เป็นผู้สร้างเจดีย์ไว้บนก้อนหินที่ดอยจันทร์ ซึ่งน่าจะหมายถึงพระธาตุผาเงา ส่วนโบราณวัตถุที่สำคัญภายในวัด ได้แก่ หลวงพ่อผาเงา พระพุทธรูปอายุกว่าพันปี ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวิหาร พระพุทธรูปองค์นี้ถูกค้นพบเมื่อครั้งบูรณะวัดในปีพ.ศ. 2519 นอกจากนี้ วัดพระธาตุผาเงายังมีโบสถ์ที่มีความอ่อนช้อยงดงามอย่างมาก ซึ่งสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หากได้มาเชียงแสนก็ไม่น่าพลาดเข้ามาสักการะหลวงพ่อผาเงาและชมสถาปัตยกรรมอันงดงามแห่งเมืองเชียงแสนนี้

• ถัดกันไม่ไกลนัก เข้าไปในบริเวณตัวเมืองเชียงแสน เป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุเจดีย์หลวง วัดเก่าแก่ในสมัยอาณาจักรล้านนา สร้างขึ้นโดยพญาแสนภู พระราชนัดดาของพญามังราย ในราวพุทธศตวรรษที่ 19 ภายในวัดประดิษฐานเจดีย์องค์ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงแสน ลักษณะเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนา ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชียงแสน อีกด้วย

• หลังจากอิ่มบุญกันถ้วนหน้าในยามเย็นหากได้มาเดินเล่นที่ริมน้ำชายโขงจะได้พบกับวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขงที่ดำเนินไปอย่างเนิบช้า ไม่เร่งรีบ ซึ่งเป็นความงดงามของชีวิตที่นับวันยิ่งหาดูได้ยากเต็มทน จึงไม่น่าแปลกนักที่นักเดินทางนิยมมาท่องเที่ยวยังแถบภูมิภาคนี้

• สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 เชียงของ ห้วยทราย : บ้านดอนมหาวัน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชื่อมโยงจังหวัดเชียงรายและแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เชื่อมต่อไปยังเมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้อีกด้วย แผนพัฒนานี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ภายใต้ความร่วมมืออนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่มีประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมกันดำเนินการพัฒนามาโดยตลอด จึงเป็นการพัฒนาการขนส่งและการท่องเที่ยวในภูมิภาคในแถบนี้ได้อย่างดี

• การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จากนั้นเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท จนถึงนครสวรรค์ ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดกำแพงเพชร ตาก ลำปาง พะเยา จนถึงเชียงราย จากนั้นตรงต่อไปยังอำเภอแม่จัน แล้วเลี้ยวขวา เข้าทางหลวงหมายเลข 1016 ถึงอำเภอเชียงแสน และวิ่งต่อไปยังทางหลวงหมายเลข 1129 เพื่อไปยังอำเภอเชียงของ

• ติดต่อสอบถามได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงราย (เชียงราย พะเยา) โทรศัพท์ 053 717 433, 053 744 674-5 โทรสาร 053-717 434 Email tatchrai@tat.or.th

   
เที่ยวเชียงของ ห้วยทราย เชียงแสน สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 4
วัดหลวงเที่ยวเชียงของ ห้วยทราย เชียงแสน สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 4
คาสิโนเที่ยวเชียงของ ห้วยทราย เชียงแสน สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 4
สามเหลี่ยมทองคำ เที่ยวเชียงของ ห้วยทราย เชียงแสน สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 4
วัดศรีดอนไชย เที่ยวเชียงของ ห้วยทราย เชียงแสน สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 4
พระธาตุผาเงา เที่ยวเชียงของ ห้วยทราย เชียงแสน สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 4
Untitled Document
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว (LAOS)
• ข้อมูลทั่วไปประเทศลาว แผนที่ลาว การเดินทางลาว • ภาษาลาว วันละคำ
• ประวัติศาสตร์ลาวและเหตุการณ์สำคัญในลาว • วางแผนเดินทางลาว เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับประเทศลาว
• เอกสารการเดินทางเข้าออกลาว วีซ๋าลาว • อาหารลาว ร้านอาหารลาว
• โรงแรมในประเทศลาวทั่วประเทศ • เทศกาลและงานประเพณีลาว
แขวงหลวงพระบาง (Luang Prabang) : เมืองหลวงพระบางมรดกโลก
• หลวงพระบาง : สบายดีหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก • ตำนานเมืองหลวงพระบาง เหตุผลที่หลวงพระบางได้มรดกโลก
• วัดเชียงทอง : สุดยอดสถาปัตยกรรมล้านช้าง • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาท์หลวงพระบาง
• พระราชวังหลวง : พระบาง : พระธาตุพูสี • ร้านอาหาร ภัตตาคาร ที่กินในหลวงพระบาง
• น้ำตกกวางสี : น้ำตกตาดแซะ : ถ้ำติ่ง : หมู่บ้านผานม • อาหารพื้นบ้านตำรับหลวงพระบาง : สลัดผักน้ำ เอาะหลาม เฝอลาว
• วัดวิชุนราช : พระธาตุหมากโม : วัดอาฮาม(ปู่เยอย่าเยอ) • แหล่งชอปปิ้งหลวงพระบาง : ตลาดมืด : ตลาดดารา : บ้านซ่างไห
• วัดธาตุหลวง : วัดใหม่ : วัดแสนสุขาราม : วัดพระบาทใต • ตักบาตรข้าวเหนียวหลวงพระบาง
• เรือนมรดกโลกเชียงม่วน : ย่านบ้านเจ็ก • ปั่นจักรยานเที่ยวชมวัดวาอารามในหลวงพระบาง
• ตลาดเช้าหลวงพระบาง : ตลาดม้ง : กาแฟประชานิยมหลวงพระบาง • เส้นทางสายใหม่สู่เมืองหลวงพระบาง ผ่านเส้นทางน่าน
 
แขวงนครเวียงจันทน์ (Vientiane) : เวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว
• นครเวียงจันทน์ : ข้อมูลเดินทาง แผนที่ ประวัติเมืองเวียงจันทน • เขื่อนน้ำงึม : แดนสวรรค์ของเวียงจันทน
• พระธาตุหลวง : ประตูชัย • เที่ยวรอบนอกเมืองเวียงจันทน์
• หอพระแก้ว : วัดศรีเมือง • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ในเวียงจันทน
• วัดศีรษะเกศ : วัดองค์ตื้อ : อนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช • ร้านอาหารในเวียงจันทน
 
แขวงเวียงจันทน์ : วังเวียง (Vanvieng) กุ้ยหลินเมืองลาว
• วังเวียง : ข้อมูลเดินทาง แผนที่วังเวียง • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ในวังเวียง
• ท่องเที่ยววังเวียง : กุ้ยหลินเมืองลาว • ร้านอาหารในวังเวียง
 
แขวงเชียงขวาง (Xieng Khouang) : ทุ่งไหหิน ทุ่งหินโบราณลี้ลับ
• เชียงขวาง : อดีตสมรภูมิสงครามอินโดจีน • เมืองคูน : เมืองหลวงเก่าแห่งเชียงขวาง
• ทุ่งไหหิน : ไหปริศนาที่รอคอยคำตอบ • โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ในเชียงขวาง
 
แขวงจำปาสัก (Champasak) : อดีตราชธานีแห่งลาวใต้
• ลาวใต้ : นครจำปาสัก : ปากเซ ข้อมูลเดินทาง แผนที่ลาวใต • น้ำตกตาดผาส้วม : อุทยานบาเจียง : หมุ่บ้านชนเผ่าลาว
• ปราสาทหินวัดภู : มรดกโลกสถาปัตยกรรมขอมโบราณ • มหานทีสี่พันดอน : แลนด์บริดจ์ฝรั่งเศส : หัวรถจักรโบราณ
• ที่ราบสูงบอละเวน : ไร่ชา : กาแฟลาวขึ้นชื่อ
• โรงแรม : ร้านอาหารเมืองปากเซ • ช้อปปิ้งลาวใต้ : ตลาดดาวเรือง : ตลาดปากเซ
 
แขวงพงสาลี(Phongsaly) : เหนือสุดเมืองลาว
แขวงหลวงน้ำทา (Luangnamtha) : เืมืองแห่งชนเผ่าไทลื้อ
• พงสาลี : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงพงสาล • หลวงน้ำทา : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงหลวงน้ำทา
แขวงสะหวันนะเขต (Savannakhet) : ชายแดนเมืองสวรรค์
แขวงบ่อแก้ว (ฺBokeo) : เมืองแห่งชายแดนไทย
• สะหวันนะเขต : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงสะหวันนะเขต • บ่อแก้ว : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงบ่อแก้ว
แขวงอุดมไชย (ฺOudomsay) : เมืองแห่งธรรมชาติ
แขวงไชยะบุรี (ฺSayaboury) : เมืองแห่งป่าไม้
• อุดมไชย : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงอุดมไชย • ไชยะบุรี : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงไชยะบุรี
แขวงหัวพัน (ฺHouaphanh) : เมืองแห่งสมรภูมิ
แขวงบริคำไชย (ฺBorikhamsay) : ประตูสู่ลาวใต้
• หัวพัน : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงหัวพัน • บริคำไชย : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงบริคำไชย
แขวงคำม่วน (ฺKhammouane) : เมืองแห่งผืนป่าิ
แขวงสาละวัน (ฺSaravane) : เมืองแห่งธรรมชาติและกาแฟ
• คำม่วน : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงคำม่วน • สาละวัน : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงสาละวัน
แขวงเซกอง (ฺSekong): น้ำตกที่สูงที่สุดในลาว
แขวงอัตตะบือ (ฺAttapeu) : เมืองกลางหุบเขาชายแดนเขมร
• เซกอง : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงเซกอง • อัตตะบือ : ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงอัตตะบือ
Untitled Document
ทัวร์โปรโมชั่นพิเศษ....
ทัวร์น่านหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางทางน่าน
• LAO01 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน น่าน (ทางเรือ) น่าน ด่านห้วยโก๋น เส้นทางสายใหม่ ท่าเรือปากห้วยแคน ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปเรือกลับเรือ)

• วันที่ 3-5 มี.ค. 61 ท่านละ 6,900 บาท (เปิดจองแล้วค่ะ)
ทัวร์น่านหลวงพระบางทางรถ

• LAO02 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ทางรถ) น่าน ด่านชายแดนห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน หงสา ไชยะบุรี หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปรถกลับรถ)

• กรุ้ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 5-6 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

• LAO03 ทัวร์น่านหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากห้วยแคน ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี วังเวียง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย

• สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว 25 ท่านขึ้นไป
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,500 บาท

ลานนาทัวร์ริ่ง : โทร. 086-345 3730, 087-579-3337, 054 - 765 222 แฟกซ์ 054-710195
สำนักงาน จ.น่าน : 202 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอภููเพียง จ.น่าน 55000

Your Travel We Care..